Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Životní prostředí / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 37 925 000,00 Kč Navýšení 41 350 978,00 Kč 41 481 603,00 Kč 100 %
  
Odbor ľivotního prostředí 375 8 392 000,00 Kč Pokles 6 517 000,00 Kč 4 796 942,38 Kč 74 %
  
Úsek rozvoje a strategického plánování 1388 600 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 47 007 000,00 Kč Navýšení 48 238 603,00 Kč 46 518 545,38 Kč 96 %