Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor Ľivotního prostředí (ORG 375) / 2021

Název:
Odbor Ľivotního prostředí (375)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 808 000,00 Kč 7 808 000,00 Kč 184 062,66 Kč 2 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Lesní hospodářství 756 000,00 Kč 756 000,00 Kč 93 091,66 Kč 12 %
Vodní hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Životní prostředí 6 682 000,00 Kč 6 682 000,00 Kč 90 971,00 Kč 1 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 33 750,00 Kč 4 %
5169 Nákup ostatních služeb 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 1 947,00 Kč 1 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 947,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 31 803,00 Kč 7 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 31 803,00 Kč - - - -
1031 Pěstební činnost 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 29 943,66 Kč 7 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 24 957,00 Kč 26 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 24 957,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 341 000,00 Kč 341 000,00 Kč 4 986,66 Kč 1 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 4 986,66 Kč - - - -
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 60 738,00 Kč - - - -
1037 Celospolečenské funkce lesů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 410,00 Kč 12 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 1 560,00 Kč 14 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 560,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 850,00 Kč 9 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 850,00 Kč - - - -
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 240 000,00 Kč 2 240 000,00 Kč 45 375,00 Kč 2 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 45 375,00 Kč 36 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 45 375,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 180 000,00 Kč Pokles 2 055 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 350 000,00 Kč 3 350 000,00 Kč 3 500,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 137 000,00 Kč Pokles 3 136 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 000,00 Kč Navýšení 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 3 500,00 Kč - - - -
3792 Ekologická výchova a osvěta 155 000,00 Kč 155 000,00 Kč 8 346,00 Kč 5 %
5169 Nákup ostatních služeb 155 000,00 Kč 155 000,00 Kč 8 346,00 Kč 5 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 8 346,00 Kč - - - -
Celkem 7 808 000,00 Kč 7 808 000,00 Kč 184 062,66 Kč 2 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 135 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 191 000,00 Kč 26 517,00 Kč 14 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 560,00 Kč 1 % 24 957,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 %
5166 Konzultační, .. 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 125 000,00 Kč 45 375,00 Kč 36 % 22 687,50 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 22 687,50 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 %
5169 Nákup ostatní.. 6 801 500,00 Kč 76 867,66 Kč 1 % 31 031,00 Kč 0 % 850,00 Kč 0 % 4 074,66 Kč 1 % 40 912,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
5179 Ostatní nákup.. 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 100 % 3 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté ne.. 440 000,00 Kč 31 803,00 Kč 7 % 10 081,00 Kč 2 % 6 283,00 Kč 4 % 15 439,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5362 Platby daní a.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 7 808 000,00 Kč 184 062,66 Kč 2 % 67 299,50 Kč 1 % 7 133,00 Kč 0 % 21 073,66 Kč 0 % 88 556,50 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %