Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (ORG 1180) / 2021

Název:
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 207 207,00 Kč 207 207,00 Kč 100 %
výdaje 748 206,00 Kč Navýšení 2 257 675,00 Kč 2 131 272,20 Kč 94 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
Kultura a sdělovací prostředky 15 000,00 Kč Navýšení 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 100 %
Školství a sociální věci 393 816,00 Kč Navýšení 547 816,00 Kč 483 643,20 Kč 88 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0,00 Kč Navýšení 689 469,00 Kč 689 469,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 339 390,00 Kč Pokles 175 390,00 Kč 113 160,00 Kč 65 %
Životní prostředí 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 198 816,00 Kč 198 816,00 Kč 166 143,20 Kč 84 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 198 816,00 Kč 198 816,00 Kč 166 143,20 Kč 84 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 166 143,20 Kč - - - -
3113 Základní školy 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 163 500,00 Kč 84 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 163 500,00 Kč 84 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 163 500,00 Kč - - - -
3211 Činnost vysokých škol 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatelstvu 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč - - - -
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 500 000,00 Kč - - - -
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 100 000,00 Kč - - - -
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 689 469,00 Kč 689 469,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 689 469,00 Kč 689 469,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 689 469,00 Kč - - - -
3741 Ochrana druhů a stanovišť 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 90 000,00 Kč - - - -
4354 Chráněné bydlení 0,00 Kč Navýšení 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 Kč Navýšení 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 47 000,00 Kč - - - -
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 12 000,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0,00 Kč Navýšení 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 55 000,00 Kč - - - -
5269 Ost.správa v obl.hospod.op. pro krizové stavy 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 140 000,00 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 339 390,00 Kč Pokles 175 390,00 Kč 113 160,00 Kč 65 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 9 000,00 Kč 8 160,00 Kč 91 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 8 160,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
5492 Dary obyvatelstvu 150 000,00 Kč Pokles 141 000,00 Kč 100 000,00 Kč 71 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 100 000,00 Kč - - - -
5901 Nespecifikované rezervy 189 390,00 Kč Pokles 20 390,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 748 206,00 Kč Navýšení 2 257 675,00 Kč 2 131 272,20 Kč 94 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1180 (Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741), Paragraf 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), Položka 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 481 084,00 Kč
platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 1/2021 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO. 0003 14.04.2021 213 939,00 Kč
platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 1/2021 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO. 0003 14.04.2021 267 145,00 Kč
Fyzická osoba 80 000,00 Kč
0053 16.12.2021 80 000,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 79 385,00 Kč
Bittnar SIPO leden 2021 0007 29.04.2021 79 385,00 Kč
Fyzická osoba 49 000,00 Kč
0002 09.07.2021 49 000,00 Kč
Celkem 689 469,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 9 000,00 Kč 8 160,00 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 160,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5213 Neinvestiční .. 393 816,00 Kč 329 643,20 Kč 84 % 0,00 Kč 0 % 393 816,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % -64 172,80 Kč 84 %
5221 Neinvestiční .. 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 12 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 849 469,00 Kč 849 469,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 650 469,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 25 000,00 Kč 80 % 49 000,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 45 000,00 Kč 91 % 80 000,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční .. 547 000,00 Kč 547 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 500 000,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 47 000,00 Kč 100 %
5225 Neinvestiční .. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 100 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5229 Ostatní neinv.. 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 140 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční .. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatel.. 166 000,00 Kč 125 000,00 Kč 75 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 55 000,00 Kč 33 % 70 000,00 Kč 75 %
5901 Nespecifikova.. 20 390,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 2 257 675,00 Kč 2 131 272,20 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 393 816,00 Kč 17 % 5 000,00 Kč 0 % 1 150 469,00 Kč 51 % 27 000,00 Kč 1 % 25 000,00 Kč 1 % 49 000,00 Kč 2 % 140 000,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 100 000,00 Kč 4 % 108 160,00 Kč 5 % 132 827,20 Kč 6 %