Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Kultura-ostatní výdaje (ORG 1380) / 2021

Název:
Kultura-ostatní výdaje (1380)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 017 000,00 Kč Pokles 917 000,00 Kč 312 473,46 Kč 34 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 1 017 000,00 Kč Pokles 917 000,00 Kč 312 473,46 Kč 34 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3319 Ostatní záležitosti kultury 1 017 000,00 Kč Pokles 917 000,00 Kč 312 473,46 Kč 34 %
5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 Kč Pokles 63 240,00 Kč 20 000,00 Kč 32 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 4 960,00 Kč 4 960,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 4 960,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč Navýšení 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 1 800,00 Kč - - - -
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 4 100,09 Kč 16 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 4 100,09 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 97 737,00 Kč 43 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 97 737,00 Kč - - - -
5161 Služby pošt 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 82,00 Kč 8 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 82,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 70 000,00 Kč Pokles 69 000,00 Kč 26 000,00 Kč 38 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 26 000,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 597 000,00 Kč Pokles 497 000,00 Kč 157 794,37 Kč 32 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 157 794,37 Kč - - - -
5175 Pohoštění 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 017 000,00 Kč Pokles 917 000,00 Kč 312 473,46 Kč 34 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1380 (Kultura-ostatní výdaje), Paragraf 3319 (Ostatní záležitosti kultury), Položka 5021 (Ostatní osobní výdaje)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 20 000,00 Kč
Celkem 20 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 63 240,00 Kč 20 000,00 Kč 32 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 20 000,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
5031 Povinné pojis.. 4 960,00 Kč 4 960,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 960,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5041 Odměny za uži.. 25 000,00 Kč 4 100,09 Kč 16 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 426,11 Kč 6 % 2 673,98 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 %
5139 Nákup materiá.. 225 000,00 Kč 97 737,00 Kč 43 % 0,00 Kč 0 % 757,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 621,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 3 873,00 Kč 3 % 9 487,00 Kč 7 % 4 091,00 Kč 9 % 55 705,00 Kč 34 % 21 203,00 Kč 43 %
5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 82,00 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 82,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 %
5164 Nájemné 69 000,00 Kč 26 000,00 Kč 38 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 000,00 Kč 6 % 11 000,00 Kč 22 % 5 000,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 6 000,00 Kč 38 %
5169 Nákup ostatní.. 497 000,00 Kč 157 794,37 Kč 32 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 559,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 68 596,37 Kč 15 % 61 639,00 Kč 27 % 10 000,00 Kč 29 % 11 000,00 Kč 31 % 3 000,00 Kč 32 %
5175 Pohoštění 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 917 000,00 Kč 312 473,46 Kč 34 % 0,00 Kč 0 % 757,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 82,00 Kč 0 % 3 559,00 Kč 0 % 2 621,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 76 469,37 Kč 8 % 83 552,11 Kč 9 % 48 524,98 Kč 5 % 66 705,00 Kč 7 % 30 203,00 Kč 3 %