Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Civilní nouzové hospodářství-činnost (ORG 250) / 2021

Název:
Civilní nouzové hospodářství-činnost (250)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 137 787,00 Kč 46 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 137 787,00 Kč 46 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5213 Krizová opatření 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 137 787,00 Kč 46 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 11 869,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 11 869,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 125 918,00 Kč 84 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 125 918,00 Kč - - - -
5903 Rezerva na krizová opatření 300 000,00 Kč Pokles 138 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 137 787,00 Kč 46 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 12 000,00 Kč 11 869,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 5 425,00 Kč 45 % 6 444,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiá.. 150 000,00 Kč 125 918,00 Kč 84 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 125 918,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 %
5903 Rezerva na kr.. 138 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 300 000,00 Kč 137 787,00 Kč 46 % 0,00 Kč 0 % 5 425,00 Kč 2 % 132 362,00 Kč 44 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %