Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ (ORG 1113) / 2021

Název:
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ (1113)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 735 147,00 Kč Navýšení 1 051 035,05 Kč 1 035 181,05 Kč 98 %
výdaje 5 594 688,00 Kč Pokles 5 427 688,00 Kč 5 301 600,00 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 402 600,00 Kč 5 402 600,00 Kč 5 301 600,00 Kč 98 %
Všeobecná pokladní správa 192 088,00 Kč Pokles 145 088,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zdravotnictví 0,00 Kč Pokles -120 000,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3545 Programy paliativní péče 0,00 Kč Pokles -120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Pokles -120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4312 Odborné sociální poradenství 459 000,00 Kč 459 000,00 Kč 358 000,00 Kč 78 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 432 000,00 Kč 432 000,00 Kč 331 000,00 Kč 77 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 331 000,00 Kč - - - -
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 27 000,00 Kč - - - -
4344 Sociální rehabilitace 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 300 000,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 500 000,00 Kč - - - -
4354 Chráněné bydlení 229 400,00 Kč 229 400,00 Kč 229 400,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 229 400,00 Kč 229 400,00 Kč 229 400,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 229 400,00 Kč - - - -
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 842 600,00 Kč 842 600,00 Kč 842 600,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 842 600,00 Kč 842 600,00 Kč 842 600,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 842 600,00 Kč - - - -
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 484 500,00 Kč 484 500,00 Kč 484 500,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 399 100,00 Kč 399 100,00 Kč 399 100,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 399 100,00 Kč - - - -
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 85 400,00 Kč 85 400,00 Kč 85 400,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 85 400,00 Kč - - - -
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 86 400,00 Kč 86 400,00 Kč 86 400,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 35 000,00 Kč - - - -
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 51 400,00 Kč 51 400,00 Kč 51 400,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 51 400,00 Kč - - - -
4372 Krizová pomoc 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč - - - -
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 1 613 000,00 Kč 1 613 000,00 Kč 1 613 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 613 000,00 Kč 1 613 000,00 Kč 1 613 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 1 613 000,00 Kč - - - -
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 455 000,00 Kč - - - -
4377 Sociálně terapeutické dílny 255 700,00 Kč 255 700,00 Kč 255 700,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 255 700,00 Kč 255 700,00 Kč 255 700,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 255 700,00 Kč - - - -
4378 Terénní programy 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 125 000,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 32 000,00 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 192 088,00 Kč Pokles 145 088,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 192 088,00 Kč Pokles 145 088,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 5 594 688,00 Kč Pokles 5 427 688,00 Kč 5 301 600,00 Kč 98 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5221 Neinvestiční .. 1 812 000,00 Kč 1 711 000,00 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 505 000,00 Kč 28 % 1 307 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % -101 000,00 Kč 94 %
5222 Neinvestiční .. 393 100,00 Kč 513 100,00 Kč 131 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 213 100,00 Kč 54 % 420 000,00 Kč 161 % 0,00 Kč 161 % 0,00 Kč 161 % -120 000,00 Kč 131 % 0,00 Kč 131 % 0,00 Kč 131 % 0,00 Kč 131 % 0,00 Kč 131 % 0,00 Kč 131 %
5223 Neinvestiční .. 3 077 500,00 Kč 3 077 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 077 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 145 088,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 5 427 688,00 Kč 5 301 600,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 718 100,00 Kč 13 % 4 804 500,00 Kč 89 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % -120 000,00 Kč -2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % -101 000,00 Kč -2 %