Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Z© Tyrąova, přísp.org. (ORG 325) / 2021

Název:
Z© Tyrąova, přísp.org. (325)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 156 477,00 Kč Navýšení 301 998,25 Kč 301 998,25 Kč 100 %
výdaje 6 693 000,00 Kč Navýšení 6 776 190,00 Kč 6 776 190,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 6 693 000,00 Kč Pokles 6 660 782,00 Kč 6 660 782,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 115 408,00 Kč 115 408,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 6 693 000,00 Kč Pokles 6 660 782,00 Kč 6 660 782,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 253 000,00 Kč Pokles 5 211 319,00 Kč 5 211 319,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 5 211 319,00 Kč - - - -
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 1 129 466,00 Kč 1 129 466,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 1 129 466,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 440 000,00 Kč Pokles 319 997,00 Kč 319 997,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 319 997,00 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 115 408,00 Kč 115 408,00 Kč 100 %
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0,00 Kč Navýšení 115 408,00 Kč 115 408,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 115 408,00 Kč - - - -
Celkem 6 693 000,00 Kč Navýšení 6 776 190,00 Kč 6 776 190,00 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 5 211 319,00 Kč 5 211 319,00 Kč 100 % 421 000,00 Kč 8 % 421 000,00 Kč 16 % 421 000,00 Kč 24 % 421 000,00 Kč 32 % 421 000,00 Kč 40 % 421 000,00 Kč 48 % 577 000,00 Kč 60 % 619 319,00 Kč 71 % 421 000,00 Kč 80 % 421 000,00 Kč 88 % 647 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 1 129 466,00 Kč 1 129 466,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 129 466,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5364 Vratky veřejn.. 115 408,00 Kč 115 408,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 115 408,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 319 997,00 Kč 319 997,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 319 997,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 6 776 190,00 Kč 6 776 190,00 Kč 100 % 421 000,00 Kč 6 % 421 000,00 Kč 6 % 421 000,00 Kč 6 % 1 550 466,00 Kč 23 % 421 000,00 Kč 6 % 421 000,00 Kč 6 % 577 000,00 Kč 9 % 619 319,00 Kč 9 % 421 000,00 Kč 6 % 740 997,00 Kč 11 % 762 408,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 %