Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (ORG 1180) / 2021

Název:
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 207 207,00 Kč 207 207,00 Kč 100 %
výdaje 748 206,00 Kč Navýšení 2 257 675,00 Kč 2 131 272,20 Kč 94 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0,00 Kč Navýšení 207 207,00 Kč 207 207,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 26 490,00 Kč 26 490,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 26 490,00 Kč 26 490,00 Kč 100 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 122 549,00 Kč 122 549,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 122 549,00 Kč 122 549,00 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 58 168,00 Kč 58 168,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 58 168,00 Kč 58 168,00 Kč 100 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 207 207,00 Kč 207 207,00 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2229 Ostatní přija.. 207 207,00 Kč 207 207,00 Kč 100 % 26 490,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 122 549,00 Kč 72 % 56 710,00 Kč 99 % 1 458,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 207 207,00 Kč 207 207,00 Kč 100 % 26 490,00 Kč 13 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 122 549,00 Kč 59 % 56 710,00 Kč 27 % 1 458,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %