Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních (ORG 1010) / 2021

Název:
Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních (1010)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 155 101,52 Kč 51 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 178 000,00 Kč 178 000,00 Kč 105 907,52 Kč 59 %
Všeobecná pokladní správa 127 000,00 Kč 127 000,00 Kč 49 194,00 Kč 39 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 178 000,00 Kč 178 000,00 Kč 105 907,52 Kč 59 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 83 000,00 Kč 83 000,00 Kč 77 995,52 Kč 94 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 77 995,52 Kč - - - -
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 27 912,00 Kč 29 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 27 912,00 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 127 000,00 Kč 127 000,00 Kč 49 194,00 Kč 39 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 49 194,00 Kč 105 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 49 194,00 Kč - - - -
Celkem 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 155 101,52 Kč 51 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5179 Ostatní nákup.. 163 000,00 Kč 77 995,52 Kč 48 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 77 995,52 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 %
5229 Ostatní neinv.. 142 000,00 Kč 77 106,00 Kč 54 % 77 106,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
Celkem 305 000,00 Kč 155 101,52 Kč 51 % 77 106,00 Kč 25 % 0,00 Kč 0 % 77 995,52 Kč 26 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %