Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost (ORG 1121) / 2021

Název:
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost (1121)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 96 359,00 Kč 96 359,00 Kč 100 %
výdaje 893 000,00 Kč 893 000,00 Kč 876 000,00 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 820 000,00 Kč 820 000,00 Kč 820 000,00 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3312 Hudební činnost 733 000,00 Kč 733 000,00 Kč 733 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 733 000,00 Kč 733 000,00 Kč 733 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 733 000,00 Kč - - - -
3315 Činnosti muzeí a galerií 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 72 000,00 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 56 000,00 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 893 000,00 Kč 893 000,00 Kč 876 000,00 Kč 98 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5222 Neinvestiční .. 804 000,00 Kč 804 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 361 000,00 Kč 45 % 395 000,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 48 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční .. 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 72 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 17 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 893 000,00 Kč 876 000,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 361 000,00 Kč 40 % 395 000,00 Kč 44 % 0,00 Kč 0 % 48 000,00 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 72 000,00 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %