Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Z© Komenského 68, přísp.org. (ORG 323) / 2021

Název:
Z© Komenského 68, přísp.org. (323)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 70 514,00 Kč Navýšení 310 122,41 Kč 310 122,41 Kč 100 %
výdaje 12 515 000,00 Kč Pokles 12 141 359,91 Kč 12 141 359,91 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 12 515 000,00 Kč Pokles 12 074 207,51 Kč 12 074 207,51 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 67 152,40 Kč 67 152,40 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 12 515 000,00 Kč Pokles 12 074 207,51 Kč 12 074 207,51 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 11 475 000,00 Kč Pokles 8 910 975,57 Kč 8 910 975,57 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 8 910 975,57 Kč - - - -
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 1 261 234,00 Kč 1 261 234,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 1 261 234,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 040 000,00 Kč Pokles 974 663,14 Kč 974 663,14 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 974 663,14 Kč - - - -
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 927 334,80 Kč 927 334,80 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 927 334,80 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 67 152,40 Kč 67 152,40 Kč 100 %
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0,00 Kč Navýšení 16 912,00 Kč 16 912,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 16 912,00 Kč - - - -
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 50 240,40 Kč 50 240,40 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 50 240,40 Kč - - - -
Celkem 12 515 000,00 Kč Pokles 12 141 359,91 Kč 12 141 359,91 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 8 910 975,57 Kč 8 910 975,57 Kč 100 % 281 000,00 Kč 3 % 281 000,00 Kč 6 % 281 000,00 Kč 9 % 281 000,00 Kč 13 % 281 000,00 Kč 16 % 281 000,00 Kč 19 % 4 846 432,05 Kč 73 % 343 812,68 Kč 77 % 1 209 756,79 Kč 91 % 411 129,00 Kč 95 % 263 000,00 Kč 98 % 150 845,05 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 1 261 234,00 Kč 1 261 234,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 1 232 104,90 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 29 129,10 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5364 Vratky veřejn.. 16 912,00 Kč 16 912,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 16 912,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z fina.. 50 240,40 Kč 50 240,40 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 50 240,40 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 974 663,14 Kč 974 663,14 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 440 000,00 Kč 45 % 534 663,14 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6356 Jiné investič.. 927 334,80 Kč 927 334,80 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 927 334,80 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 12 141 359,91 Kč 12 141 359,91 Kč 100 % 281 000,00 Kč 2 % 2 440 439,70 Kč 20 % 281 000,00 Kč 2 % 281 000,00 Kč 2 % 281 000,00 Kč 2 % 297 912,00 Kč 2 % 4 846 432,05 Kč 40 % 394 053,08 Kč 3 % 1 649 756,79 Kč 14 % 974 921,24 Kč 8 % 263 000,00 Kč 2 % 150 845,05 Kč 1 %