Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-podpora dobrovolnictví dle zák. (ORG 1116) / 2021

Název:
Veřejné podpory-podpora dobrovolnictví dle zák. (1116)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 190 000,00 Kč 76 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 190 000,00 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 190 000,00 Kč 76 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5221 Neinvestiční .. 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 190 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 250 000,00 Kč 190 000,00 Kč 76 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 190 000,00 Kč 76 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %