Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (ORG 1180) / 2021

Název:
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 207 207,00 Kč 207 207,00 Kč 100 %
výdaje 748 206,00 Kč Navýšení 2 257 675,00 Kč 2 131 272,20 Kč 94 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
Kultura a sdělovací prostředky 15 000,00 Kč Navýšení 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 100 %
Školství a sociální věci 393 816,00 Kč Navýšení 547 816,00 Kč 483 643,20 Kč 88 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0,00 Kč Navýšení 689 469,00 Kč 689 469,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 339 390,00 Kč Pokles 175 390,00 Kč 113 160,00 Kč 65 %
Životní prostředí 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 198 816,00 Kč 198 816,00 Kč 166 143,20 Kč 84 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 198 816,00 Kč 198 816,00 Kč 166 143,20 Kč 84 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 166 143,20 Kč - - - -
3113 Základní školy 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 163 500,00 Kč 84 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 163 500,00 Kč 84 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 163 500,00 Kč - - - -
3211 Činnost vysokých škol 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatelstvu 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč - - - -
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 500 000,00 Kč - - - -
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 100 000,00 Kč - - - -
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 689 469,00 Kč 689 469,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 689 469,00 Kč 689 469,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 689 469,00 Kč - - - -
3741 Ochrana druhů a stanovišť 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 90 000,00 Kč - - - -
4354 Chráněné bydlení 0,00 Kč Navýšení 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 Kč Navýšení 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 47 000,00 Kč - - - -
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 12 000,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0,00 Kč Navýšení 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 55 000,00 Kč - - - -
5269 Ost.správa v obl.hospod.op. pro krizové stavy 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 140 000,00 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 339 390,00 Kč Pokles 175 390,00 Kč 113 160,00 Kč 65 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 9 000,00 Kč 8 160,00 Kč 91 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 8 160,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
5492 Dary obyvatelstvu 150 000,00 Kč Pokles 141 000,00 Kč 100 000,00 Kč 71 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 100 000,00 Kč - - - -
5901 Nespecifikované rezervy 189 390,00 Kč Pokles 20 390,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 748 206,00 Kč Navýšení 2 257 675,00 Kč 2 131 272,20 Kč 94 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1180 (Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741), Paragraf 3211 (Činnost vysokých škol), Položka 5492 (Dary obyvatelstvu)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 9 000,00 Kč 8 160,00 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 160,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5213 Neinvestiční .. 393 816,00 Kč 329 643,20 Kč 84 % 0,00 Kč 0 % 393 816,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % -64 172,80 Kč 84 %
5221 Neinvestiční .. 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 12 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 849 469,00 Kč 849 469,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 650 469,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 25 000,00 Kč 80 % 49 000,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 45 000,00 Kč 91 % 80 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční .. 547 000,00 Kč 547 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 500 000,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 47 000,00 Kč 100 %
5225 Neinvestiční .. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 100 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5229 Ostatní neinv.. 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 140 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční .. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatel.. 166 000,00 Kč 125 000,00 Kč 75 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 55 000,00 Kč 33 % 70 000,00 Kč 75 %
5901 Nespecifikova.. 20 390,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 2 257 675,00 Kč 2 131 272,20 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 393 816,00 Kč 17 % 5 000,00 Kč 0 % 1 150 469,00 Kč 51 % 27 000,00 Kč 1 % 25 000,00 Kč 1 % 49 000,00 Kč 2 % 140 000,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 100 000,00 Kč 4 % 108 160,00 Kč 5 % 132 827,20 Kč 6 %