Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Všechny akce

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
0 0 59 167 208,62 Kč Navýšení 60 901 329,40 Kč 29 815 062,12 Kč 49 %
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 5381 1 165 500,00 Kč 1 165 500,00 Kč 299 949,00 Kč 26 %
Autobusová zastávka Straník p.č. 191/45 5455 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Azylový dům NJ 392 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bazén NJ 515 25 637 000,00 Kč Pokles 22 895 000,00 Kč 8 391 600,00 Kč 37 %
Beskydské divadlo, přísp.org. 504 35 844 000,00 Kč Pokles 33 769 236,00 Kč 3 800 000,00 Kč 11 %
Civilní nouzové hospodářství-činnost 250 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 137 787,00 Kč 46 %
COVID 19-fin.dar 1199 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 1 981 967,00 Kč 99 %
Cykloboxy 5371 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 2386 8 650 000,00 Kč 8 650 000,00 Kč 570 103,00 Kč 7 %
Čer»ák III. etapa 5370 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních 1010 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 155 101,52 Kč 51 %
Dalkia 516 15 850 000,00 Kč Pokles 5 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Dodavatelé-DUZP do 2012,Baby-Senior taxi od 2018 5555 731 000,00 Kč 731 000,00 Kč 244 260,81 Kč 33 %
Dům sester 7518 65 854 000,00 Kč Navýšení 80 352 460,00 Kč 152 460,00 Kč 0 %
Hotel Praha-odbor bytový 2518 1 220 000,00 Kč Pokles 620 000,00 Kč 43 181,58 Kč 7 %
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 5518 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Huckelovy vily 8518 2 230 000,00 Kč 2 230 000,00 Kč 9 738,66 Kč 0 %
Chata Jičínka 4381 533 000,00 Kč 533 000,00 Kč 95 361,90 Kč 18 %
Chodník a opěrná zeď Revoluční 5375 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 48 000,00 Kč 96 %
Chodník k aut.zastávce Bocheta PD 5417 160 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Chodník podél sil.I/57 Bludovice 5431 1 500 000,00 Kč Pokles 1 121 308,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova 539 41 000 000,00 Kč 41 000 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0 %
Jednotná kanalizace Příčná-®ilina 5434 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kanalizace ®ilina Okruľní 8387 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kanalizace ul.Trlicova 9387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Klub seniorů Nový Jičín 383 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 18 599,81 Kč 8 %
Klub seniorů Straník 2383 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 2 160,00 Kč 4 %
Klub seniorů-Loučka 3383 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 9 141,83 Kč 17 %
Komunikace Potoční (®ilina)PD 5414 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Komunikace-propoj.Hoblíkova-®iľkova 5440 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Komunitní plánování 439 250 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 2 400,00 Kč 2 %
Kontejnerová stání 7385 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kultura-ostatní výdaje 1380 1 017 000,00 Kč 1 017 000,00 Kč 8 839,00 Kč 1 %
Laudonovo nádvoří 2384 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Lávka Novosady 5433 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 307 3 515 000,00 Kč Pokles 3 410 940,00 Kč 879 030,00 Kč 26 %
M© Sady Revoluční, přísp.org. 305 11 049 000,00 Kč Pokles 10 989 000,00 Kč 686 568,00 Kč 6 %
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 6 679 000,00 Kč Navýšení 7 187 638,14 Kč 1 243 399,11 Kč 17 %
Městská policie 406 23 952 500,00 Kč 23 952 500,00 Kč 6 574 750,60 Kč 27 %
Městská policie-mobily 7406 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 19 056,66 Kč 17 %
Městská policie-pevná linka 8406 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 4 537,50 Kč 21 %
Městské kulturní středisko, přísp.org. 501 26 206 000,00 Kč Navýšení 31 009 000,00 Kč 10 061 500,00 Kč 32 %
Městský rozhlas 513 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 98 109,80 Kč 65 %
Most Bludovice č.p.105 8386 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most Loučka V Kútě 9386 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most Straník u č.p.86 5390 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Most u Laposu, Dolní Brána 5428 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Návątěvnické centrum NJ 1100 10 118 956,00 Kč 10 118 956,00 Kč 2 157 318,22 Kč 21 %
Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 8000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 153,80 Kč 22 %
Nesvéprávní občané-provozní záloha 2700 0,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč - - - -
Odbor bytový ORJ 037 518 97 218 000,00 Kč Pokles 90 168 000,00 Kč 15 315 784,24 Kč 17 %
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 1518 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -
Odbor dopravy 384 7 038 417,00 Kč Pokles 6 888 417,00 Kč 2 317 880,50 Kč 34 %
Odbor Ľivotního prostředí 375 7 808 000,00 Kč 7 808 000,00 Kč 184 062,66 Kč 2 %
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 382 7 838 788,33 Kč 7 838 788,33 Kč 258 047,92 Kč 3 %
Odbor organizační 381 141 547 600,00 Kč Pokles 140 657 600,00 Kč 36 094 095,09 Kč 26 %
Odbor organizační - úsek informatiky 3381 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 852 986,17 Kč 9 %
Odbor organizační-mobily 7381 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 54 369,07 Kč 27 %
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 92 2 134 000,00 Kč 2 134 000,00 Kč 1 044 124,00 Kč 49 %
Odbor správy majetku-věcná břemena 2 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor územního plánování a stavebního řádu 2388 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Oddělení rozvoje a strateg.plánování 1388 6 767 500,00 Kč Pokles 6 067 500,00 Kč 351 371,00 Kč 6 %
Odstavné plochy Dlouhá 5406 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odvodnění Kryté stání Loučka 6389 7 800 000,00 Kč 7 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odvodnění lok.Loučka,Na Lani(cyklostezka 5429 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota,Besk.PD 5424 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Organizační odbor-pevná linka 8381 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 11 300,57 Kč 19 %
Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 380 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 31 021,00 Kč 39 %
Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 4380 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Osvětová beseda Straník 502 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Památková péče 2380 332 000,00 Kč 332 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Památky mimo seznam-kříĽe aj. 3380 341 000,00 Kč 341 000,00 Kč 1 735,30 Kč 1 %
Parkovací stání Dlouhá,byt.domy č.42-48 5446 100 000,00 Kč Navýšení 108 029,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkovací stání Revoluční p.č.673/13 5449 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Parkoviątě B.Martinů-krátkodobé stání 5421 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 %
Parkoviątě Budovatelů,byt.domy č.5,7,9 5445 100 000,00 Kč Navýšení 195 430,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Dlouhá 8-14 PD 2.etapa 5419 5 400 000,00 Kč 5 400 000,00 Kč 6 050,00 Kč 0 %
Parkoviątě Dlouhá(vým.stan.-byt.dům č.40 5447 100 000,00 Kč Navýšení 180 396,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Hoblíkova 5444 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Luční p.č.218/9 5448 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 40 485,00 Kč 27 %
Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 8384 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Smetanovy sady,byt.domy č.20, 5450 100 000,00 Kč Navýšení 132 035,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Vančurova 2-10 PD 5420 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 388 332 600,00 Kč 332 600,00 Kč 9 235,20 Kč 3 %
Prodlouľení tur. trasy u Čer»áku 5372 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior 390 1 489 500,00 Kč 1 489 500,00 Kč 513 663,87 Kč 34 %
ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 1391 520 300,00 Kč 520 300,00 Kč 146 541,02 Kč 28 %
ProSenior-mobily 7390 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 661,92 Kč 22 %
ProSenior-pevná linka 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 567,86 Kč 28 %
ProSenior-Pohoda 1393 978 300,00 Kč 978 300,00 Kč 337 847,11 Kč 35 %
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2390 5 332 000,00 Kč 5 332 000,00 Kč 1 477 185,00 Kč 28 %
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2391 1 219 000,00 Kč 1 219 000,00 Kč 319 593,00 Kč 26 %
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2393 3 952 000,00 Kč 3 952 000,00 Kč 1 309 648,00 Kč 33 %
Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K nemocnici 5432 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 22 919,82 Kč 4 %
Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 5376 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Regenerace pan.sídliątě Nerudova 5451 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rekonstrukce komun.Straník-Kojetín 5442 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Revitalizace Na Lani 212 3701 0,00 Kč 0,00 Kč 8 470,00 Kč - - - -
Revitalizace Zborovská 400/11 3702 0,00 Kč 0,00 Kč 7 139,00 Kč - - - -
Rezerva pro Z© 400 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 2 100,00 Kč 1 %
Rondel gen.Hlaďo-K Nemocnici 4385 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Roząíření MK Kojetín 5379 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Roząíření průmyslové zóny 538 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Skatepark ve sport.areálu U Stadionu 5456 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Sníľení en.. náročnostiI VO NJ-Efekt 2021 5435 6 600 000,00 Kč Pokles 5 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 7 874 760,00 Kč 7 874 760,00 Kč 2 259 238,75 Kč 29 %
Spol.stezka pro chodce a cykl.Rybníčky 5443 500 000,00 Kč Navýšení 662 802,00 Kč 4 200,00 Kč 1 %
Správa v oblasti krizového řízení 251 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Stacionární místo pro radar 9388 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 21 896 811,30 Kč Pokles 21 856 811,30 Kč 504 000,00 Kč 2 %
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 85 528 000,00 Kč Pokles 85 476 594,03 Kč 30 030 898,07 Kč 35 %
Tělovýchovná činnost 410 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Tenisová hala B.Martinů 5457 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Úprava Smetanových sadů 5369 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Úprava zpev.plochy podél I./57 Revoluční 5458 0,00 Kč Navýšení 82 280,00 Kč 82 280,00 Kč 100 %
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 1180 748 206,00 Kč Navýšení 1 820 675,00 Kč 1 549 285,00 Kč 85 %
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 893 000,00 Kč 893 000,00 Kč 756 000,00 Kč 85 %
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 1122 297 000,00 Kč 297 000,00 Kč 36 100,00 Kč 12 %
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 1113 5 594 688,00 Kč 5 594 688,00 Kč 5 522 600,00 Kč 99 %
Veřejné podpory-oblast sociální-dom.hospic.péče 1115 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 1112 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 1114 1 217 600,00 Kč 1 217 600,00 Kč 1 208 900,00 Kč 99 %
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 666 000,00 Kč 666 000,00 Kč 598 000,00 Kč 90 %
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 84 000,00 Kč 84 000,00 Kč 22 500,00 Kč 27 %
Veřejné podpory-podpora dobrovolnictví dle zák. 1116 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let 1132 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 4 995 740,00 Kč 91 %
Veřejné podpory-sport-jednorázové akce 1133 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 000,00 Kč 68 %
Veřejné podpory-sport-provoz,údrľba,opr.sportoviąt 1134 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 2 768 000,00 Kč 43 %
Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let 1131 3 029 270,00 Kč 3 029 270,00 Kč 2 483 270,00 Kč 82 %
VO ©tefánikova 5359 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
VO K Archivu 6383 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 050,00 Kč 12 %
VO Loučka - Křenová, Jičínská, Za Potokem 5367 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 418 743,05 Kč 35 %
VO Smetanovy sady, Skalky 5364 1 466 000,00 Kč 1 466 000,00 Kč 65 945,00 Kč 4 %
Vodní hospodářství - ORJ 102 387 1 985 000,00 Kč 1 985 000,00 Kč 138 115,76 Kč 7 %
Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 5387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod Bludovice-Záhumení 6387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod Loučka, Císařská 4387 4 800 000,00 Kč 4 800 000,00 Kč 2 420,00 Kč 0 %
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 386 11 400 000,00 Kč Pokles 11 317 720,00 Kč 231 419,00 Kč 2 %
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 321 11 137 000,00 Kč Pokles 10 844 932,00 Kč 2 593 052,00 Kč 24 %
Z© Komenského 66, přísp.org. 322 10 355 771,50 Kč Pokles 10 325 771,50 Kč 5 538 795,75 Kč 54 %
Z© Komenského 68, přísp.org. 323 12 515 000,00 Kč Navýšení 14 594 439,70 Kč 3 283 439,70 Kč 22 %
Z© Tyrąova, přísp.org. 325 6 693 000,00 Kč Navýšení 7 782 466,00 Kč 2 813 466,00 Kč 36 %
Zábradlí a most pod gymnáziem 5391 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zimní stadion NJ 522 12 834 000,00 Kč Pokles 10 084 000,00 Kč 2 414 520,45 Kč 24 %
Zpevněné plochy a mobiliář Tyrąova 5452 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 896 406 516,75 Kč Pokles 895 643 749,90 Kč 198 780 519,77 Kč 22 %