Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Kapitálové příjmy / 2021

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3111 Příjmy z prodeje pozemků 73 892 000,00 Kč Pokles 43 892 000,00 Kč 59 060 772,89 Kč 135 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 19 516 800,00 Kč Pokles 13 519 110,00 Kč 10 226 879,00 Kč 76 %
0 0 19 516 800,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 13 519 110,00 Kč 10 226 879,00 Kč 76 %
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 62 350,00 Kč 62 350,00 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 52 350,00 Kč 52 350,00 Kč 100 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 444 070,00 Kč 444 070,00 Kč 100 %
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 15 703 099,31 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 109 511 899,31 Kč Pokles 57 917 530,00 Kč 69 794 071,89 Kč 121 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
3111 Příjmy z prod.. 43 892 000,00 Kč 59 060 772,89 Kč 135 % 0,00 Kč 0 % 24 930,00 Kč 0 % 589 035,00 Kč 1 % 6 709 117,07 Kč 17 % 1 635 884,50 Kč 20 % 12 954 202,79 Kč 50 % 5 711 839,92 Kč 63 % 6 289 325,30 Kč 77 % 2 127 977,00 Kč 82 % 1 750 640,00 Kč 86 % 197 230,00 Kč 87 % 21 070 591,31 Kč 135 %
3112 Příjmy z prod.. 13 519 110,00 Kč 10 226 879,00 Kč 76 % 0,00 Kč 0 % 4 079 714,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 3 183 333,00 Kč 54 % 12 690,00 Kč 54 % 2 951 142,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % -15 000,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 15 000,00 Kč 76 %
3113 Příjmy z prod.. 62 350,00 Kč 62 350,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 52 350,00 Kč 84 % 10 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
3119 Ostatní příjm.. 444 070,00 Kč 444 070,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 444 070,00 Kč 100 %
3121 Přijaté dary .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
3129 Ostatní inves.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 57 917 530,00 Kč 69 794 071,89 Kč 121 % 0,00 Kč 0 % 4 104 644,00 Kč 7 % 589 035,00 Kč 1 % 9 892 450,07 Kč 17 % 1 648 574,50 Kč 3 % 15 905 344,79 Kč 27 % 5 711 839,92 Kč 10 % 6 289 325,30 Kč 11 % 2 180 327,00 Kč 4 % 1 745 640,00 Kč 3 % 197 230,00 Kč 0 % 21 529 661,31 Kč 37 %