Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Sociálně právní ochrana dětí-org. (ORG 1385) / 2021

Název:
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 874 760,00 Kč 7 874 760,00 Kč 2 259 238,75 Kč 29 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 600,00 Kč 12 %
Veřejná správa 7 869 760,00 Kč 7 869 760,00 Kč 2 258 638,75 Kč 29 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 600,00 Kč 12 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 600,00 Kč 12 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 600,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 7 869 760,00 Kč 7 869 760,00 Kč 2 258 638,75 Kč 29 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 600 000,00 Kč 5 600 000,00 Kč 1 619 995,00 Kč 29 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 619 995,00 Kč - - - -
5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 1 200,00 Kč 5 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 200,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 406 000,00 Kč 1 406 000,00 Kč 402 256,00 Kč 29 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 402 256,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 506 160,00 Kč 506 160,00 Kč 145 981,00 Kč 29 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 145 981,00 Kč - - - -
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 232,00 Kč 37 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 232,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 46 000,00 Kč 46 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 5 057,07 Kč 22 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 5 057,07 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 8 057,68 Kč 67 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 8 057,68 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 55 710,00 Kč 46 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 55 710,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 18 150,00 Kč 25 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 18 150,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 7 874 760,00 Kč 7 874 760,00 Kč 2 259 238,75 Kč 29 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 5 600 000,00 Kč 1 619 995,00 Kč 29 % 407 765,00 Kč 7 % 363 294,00 Kč 14 % 430 481,00 Kč 21 % 418 455,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5021 Ostatní osobn.. 24 000,00 Kč 1 200,00 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 200,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 %
5031 Povinné pojis.. 1 406 000,00 Kč 402 256,00 Kč 29 % 101 126,00 Kč 7 % 90 345,00 Kč 14 % 106 760,00 Kč 21 % 104 025,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5032 Povinné pojis.. 506 160,00 Kč 145 981,00 Kč 29 % 36 698,00 Kč 7 % 32 787,00 Kč 14 % 38 744,00 Kč 21 % 37 752,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5136 Knihy, učební.. 6 000,00 Kč 2 232,00 Kč 37 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 232,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 %
5137 Drobný hmotný.. 46 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 22 000,00 Kč 600,00 Kč 3 % 119,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 146,00 Kč 1 % 287,00 Kč 3 % 48,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 %
5156 Pohonné hmoty.. 23 000,00 Kč 5 057,07 Kč 22 % 1 859,75 Kč 8 % 996,51 Kč 12 % 1 623,25 Kč 19 % 577,56 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5162 Služby teleko.. 12 000,00 Kč 8 057,68 Kč 67 % 1 443,53 Kč 12 % 1 810,24 Kč 27 % 2 509,24 Kč 48 % 2 294,67 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
5167 Služby školen.. 120 000,00 Kč 55 710,00 Kč 46 % 9 500,00 Kč 8 % 19 080,00 Kč 24 % 27 130,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5168 Služby zpraco.. 72 600,00 Kč 18 150,00 Kč 25 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 150,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5169 Nákup ostatní.. 24 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuz.. 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 7 874 760,00 Kč 2 259 238,75 Kč 29 % 558 511,28 Kč 7 % 508 312,75 Kč 6 % 608 593,49 Kč 8 % 583 773,23 Kč 7 % 48,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %