Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Beskydské divadlo, přísp.org. (ORG 504) / 2021

Název:
Beskydské divadlo, přísp.org. (504)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 496 784,00 Kč Navýšení 614 763,77 Kč 614 763,77 Kč 100 %
výdaje 35 844 000,00 Kč Pokles 22 747 358,42 Kč 22 747 358,42 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 496 784,00 Kč Navýšení 614 763,77 Kč 614 763,77 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 92 743,77 Kč 92 743,77 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 92 743,77 Kč 92 743,77 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 496 784,00 Kč Navýšení 522 020,00 Kč 522 020,00 Kč 100 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 496 784,00 Kč Navýšení 522 020,00 Kč 522 020,00 Kč 100 %
Celkem 496 784,00 Kč Navýšení 614 763,77 Kč 614 763,77 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2122 Odvody příspě.. 522 020,00 Kč 522 020,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 522 020,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 92 743,77 Kč 92 743,77 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 92 743,77 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 614 763,77 Kč 614 763,77 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 92 743,77 Kč 15 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 522 020,00 Kč 85 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %