Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Oddělení rozvoje a strateg.plánování (ORG 1388) / 2021

Název:
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 6 767 500,00 Kč Pokles 6 067 500,00 Kč 351 371,00 Kč 6 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 445 000,00 Kč Pokles 5 745 000,00 Kč 351 371,00 Kč 6 %
Vodní hospodářství 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Životní prostředí 172 500,00 Kč 172 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 17 600,00 Kč 3 %
5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 17 600,00 Kč 3 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 17 600,00 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 745 000,00 Kč Pokles 5 045 000,00 Kč 333 771,00 Kč 7 %
5021 Ostatní osobní výdaje 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 9 688,00 Kč 48 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 9 688,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 540 000,00 Kč Pokles 3 840 000,00 Kč 322 113,00 Kč 8 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 322 113,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 1 970,00 Kč 4 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 1 970,00 Kč - - - -
3713 Změny technologií vytápění 172 500,00 Kč 172 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6342 Investiční dotace krajům 172 500,00 Kč 172 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 6 767 500,00 Kč Pokles 6 067 500,00 Kč 351 371,00 Kč 6 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 20 000,00 Kč 9 688,00 Kč 48 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 588,00 Kč 48 % 100,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 %
5164 Nájemné 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, .. 470 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 4 390 000,00 Kč 339 713,00 Kč 8 % 13 000,00 Kč 0 % 874,05 Kč 0 % 325 838,95 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 %
5175 Pohoštění 45 000,00 Kč 1 970,00 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 970,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 %
6342 Investiční do.. 172 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6371 Účelové inves.. 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 6 067 500,00 Kč 351 371,00 Kč 6 % 13 000,00 Kč 0 % 874,05 Kč 0 % 337 396,95 Kč 6 % 100,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %