Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Z© Komenského 66, přísp.org. (ORG 322) / 2021

Název:
Z© Komenského 66, přísp.org. (322)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 199 528,00 Kč Navýšení 373 882,97 Kč 376 897,97 Kč 101 %
výdaje 10 355 771,50 Kč Navýšení 12 338 777,07 Kč 12 338 777,07 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 10 355 771,50 Kč Navýšení 12 186 930,87 Kč 12 186 930,87 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 151 846,20 Kč 151 846,20 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 10 355 771,50 Kč Navýšení 12 186 930,87 Kč 12 186 930,87 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 516 000,00 Kč Navýšení 5 543 581,96 Kč 5 543 581,96 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 5 543 581,96 Kč - - - -
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 1 159 912,83 Kč 1 159 912,83 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 1 159 912,83 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5 839 771,50 Kč Pokles 2 685 546,63 Kč 2 685 546,63 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 2 685 546,63 Kč - - - -
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 2 797 889,45 Kč 2 797 889,45 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 2 797 889,45 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 151 846,20 Kč 151 846,20 Kč 100 %
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0,00 Kč Navýšení 3 015,00 Kč 3 015,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 3 015,00 Kč - - - -
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 148 831,20 Kč 148 831,20 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 148 831,20 Kč - - - -
Celkem 10 355 771,50 Kč Navýšení 12 338 777,07 Kč 12 338 777,07 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 5 543 581,96 Kč 5 543 581,96 Kč 100 % 328 000,00 Kč 6 % 320 000,00 Kč 12 % 320 000,00 Kč 17 % 320 000,00 Kč 23 % 300 000,00 Kč 29 % 300 000,00 Kč 34 % 450 000,00 Kč 42 % 696 000,00 Kč 55 % 300 000,00 Kč 60 % 320 000,00 Kč 66 % 320 000,00 Kč 72 % 1 569 581,96 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 1 159 912,83 Kč 1 159 912,83 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 17 801,70 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 1 142 111,13 Kč 100 %
5364 Vratky veřejn.. 3 015,00 Kč 3 015,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 015,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z fina.. 148 831,20 Kč 148 831,20 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 148 831,20 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 2 685 546,63 Kč 2 685 546,63 Kč 100 % 1 995 841,75 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 2 254 954,00 Kč 158 % 0,00 Kč 158 % 0,00 Kč 158 % 0,00 Kč 158 % 0,00 Kč 158 % 0,00 Kč 158 % 0,00 Kč 158 % 0,00 Kč 158 % -1 565 249,12 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6356 Jiné investič.. 2 797 889,45 Kč 2 797 889,45 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 797 889,45 Kč 100 %
Celkem 12 338 777,07 Kč 12 338 777,07 Kč 100 % 2 323 841,75 Kč 19 % 320 000,00 Kč 3 % 2 574 954,00 Kč 21 % 320 000,00 Kč 3 % 300 000,00 Kč 2 % 300 000,00 Kč 2 % 598 831,20 Kč 5 % 696 000,00 Kč 6 % 300 000,00 Kč 2 % 340 816,70 Kč 3 % -1 245 249,12 Kč -10 % 5 509 582,54 Kč 45 %