Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Hotel Praha-odbor bytový (ORG 2518) / 2021

Název:
Hotel Praha-odbor bytový (2518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 962 000,00 Kč 962 000,00 Kč 139 388,00 Kč 14 %
výdaje 1 220 000,00 Kč Pokles 620 000,00 Kč 43 181,58 Kč 7 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 220 000,00 Kč Pokles 620 000,00 Kč 43 181,58 Kč 7 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 1 220 000,00 Kč Pokles 620 000,00 Kč 43 181,58 Kč 7 %
5151 Studená voda 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 31 263,08 Kč 16 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 31 263,08 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 11 918,50 Kč 4 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 11 918,50 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 700 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 220 000,00 Kč Pokles 620 000,00 Kč 43 181,58 Kč 7 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 200 000,00 Kč 31 263,08 Kč 16 % 0,00 Kč 0 % 11 701,12 Kč 6 % 19 561,96 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 %
5154 Elektrická en.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udrž.. 300 000,00 Kč 11 918,50 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 11 918,50 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 %
6121 Budovy, haly .. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 620 000,00 Kč 43 181,58 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 11 701,12 Kč 2 % 31 480,46 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %