Financování celkem 2021

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 700 665 336,28 Kč 707 097 769,43 Kč 247 187 459,46 Kč
2) Celkové výdaje 896 406 516,75 Kč 895 643 749,90 Kč 198 780 519,77 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 231 418 582,80 Kč 237 235 174,53 Kč 61 422 494,49 Kč
z toho investiční výdaje města 290 656 371,13 Kč 292 115 643,43 Kč 8 113 577,32 Kč
3) Financování celkem 195 741 180,47 Kč 188 545 980,47 Kč -48 406 939,69 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 100 000 000,00 Kč 100 000 000,00 Kč 0,00 Kč