Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Doprava / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 495,00 Kč 67 %
  
5433 5433 0,00 Kč Navýšení 57 000,00 Kč 56 083,50 Kč 98 %
  
5428 5428 0,00 Kč Navýšení 215 380,00 Kč 215 380,00 Kč 100 %
  
Autobusová zastávka Pod Svincem 5422 0,00 Kč Navýšení 530 085,06 Kč 530 085,06 Kč 100 %
  
Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 5555 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 708 566,40 Kč 98 %
  
Bus zastávka U partyzána 5398 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
  
Bus zastávka u Poľární zbrojnice 5407 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
  
Cykloboxy 5371 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 2386 600 000,00 Kč Pokles 446 913,50 Kč 446 913,50 Kč 100 %
  
Čer»ák II.etapa 5370 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 507 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Chodník a opěrná zeď Revoluční 5375 500 000,00 Kč Pokles 3 100,00 Kč 3 100,00 Kč 100 %
  
Chodník k autobus.zastávce Bocheta 5417 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 329 677,00 Kč 66 %
  
Chodník Loučka Na Dráľkách 5385 2 050 000,00 Kč Navýšení 2 950 000,00 Kč 2 729 583,86 Kč 93 %
  
Chodník Na Valech 5393 500 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
  
Chodník podél silnice I/57 Bludovice 5431 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 16 093,00 Kč 80 %
  
KOD-Ekologická daň ORJ 210 211 0,00 Kč Navýšení 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 100 %
  
Komunikace Potoční ®ilina 5414 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 13 068,00 Kč 9 %
  
Komunikace Za ©kolou v ®ilině 5397 70 000,00 Kč Pokles 29 335,00 Kč 29 335,00 Kč 100 %
  
Kontejnerová stání 7385 200 000,00 Kč Pokles 199 710,50 Kč 199 710,50 Kč 100 %
  
Laudonovo nádvoří 2384 200 000,00 Kč Navýšení 233 530,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Most Loučka V Kútě 9386 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Most Straník u č.p..86 5390 200 000,00 Kč Navýšení 210 540,00 Kč 210 540,00 Kč 100 %
  
Odbor dopravy 384 6 426 417,00 Kč Pokles 6 286 417,00 Kč 6 208 170,00 Kč 99 %
  
Parkoviątě ®ilina U Kostela 5373 70 000,00 Kč Pokles 50 642,00 Kč 50 642,00 Kč 100 %
  
Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 5419 10 000 000,00 Kč Pokles 224 455,00 Kč 224 455,00 Kč 100 %
  
Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 8384 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Parkoviątě Straník - hřbitov 5374 120 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Parkoviątě Vančurova 2-10 5420 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Prodlouľení tur.trasy u Čer»áku 5372 80 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B.Martinů 5377 50 000,00 Kč Pokles 48 648,00 Kč 48 327,00 Kč 99 %
  
Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K Nemocnici 5432 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
  
Příjezdová komunikace ČOV Kojetín 5378 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 5376 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
  
Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 4385 600 000,00 Kč Pokles 384 620,00 Kč 61 000,00 Kč 16 %
  
Roząíření MK Kojetín 5379 50 000,00 Kč Navýšení 110 352,00 Kč 20 449,00 Kč 19 %
  
Roząíření stávající cyklo NJ-Bludovice 5404 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Stacionární místo pro radar 9388 500 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 353 715,90 Kč 88 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 25 341 000,00 Kč Pokles 23 132 370,50 Kč 23 132 370,50 Kč 100 %
  
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 386 12 310 000,00 Kč Pokles 8 006 400,00 Kč 7 046 583,25 Kč 88 %
  
Zábradlí na mostu pod gymnáziem 5391 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 63 913 417,00 Kč Pokles 45 453 178,56 Kč 42 982 023,47 Kč 95 %