Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační - úsek informatiky (ORG 3381) / 2021

Název:
Odbor organizační - úsek informatiky (3381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 852 986,17 Kč 9 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 852 986,17 Kč 9 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 852 986,17 Kč 9 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 55 594,00 Kč 6 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 55 594,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 365 000,00 Kč 365 000,00 Kč 51 713,36 Kč 14 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 51 713,36 Kč - - - -
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 7 260,00 Kč 18 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 3 912 400,00 Kč 3 912 400,00 Kč 671 033,91 Kč 17 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 671 033,91 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5172 Programové vybavení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6111 Programové vybavení 2 471 000,00 Kč Navýšení 3 037 437,50 Kč 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 67 384,90 Kč 11 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 67 384,90 Kč - - - -
Celkem 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 852 986,17 Kč 9 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 870 000,00 Kč 55 594,00 Kč 6 % 11 789,00 Kč 1 % 3 645,00 Kč 2 % 40 160,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 %
5139 Nákup materiá.. 365 000,00 Kč 51 713,36 Kč 14 % 15 844,36 Kč 4 % 6 445,00 Kč 6 % 28 557,00 Kč 14 % 867,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 %
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 7 260,00 Kč 18 % 0,00 Kč 0 % 2 420,00 Kč 6 % 2 420,00 Kč 12 % 2 420,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
5167 Služby školen.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 3 912 400,00 Kč 671 033,91 Kč 17 % 245 271,40 Kč 6 % 41 284,06 Kč 7 % 310 660,64 Kč 15 % 51 873,91 Kč 17 % 21 943,90 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 %
5169 Nákup ostatní.. 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udrž.. 580 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5172 Programové vy.. 140 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6111 Programové vy.. 3 037 437,50 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, příst.. 600 000,00 Kč 67 384,90 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 67 384,90 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
Celkem 9 614 837,50 Kč 852 986,17 Kč 9 % 272 904,76 Kč 3 % 53 794,06 Kč 1 % 381 797,64 Kč 4 % 55 160,91 Kč 1 % 89 328,80 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %