Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (ORG 1180) / 2021

Název:
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 149 039,00 Kč - - - -
výdaje 748 206,00 Kč Navýšení 1 820 675,00 Kč 1 549 285,00 Kč 85 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 15 000,00 Kč Navýšení 515 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 %
Školství a sociální věci 393 816,00 Kč Navýšení 405 816,00 Kč 393 816,00 Kč 97 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0,00 Kč Navýšení 560 469,00 Kč 560 469,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 339 390,00 Kč Pokles 249 390,00 Kč 5 000,00 Kč 2 %
Životní prostředí 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 198 816,00 Kč 198 816,00 Kč 198 816,00 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 198 816,00 Kč 198 816,00 Kč 198 816,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 198 816,00 Kč - - - -
3113 Základní školy 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 195 000,00 Kč - - - -
3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 500 000,00 Kč - - - -
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 560 469,00 Kč 560 469,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 560 469,00 Kč 560 469,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 560 469,00 Kč - - - -
3741 Ochrana druhů a stanovišť 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 90 000,00 Kč - - - -
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 339 390,00 Kč Pokles 249 390,00 Kč 5 000,00 Kč 2 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
5492 Dary obyvatelstvu 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 189 390,00 Kč Pokles 94 390,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 748 206,00 Kč Navýšení 1 820 675,00 Kč 1 549 285,00 Kč 85 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5213 Neinvestiční .. 393 816,00 Kč 393 816,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 393 816,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční .. 17 000,00 Kč 5 000,00 Kč 29 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5222 Neinvestiční .. 665 469,00 Kč 650 469,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 650 469,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5223 Neinvestiční .. 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 500 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatel.. 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikova.. 94 390,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 820 675,00 Kč 1 549 285,00 Kč 85 % 0,00 Kč 0 % 393 816,00 Kč 22 % 5 000,00 Kč 0 % 1 150 469,00 Kč 63 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %