Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce (ORG 1142) / 2021

Název:
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce (1142)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 84 000,00 Kč 84 000,00 Kč 7 500,00 Kč 9 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Školství a sociální věci 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 7 500,00 Kč 15 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 26 500,00 Kč 26 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 26 500,00 Kč 26 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 22 500,00 Kč 22 500,00 Kč 7 500,00 Kč 33 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 22 500,00 Kč 22 500,00 Kč 7 500,00 Kč 33 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 7 500,00 Kč - - - -
Celkem 84 000,00 Kč 84 000,00 Kč 7 500,00 Kč 9 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1142 (Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce), Paragraf 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace), Položka 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované -15 000,00 Kč
Celkem -15 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5222 Neinvestiční .. 49 000,00 Kč 7 500,00 Kč 15 % 0,00 Kč 0 % 22 500,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % -15 000,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 %
5339 Neinvestiční .. 19 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5493 Účelové neinv.. 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 84 000,00 Kč 7 500,00 Kč 9 % 0,00 Kč 0 % 22 500,00 Kč 27 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % -15 000,00 Kč -18 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %