Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Daňové příjmy / 2021

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 93 230 000,00 Kč Pokles 59 945 640,00 Kč 63 417 980,65 Kč 106 %
0 0 84 660 000,00 Kč Pokles 54 802 740,00 Kč 58 028 357,74 Kč 106 %
7000 Daň z příj. FO placená plátci - 1,5 % výnosu 8 570 000,00 Kč Pokles 5 142 900,00 Kč 5 389 622,91 Kč 105 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 210 000,00 Kč Navýšení 1 616 600,00 Kč 3 872 628,07 Kč 240 %
7001 Daň z příj. FO placená poplatníky-sdílená 1 210 000,00 Kč Navýšení 1 616 600,00 Kč 3 872 628,07 Kč 240 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 425 000,00 Kč Pokles 8 406 320,00 Kč 10 043 213,15 Kč 119 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 49 995 000,00 Kč Navýšení 69 317 760,00 Kč 84 736 315,57 Kč 122 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 23 000 000,00 Kč Pokles 21 037 750,00 Kč 21 037 750,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané hodnoty 164 235 000,00 Kč Navýšení 186 878 960,00 Kč 189 516 994,60 Kč 101 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč Navýšení 78 054,20 Kč 88 620,50 Kč 114 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 26 278,04 Kč 131 %
1336 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč Navýšení 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 100 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 12 558 783,23 Kč 97 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 625 946,17 Kč 96 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 385 000,00 Kč Pokles 295 000,00 Kč 516 405,00 Kč 175 %
7034 MP-zábor veřejného prostranství 300 000,00 Kč Pokles 210 000,00 Kč 310 436,00 Kč 148 %
7054 SP-zábor zeleně 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 144 110,00 Kč 576 %
7064 MP-vyhrazené parkování 0,00 Kč 0,00 Kč 965,00 Kč - - - -
7066 MP-zábory, překopy 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 42 340,00 Kč 847 %
7098 MP-překopy 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 18 554,00 Kč 34 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 95 000,00 Kč Navýšení 122 041,00 Kč 174 338,00 Kč 143 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 95 000,00 Kč Navýšení 122 041,00 Kč 174 338,00 Kč 143 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 586 300,00 Kč 98 %
145 KOD-SP-autoąkola ORJ 210 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 586 300,00 Kč 98 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1361 Správní poplatky 8 086 000,00 Kč 8 086 000,00 Kč 9 239 605,00 Kč 114 %
102 KOD-SP-doprava-ORJ 210 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 396 970,00 Kč 132 %
191 KOD-SP-bezdluľnost ORJ 741 200,00 Kč 200,00 Kč 0,00 Kč 0 %
214 KOD-Výpis z bodového hodnocení osoby CzP 500,00 Kč 500,00 Kč 300,00 Kč 60 %
252 SP-doprava-TP 5 125 000,00 Kč 5 125 000,00 Kč 5 830 350,00 Kč 114 %
253 SP-doprava-ostatní 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 98 600,00 Kč 131 %
7006 SP vydání pov.k hernímu prostoru - ®Ú 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 25 500,00 Kč 127 %
7007 OSA-SP-CP 560 000,00 Kč 560 000,00 Kč 718 850,00 Kč 128 %
7011 SP-matrika 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 147 480,00 Kč 87 %
7012 SP-vidimace, legalizace - Czech Point 38 500,00 Kč 38 500,00 Kč 47 790,00 Kč 124 %
7013 SP-ohlaąovna 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 44 050,00 Kč 110 %
7014 SP-splátkový kalendář 3 800,00 Kč 3 800,00 Kč 6 000,00 Kč 158 %
7015 SP-cestovní pasy, obč.průkazy 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 246 950,00 Kč 154 %
7017 SP-výpis z rejstříku trestů - Czech Point 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 17 500,00 Kč 117 %
7032 SP-vydání osvědčení-zemědělský podnikatel 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
7036 SP-nové a změnové listy z ľivnost.rejstříku - O®Ú 368 000,00 Kč 368 000,00 Kč 375 200,00 Kč 102 %
7037 SP-výpis z Ľivnostenského rejstříku - O®Ú 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 635,00 Kč 82 %
7041 SP-územní a stavební řízení 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 020 350,00 Kč 102 %
7051 SP-rybářské lístky, lovecké lístky, odpady 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 107 950,00 Kč 132 %
7053 SP-vodní hospodářství, studny 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 131 000,00 Kč 131 %
7055 SP-odpady 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
7056 SP-výpis z katastru nemovitostí - Czech Point 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 500,00 Kč 125 %
7057 SP-výpis z Ľivnostenského rejstříku -Czech Point 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 650,00 Kč 65 %
7058 Autorizovaná konverze dokumentů - Czech Point 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 780,00 Kč 68 %
7060 SP-výpisy z obchodního rejstříku (kód 199) - CzP 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 300,00 Kč 130 %
7063 SP-zprostředkování identifikace,251-kód 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 800,00 Kč 40 %
7185 Výpis z registru obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč - - - -
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 2 795 870,97 Kč 122 %
7004 Daň z hazardních her 30% 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 2 795 870,97 Kč 122 %
1382 Daň z hazardních her 0,00 Kč Navýšení 141,77 Kč 141,77 Kč 100 %
1170 Rozdělení příjmů z VHP a loterií 0,00 Kč Navýšení 141,77 Kč 141,77 Kč 100 %
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 Kč Navýšení 20 125,05 Kč 20 125,05 Kč 100 %
1170 Rozdělení příjmů z VHP a loterií 0,00 Kč Navýšení 20 125,05 Kč 20 125,05 Kč 100 %
1385 Dílčí daň z technických her 10 400 000,00 Kč Pokles 8 000 000,00 Kč 10 984 238,68 Kč 137 %
7005 Daň z hazardních her 65% 10 400 000,00 Kč Pokles 8 000 000,00 Kč 10 984 238,68 Kč 137 %
1511 Daň z nemovitostí 12 500 000,00 Kč 12 500 000,00 Kč 14 100 755,78 Kč 113 %
Celkem 388 416 000,00 Kč Navýšení 393 127 192,02 Kč 424 587 638,07 Kč 108 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
1111 Daň z příjmů .. 59 945 640,00 Kč 63 417 980,65 Kč 106 % 9 434 154,76 Kč 16 % 5 653 915,73 Kč 25 % 3 836 620,90 Kč 32 % 1 166 270,42 Kč 34 % 2 768 118,40 Kč 38 % 4 906 407,13 Kč 46 % 5 816 778,46 Kč 56 % 5 527 616,30 Kč 65 % 5 693 042,56 Kč 75 % 5 834 235,33 Kč 84 % 5 663 475,54 Kč 94 % 7 117 345,12 Kč 106 %
1112 Daň z příjmů .. 1 616 600,00 Kč 3 872 628,07 Kč 240 % 179 638,01 Kč 11 % 177 187,62 Kč 22 % 563 936,69 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 506 306,62 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 672 770,84 Kč 130 % 307 233,07 Kč 149 % 249 150,35 Kč 164 % 1 216 404,87 Kč 240 %
1113 Daň z příjmů .. 8 406 320,00 Kč 10 043 213,15 Kč 119 % 748 325,80 Kč 9 % 809 543,04 Kč 19 % 562 991,05 Kč 25 % 670 377,65 Kč 33 % 677 082,71 Kč 41 % 935 501,84 Kč 52 % 1 014 363,98 Kč 64 % 865 905,48 Kč 75 % 1 195 100,01 Kč 89 % 916 786,63 Kč 100 % 788 139,40 Kč 109 % 859 095,56 Kč 119 %
1121 Daň z příjmů .. 69 317 760,00 Kč 84 736 315,57 Kč 122 % 3 528 131,56 Kč 5 % 525 955,46 Kč 6 % 13 552 212,21 Kč 25 % 3 736 911,14 Kč 31 % 631 517,73 Kč 32 % 15 665 742,28 Kč 54 % 17 825 433,34 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 11 734 129,79 Kč 97 % 2 623 530,61 Kč 101 % 412 444,15 Kč 101 % 14 500 307,30 Kč 122 %
1122 Daň z příjmů .. 21 037 750,00 Kč 21 037 750,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 21 037 750,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané.. 186 878 960,00 Kč 189 516 994,60 Kč 101 % 14 628 144,80 Kč 8 % 19 122 977,79 Kč 18 % 7 435 483,31 Kč 22 % 11 281 993,60 Kč 28 % 18 741 308,46 Kč 38 % 13 392 387,77 Kč 45 % 16 134 358,13 Kč 54 % 20 301 990,19 Kč 65 % 12 541 173,71 Kč 71 % 15 481 166,67 Kč 80 % 21 417 721,68 Kč 91 % 19 038 288,49 Kč 101 %
