Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast sociální-dom.hospic.péče (ORG 1115) / 2021

Název:
Veřejné podpory-oblast sociální-dom.hospic.péče (1115)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 298 000,00 Kč Navýšení 336 000,00 Kč 120 000,00 Kč 36 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Všeobecná pokladní správa 178 000,00 Kč Pokles 96 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zdravotnictví 120 000,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 120 000,00 Kč 50 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3545 Programy paliativní péče 120 000,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 120 000,00 Kč 50 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 120 000,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 120 000,00 Kč 50 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 120 000,00 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 178 000,00 Kč Pokles 96 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 178 000,00 Kč Pokles 96 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 298 000,00 Kč Navýšení 336 000,00 Kč 120 000,00 Kč 36 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5222 Neinvestiční .. 240 000,00 Kč 120 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 120 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5901 Nespecifikova.. 96 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 336 000,00 Kč 120 000,00 Kč 36 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 120 000,00 Kč 36 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %