Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních (ORG 1010) / 2021

Název:
Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních (1010)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 305 000,00 Kč Pokles 227 194,00 Kč 213 251,52 Kč 94 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 178 000,00 Kč 178 000,00 Kč 164 057,52 Kč 92 %
Všeobecná pokladní správa 127 000,00 Kč Pokles 49 194,00 Kč 49 194,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 178 000,00 Kč 178 000,00 Kč 164 057,52 Kč 92 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 83 000,00 Kč 83 000,00 Kč 77 995,52 Kč 94 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 77 995,52 Kč - - - -
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 86 062,00 Kč 91 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 86 062,00 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 127 000,00 Kč Pokles 49 194,00 Kč 49 194,00 Kč 100 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 47 000,00 Kč Navýšení 49 194,00 Kč 49 194,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 49 194,00 Kč - - - -
Celkem 305 000,00 Kč Pokles 227 194,00 Kč 213 251,52 Kč 94 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5179 Ostatní nákup.. 83 000,00 Kč 77 995,52 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 77 995,52 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
5229 Ostatní neinv.. 144 194,00 Kč 135 256,00 Kč 94 % 77 106,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 58 150,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
Celkem 227 194,00 Kč 213 251,52 Kč 94 % 77 106,00 Kč 34 % 0,00 Kč 0 % 77 995,52 Kč 34 % 0,00 Kč 0 % 58 150,00 Kč 26 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %