Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Civilní nouzové hospodářství-činnost (ORG 250) / 2021

Název:
Civilní nouzové hospodářství-činnost (250)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 273 589,18 Kč 91 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 273 589,18 Kč 91 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5213 Krizová opatření 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 273 589,18 Kč 91 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 11 869,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 11 869,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 256 000,00 Kč 255 957,38 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 255 957,38 Kč - - - -
5175 Pohoštění 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 762,80 Kč 96 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 5 762,80 Kč - - - -
5903 Rezerva na krizová opatření 300 000,00 Kč Pokles 26 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 273 589,18 Kč 91 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 12 000,00 Kč 11 869,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 5 425,00 Kč 45 % 6 444,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiá.. 256 000,00 Kč 255 957,38 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 125 918,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 44 686,38 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 6,00 Kč 67 % 52 707,00 Kč 87 % 32 640,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 6 000,00 Kč 5 762,80 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 762,80 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5903 Rezerva na kr.. 26 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 300 000,00 Kč 273 589,18 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 5 425,00 Kč 2 % 132 362,00 Kč 44 % 0,00 Kč 0 % 44 686,38 Kč 15 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 768,80 Kč 2 % 52 707,00 Kč 18 % 32 640,00 Kč 11 %