Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost (ORG 1111) / 2021

Název:
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost (1111)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 21 635,00 Kč 21 635,00 Kč 100 %
výdaje 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 122 600,00 Kč 65 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 53 000,00 Kč 53 000,00 Kč 53 000,00 Kč 100 %
Školství a sociální věci 69 600,00 Kč 69 600,00 Kč 69 600,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 67 400,00 Kč 67 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 53 000,00 Kč 53 000,00 Kč 53 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 53 000,00 Kč 53 000,00 Kč 53 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 53 000,00 Kč - - - -
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 69 600,00 Kč 69 600,00 Kč 69 600,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč - - - -
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 49 600,00 Kč 49 600,00 Kč 49 600,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 49 600,00 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 67 400,00 Kč 67 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 67 400,00 Kč 67 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 122 600,00 Kč 65 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5221 Neinvestiční .. 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 20 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 53 000,00 Kč 53 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 53 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční .. 49 600,00 Kč 49 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 49 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 67 400,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 190 000,00 Kč 122 600,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 122 600,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %