Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 900 000,00 Kč Navýšení 2 220 000,00 Kč 103 687,36 Kč 5 %
  
1199 1199 0,00 Kč 0,00 Kč 1 999 396,00 Kč - - - -
  
Europe Direct 1101 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
  
Návątěvnické centrum NJ 1100 9 359 197,00 Kč Pokles 8 682 183,37 Kč 8 032 570,08 Kč 93 %
  
Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 8000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 466,55 Kč 65 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 592 000,00 Kč Pokles 406 300,00 Kč 406 300,00 Kč 100 %
Celkem 10 861 197,00 Kč Navýšení 11 318 483,37 Kč 10 548 522,99 Kč 93 %