Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Tělovýchova a zájmová činnost / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Zimní stadion NJ 522 61 950 000,00 Kč Pokles 9 779 787,17 Kč 9 734 492,37 Kč 100 %
  
Bazén NJ 515 23 763 000,00 Kč Navýšení 25 213 000,00 Kč 24 799 998,64 Kč 98 %
  
Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládeľ do 20 let 1132 7 011 000,00 Kč 7 011 000,00 Kč 7 011 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 1134 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 1131 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 590 000,00 Kč 590 000,00 Kč 580 000,00 Kč 98 %
  
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 382 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 212 628,00 Kč 40 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 300 000,00 Kč Pokles 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 1133 69 700,00 Kč 69 700,00 Kč 19 000,00 Kč 27 %
  
Tělovýchovná činnost 410 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 42 711,88 Kč 71 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 54 000,00 Kč Pokles 34 000,00 Kč 6 000,00 Kč 18 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 1112 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Bazén-rekonstrukce a modernizace 1515 0,00 Kč Navýšení 3 006 650,74 Kč 3 006 650,74 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 0,00 Kč Navýšení 16 654 034,00 Kč 15 054 034,00 Kč 90 %
  
Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 1522 0,00 Kč Navýšení 56 119 260,84 Kč 56 119 260,84 Kč 100 %
Celkem 104 949 200,00 Kč Navýšení 129 968 932,75 Kč 127 477 276,47 Kč 98 %