1334 Odvody za odn.. 78 054,20 Kč 88 620,50 Kč 114 % 600,80 Kč 1 % 2 956,80 Kč 5 % 2 571,90 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 2 714,70 Kč 11 % 1 715,70 Kč 14 % 67 494,30 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 5 853,60 Kč 107 % 3 412,80 Kč 112 % 1 299,90 Kč 114 %
1335 Poplatky za o.. 20 000,00 Kč 26 278,04 Kč 131 % 2 809,64 Kč 14 % 1 500,00 Kč 22 % 1 500,00 Kč 29 % 1 500,00 Kč 37 % 1 500,00 Kč 44 % 8 000,00 Kč 84 % 1 500,00 Kč 92 % 1 500,00 Kč 99 % 1 500,00 Kč 107 % 1 500,00 Kč 114 % 1 500,00 Kč 122 % 1 968,40 Kč 131 %
1336 Poplatek za p.. 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 100 % 2 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1340 Poplatek za p.. 13 000 000,00 Kč 12 558 783,23 Kč 97 % 1 687 527,08 Kč 13 % 1 635 539,96 Kč 26 % 1 575 949,73 Kč 38 % 1 546 746,23 Kč 50 % 1 869 266,65 Kč 64 % 2 620 869,55 Kč 84 % 660 091,15 Kč 89 % 255 713,28 Kč 91 % 212 856,92 Kč 93 % 175 464,53 Kč 94 % 167 767,31 Kč 95 % 150 990,84 Kč 97 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 625 946,17 Kč 96 % 87 818,70 Kč 14 % 85 812,41 Kč 27 % 92 261,93 Kč 41 % 74 827,90 Kč 52 % 95 555,24 Kč 67 % 100 350,06 Kč 83 % 27 924,70 Kč 87 % 8 606,95 Kč 88 % 20 683,69 Kč 91 % 12 269,31 Kč 93 % 9 342,11 Kč 95 % 10 493,17 Kč 96 %
1343 Poplatek za u.. 295 000,00 Kč 516 405,00 Kč 175 % 6 960,00 Kč 2 % 4 080,00 Kč 4 % 7 840,00 Kč 6 % 19 720,00 Kč 13 % 113 180,00 Kč 51 % 40 488,00 Kč 65 % 10 080,00 Kč 69 % 29 160,00 Kč 78 % 45 320,00 Kč 94 % 40 687,00 Kč 108 % 40 022,00 Kč 121 % 158 868,00 Kč 175 %
1346 Poplatek za p.. 122 041,00 Kč 174 338,00 Kč 143 % 64 040,00 Kč 52 % 19 380,00 Kč 68 % 7 030,00 Kč 74 % 9 040,00 Kč 82 % 10 230,00 Kč 90 % 4 320,00 Kč 93 % 6 100,00 Kč 98 % 2 101,00 Kč 100 % 2 681,00 Kč 102 % 2 750,00 Kč 105 % 6 350,00 Kč 110 % 40 316,00 Kč 143 %
1353 Příjmy za zko.. 600 000,00 Kč 586 300,00 Kč 98 % 26 300,00 Kč 4 % 31 700,00 Kč 10 % 2 600,00 Kč 10 % 52 800,00 Kč 19 % 72 800,00 Kč 31 % 76 800,00 Kč 44 % 44 300,00 Kč 51 % 58 400,00 Kč 61 % 70 300,00 Kč 73 % 61 500,00 Kč 83 % 45 000,00 Kč 90 % 43 800,00 Kč 98 %
1356 Příjmy úhrad .. 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 242 547,84 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
1361 Správní popla.. 8 086 000,00 Kč 9 239 605,00 Kč 114 % 531 435,00 Kč 7 % 686 575,00 Kč 15 % 776 920,00 Kč 25 % 762 750,00 Kč 34 % 978 155,00 Kč 46 % 1 039 465,00 Kč 59 % 829 010,00 Kč 69 % 800 685,00 Kč 79 % 768 185,00 Kč 89 % 720 085,00 Kč 98 % 712 065,00 Kč 106 % 634 275,00 Kč 114 %
1381 Daň z hazardn.. 2 300 000,00 Kč 2 795 870,97 Kč 122 % 167 975,92 Kč 7 % 594 906,40 Kč 33 % 3 314,61 Kč 33 % 500,92 Kč 33 % 633 717,80 Kč 61 % 709,38 Kč 61 % 3 348,79 Kč 61 % 712 396,26 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 674 461,81 Kč 121 % 4 539,08 Kč 122 %
1382 Daň z hazardn.. 141,77 Kč 141,77 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 141,77 Kč 100 %
1383 Zrušený odvod.. 20 125,05 Kč 20 125,05 Kč 100 % 20 125,05 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1385 Dílčí daň z t.. 8 000 000,00 Kč 10 984 238,68 Kč 137 % 755 924,98 Kč 9 % 1 212 083,85 Kč 25 % 13 148,14 Kč 25 % 11 855,07 Kč 25 % 1 511 001,85 Kč 44 % 171 824,30 Kč 46 % 342 679,72 Kč 50 % 1 827 499,47 Kč 73 % 88 779,25 Kč 74 % 77 166,20 Kč 75 % 4 468 531,55 Kč 131 % 503 744,30 Kč 137 %
1511 Daň z nemovit.. 12 500 000,00 Kč 14 100 755,78 Kč 113 % 41 313,18 Kč 0 % 35 210,33 Kč 1 % 14 442,37 Kč 1 % 633 926,81 Kč 6 % 41 794,65 Kč 6 % 8 626 335,43 Kč 75 % 506 608,92 Kč 79 % 101 346,41 Kč 80 % 397 198,66 Kč 83 % 138 750,71 Kč 84 % 297 949,78 Kč 87 % 3 265 878,53 Kč 113 %
Celkem 393 127 192,02 Kč 424 587 638,07 Kč 108 % 31 914 025,28 Kč 8 % 30 599 324,39 Kč 8 % 49 486 572,84 Kč 13 % 19 969 219,74 Kč 5 % 28 147 943,19 Kč 7 % 47 833 464,28 Kč 12 % 43 796 378,11 Kč 11 % 30 492 920,34 Kč 8 % 33 443 721,43 Kč 9 % 26 398 978,66 Kč 7 % 34 957 333,48 Kč 9 % 47 547 756,33 Kč 12 %