Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 274 861 788,33 Kč Pokles 269 911 064,36 Kč 21 245 413,43 Kč 8 %
  
Veřejná správa 177 795 160,00 Kč Pokles 177 471 597,50 Kč 44 464 002,92 Kč 25 %
  
Školství a sociální věci 108 304 898,80 Kč Navýšení 111 418 314,64 Kč 29 011 067,24 Kč 26 %
  
Doprava 73 384 917,00 Kč Pokles 72 804 417,00 Kč 12 912 822,32 Kč 18 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 67 940 600,00 Kč Navýšení 71 148 836,00 Kč 16 150 731,66 Kč 23 %
  
Životní prostředí 57 529 500,00 Kč Navýšení 57 619 500,00 Kč 17 311 706,00 Kč 30 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 58 640 510,00 Kč Pokles 53 708 979,00 Kč 22 200 999,45 Kč 41 %
  
Všeobecná pokladní správa 30 329 478,00 Kč Navýšení 32 751 376,78 Kč 22 327 762,24 Kč 68 %
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 24 084 500,00 Kč 24 084 500,00 Kč 6 598 344,76 Kč 27 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 11 147 956,00 Kč Navýšení 12 337 956,00 Kč 4 255 740,25 Kč 34 %
  
Vodní hospodářství 8 284 308,62 Kč 8 284 308,62 Kč 203 094,23 Kč 2 %
  
Požární ochrana 2 132 600,00 Kč 2 132 600,00 Kč 1 707 880,20 Kč 80 %
  
Lesní hospodářství 756 000,00 Kč 756 000,00 Kč 93 091,66 Kč 12 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 474 000,00 Kč 474 000,00 Kč 177 863,41 Kč 38 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 370 300,00 Kč 370 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Zdravotnictví 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
Celkem 896 406 516,75 Kč Pokles 895 643 749,90 Kč 198 780 519,77 Kč 22 %