Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (ORG 1518) / 2021

Název:
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 5 425 603,00 Kč - - - -
výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -
Celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5169 Nákup ostatní.. 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - - 3 630,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 7 260,00 Kč - - - - 3 630,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - - 3 630,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 7 260,00 Kč - - - - 3 630,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -