Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 518 32 550 000,00 Kč Pokles 26 580 325,00 Kč 22 427 172,66 Kč 84 %
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 386 9 790 000,00 Kč Pokles 7 060 000,00 Kč 6 613 772,25 Kč 94 %
Odbor organizační 381 2 370 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 845 205,59 Kč 65 %
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 382 1 300 000,00 Kč Pokles 1 180 000,00 Kč 185 493,28 Kč 16 %
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 387 900 000,00 Kč Navýšení 1 098 395,64 Kč 776 884,51 Kč 71 %
Revitalizace čestných hrobů 5361 0,00 Kč Navýšení 900 000,00 Kč 879 786,68 Kč 98 %
Azylový dům NJ 392 690 000,00 Kč Navýšení 870 000,00 Kč 869 589,28 Kč 100 %
Zimní stadion NJ 522 500 000,00 Kč Navýšení 741 500,00 Kč 740 551,46 Kč 100 %
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 %
Hotel Praha-odbor bytový 2518 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 24 750,55 Kč 8 %
Městská policie 406 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 162 633,10 Kč 56 %
Bazén NJ 515 2 450 000,00 Kč Pokles 189 309,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Památková péče 2380 270 000,00 Kč Pokles 182 113,84 Kč 182 113,84 Kč 100 %
Návątěvnické centrum NJ 1100 80 000,00 Kč Navýšení 148 427,84 Kč 148 427,84 Kč 100 %
Městský rozhlas 513 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 13 795,21 Kč 9 %
ProSenior NJ 390 90 000,00 Kč Pokles 67 760,54 Kč 67 760,54 Kč 100 %
Klub seniorů Nový Jičín 383 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 2 270,00 Kč 3 %
Hückelovy vily 8518 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 8 591,00 Kč 17 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 325 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 8 568,65 Kč 19 %
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 388 35 000,00 Kč Pokles 34 500,00 Kč 34 496,00 Kč 100 %
Chata Jičínka 4381 50 000,00 Kč Pokles 28 000,00 Kč 17 762,61 Kč 63 %
0 0 40 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Památky mimo seznam-kříľe aj. 3380 116 000,00 Kč Pokles 16 000,00 Kč 14 000,00 Kč 88 %
Dům sester 7518 100 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor dopravy 384 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 619,00 Kč 8 %
ProSenior-Pohoda 1393 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 2 535,70 Kč 36 %
ProSenior-Denní stacionář 1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Klub seniorů Straník 2383 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rezerva pro Z© 400 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 53 263 000,00 Kč Pokles 41 879 456,86 Kč 34 050 156,95 Kč 81 %