Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (ORG 321) / 2021

Název:
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (321)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 462 316,00 Kč Navýšení 858 462,13 Kč 858 462,13 Kč 100 %
výdaje 11 137 000,00 Kč Navýšení 17 661 479,06 Kč 17 661 479,06 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 11 137 000,00 Kč Navýšení 17 580 602,81 Kč 17 580 602,81 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 80 876,25 Kč 80 876,25 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 11 137 000,00 Kč Navýšení 17 580 602,81 Kč 17 580 602,81 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 511 000,00 Kč Navýšení 8 801 012,07 Kč 8 801 012,07 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 8 801 012,07 Kč - - - -
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 4 225 723,94 Kč 4 225 723,94 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 4 225 723,94 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 626 000,00 Kč Pokles 1 985 099,63 Kč 1 985 099,63 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 1 985 099,63 Kč - - - -
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 2 568 767,17 Kč 2 568 767,17 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 2 568 767,17 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 80 876,25 Kč 80 876,25 Kč 100 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 80 876,25 Kč 80 876,25 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 80 876,25 Kč - - - -
Celkem 11 137 000,00 Kč Navýšení 17 661 479,06 Kč 17 661 479,06 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 8 801 012,07 Kč 8 801 012,07 Kč 100 % 528 000,00 Kč 6 % 528 000,00 Kč 12 % 654 602,00 Kč 19 % 828 000,00 Kč 29 % 528 000,00 Kč 35 % 228 000,00 Kč 37 % 528 000,00 Kč 43 % 760 890,00 Kč 52 % 528 000,00 Kč 58 % 528 000,00 Kč 64 % 2 297 126,07 Kč 90 % 864 394,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 4 225 723,94 Kč 4 225 723,94 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 367 165,00 Kč 32 % 2 826 295,07 Kč 99 % 32 263,87 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z fina.. 80 876,25 Kč 80 876,25 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 80 876,25 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 1 985 099,63 Kč 1 985 099,63 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 54 450,00 Kč 3 % 325 532,96 Kč 19 % 682 677,08 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 2 074 075,86 Kč 158 % 751 195,80 Kč 196 % 0,00 Kč 196 % -1 943 674,07 Kč 98 % 40 842,00 Kč 100 %
6356 Jiné investič.. 2 568 767,17 Kč 2 568 767,17 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 568 767,17 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 17 661 479,06 Kč 17 661 479,06 Kč 100 % 528 000,00 Kč 3 % 528 000,00 Kč 3 % 654 602,00 Kč 4 % 882 450,00 Kč 5 % 853 532,96 Kč 5 % 910 677,08 Kč 5 % 528 000,00 Kč 3 % 4 283 007,11 Kč 24 % 6 674 258,04 Kč 38 % 560 263,87 Kč 3 % 353 452,00 Kč 2 % 905 236,00 Kč 5 %