Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor Ľivotního prostředí (ORG 375) / 2021

Název:
Odbor Ľivotního prostředí (375)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 808 000,00 Kč Navýšení 7 912 055,50 Kč 4 877 377,39 Kč 62 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Lesní hospodářství 756 000,00 Kč Navýšení 800 100,00 Kč 394 366,82 Kč 49 %
Vodní hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 043,07 Kč 11 %
Životní prostředí 6 682 000,00 Kč Navýšení 6 741 955,50 Kč 4 443 967,50 Kč 66 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 355 714,00 Kč 46 %
5169 Nákup ostatních služeb 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 46 965,00 Kč 14 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 46 965,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 308 749,00 Kč 70 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 308 749,00 Kč - - - -
1031 Pěstební činnost 436 000,00 Kč Navýšení 480 100,00 Kč 188 024,62 Kč 39 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 95 000,00 Kč Navýšení 139 100,00 Kč 89 955,00 Kč 65 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 89 955,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 341 000,00 Kč 341 000,00 Kč 98 069,62 Kč 29 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 98 069,62 Kč - - - -
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 82 519,99 Kč 83 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 82 519,99 Kč 83 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 82 519,99 Kč - - - -
1037 Celospolečenské funkce lesů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 163,00 Kč 76 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 000,00 Kč Pokles 10 800,00 Kč 5 963,00 Kč 55 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 5 963,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 Kč Navýšení 9 200,00 Kč 9 200,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 9 200,00 Kč - - - -
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 108 659,21 Kč 54 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 108 659,21 Kč 54 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 108 659,21 Kč - - - -
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 043,07 Kč 11 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 39 043,07 Kč 13 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 39 043,07 Kč - - - -
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 240 000,00 Kč 2 240 000,00 Kč 1 622 609,00 Kč 72 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 74 415,00 Kč 60 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 74 415,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 180 000,00 Kč Pokles 2 055 000,00 Kč 1 548 194,00 Kč 75 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 548 194,00 Kč - - - -
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč Navýšení 159 955,50 Kč 87 504,00 Kč 55 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč Navýšení 159 955,50 Kč 87 504,00 Kč 55 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 87 504,00 Kč - - - -
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 430,00 Kč - - - -
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 350 000,00 Kč 3 350 000,00 Kč 2 314 484,50 Kč 69 %
5021 Ostatní osobní výdaje 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 130 720,00 Kč 97 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 130 720,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 137 000,00 Kč Pokles 3 136 500,00 Kč 2 180 264,50 Kč 70 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 180 264,50 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 000,00 Kč Navýšení 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 3 500,00 Kč - - - -
3792 Ekologická výchova a osvěta 155 000,00 Kč 155 000,00 Kč 62 226,00 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 155 000,00 Kč 155 000,00 Kč 62 226,00 Kč 40 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 62 226,00 Kč - - - -
Celkem 7 808 000,00 Kč Navýšení 7 912 055,50 Kč 4 877 377,39 Kč 62 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 375 (Odbor Ľivotního prostředí), Paragraf 1014 (Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče), Položka 5192 (Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část))
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Marek OlšákARES 31 915,00 Kč
Jičínská 275/37-oprava zv. instalace, Křížkovského nám.4-oprava osv. v domě...PDP Kč 1.255,05 0249 14.12.2021 31 915,00 Kč
Pražská plynárenská a.s.ARES 27 436,00 Kč
Masarykovo nám. 2/2 - vyúčtování plynu za 1.-20.1.2021 0071 09.08.2021 27 436,00 Kč
Tiskárna Ministerstva vnitraARES 25 331,00 Kč
předplatné: Časopis 112 od č.1-12/2021 0075 10.05.2021 25 331,00 Kč
Ing. Jitka ŠtefkováARES 24 247,00 Kč
činnost BOZP do 3.2.2021 na akci Výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu, Sokolovská 617/9 v NJ 0189 15.11.2021 24 247,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 108 929,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Tělovýchovná jednota Nový Jičín z.s.ARES 80 000,00 Kč
Záloha na programovou dotaci 2021 - únor 2021 [ISRS] 0228 23.08.2021 80 000,00 Kč
Město Nový JičínARES 19 525,00 Kč
Převod peněžních prostředků - mylná platba za poplatek za psa. 0018 02.06.2021 1 576,00 Kč
Převod peněžních prostředků - mylná platba za poplatek za psa. 0021 02.06.2021 2 798,00 Kč
Převod peněžních prostředků - mylná platba za přestupek k projednání - Obec Libhošť, patří na účet ZBÚ 0167 21.07.2021 2 742,00 Kč
Převod mylné platby - náleží na PÚ v.s. 9020005009. 0014 26.07.2021 2 800,00 Kč
Výplaty v hotovosti 1/21 0048 05.11.2021 2 521,00 Kč
Výplaty v hotovosti 1/21 0049 05.11.2021 2 830,00 Kč
Výplaty v hotovosti 1/21 0046 05.11.2021 1 496,00 Kč
Převod finančních prostředků skutečně uhrazených nájmů za měsíc 1/2021 do SVJ, viz příloha 0327 26.11.2021 2 762,00 Kč
Domov Duha příspěvková organizaceARES 15 596,00 Kč
Milada Bartošková, ubytování a strava v DZR, leden 2021. 0061 10.05.2021 1 576,00 Kč
Milada Bartošková, ubytování a strava v DZR, leden 2021. 0067 10.05.2021 2 582,00 Kč
Milada Bartošková, ubytování a strava v DZR, leden 2021. 0068 10.05.2021 2 696,00 Kč
Milada Bartošková, ubytování a strava v DZR, leden 2021. 0069 10.05.2021 2 771,00 Kč
Jaroslav Mec, ubytování a strava v DZR, leden 2021. (PnŽ 3281 Kč + DnB 4309 Kč.) 0105 12.05.2021 2 771,00 Kč
M. Vinklárková - víkendové obědy, prosinec 2020 0240 19.10.2021 3 200,00 Kč
Michal ChromýARES 7 765,00 Kč
připojení k internetu 2/2021, dle smlouvy č.V2013-448/OO, Hasiči Straník. 0243 25.08.2021 1 912,00 Kč
připojení k internetu 2/2021, dle smlouvy č.V2013-448/OO, Hasiči Straník. 0244 25.08.2021 2 653,00 Kč
připojení k internetu 2/2021, dle smlouvy č.V2013-448/OO, Hasiči Straník. 0245 25.08.2021 3 200,00 Kč
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 895 v Novém Jičíně DivadelníARES 6 276,00 Kč
Nárůst dluhů ve výši 2 703,00 Kč a úhrada ve výši 3 647,00 Kč. 0155 17.06.2021 3 076,00 Kč
Nárůst dluhů ve výši 2 703,00 Kč a úhrada ve výši 3 647,00 Kč. 0157 17.06.2021 3 200,00 Kč
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1794/37 v Novém Jičíně DlouháARES 5 540,00 Kč
Úhrada záloh na služby a FO za 11/2020 ve výši 4.170 Kč - Indráková Blanka. 0068 09.06.2021 2 614,00 Kč
Úhrada záloh na služby a FO za 11/2020 ve výši 4.170 Kč - Indráková Blanka. 0069 09.06.2021 2 926,00 Kč
JINAK o.p.s.ARES 4 912,00 Kč
Božena Petríková, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0103 12.05.2021 1 712,00 Kč
Božena Petríková, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0106 12.05.2021 3 200,00 Kč
Fyzická osoba 3 200,00 Kč
0152 16.02.2021 3 200,00 Kč
Fyzická osoba 3 200,00 Kč
0022 02.06.2021 3 200,00 Kč
Fyzická osoba 3 200,00 Kč
0203 16.11.2021 3 200,00 Kč
Fyzická osoba 3 200,00 Kč
0073 09.03.2021 3 200,00 Kč
Fyzická osoba 3 200,00 Kč
0234 28.01.2021 3 200,00 Kč
Fyzická osoba 3 200,00 Kč
0309 29.03.2021 3 200,00 Kč
Generální finanční ředitelstvíARES 3 200,00 Kč
platba správní poplatku na úhradu nákladů spojených s vystavením potvrzení o bezdlužnosti - viz žádost 0178 22.07.2021 3 200,00 Kč
Fyzická osoba 3 146,00 Kč
0124 15.01.2021 3 146,00 Kč
Fyzická osoba 3 141,00 Kč
0203 19.03.2021 3 141,00 Kč
Fyzická osoba 3 083,00 Kč
0151 16.02.2021 3 083,00 Kč
Fyzická osoba 3 015,00 Kč
0300 29.03.2021 944,00 Kč
0305 29.03.2021 2 071,00 Kč
Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizaceARES 2 744,00 Kč
Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 2/2021 0017 04.10.2021 2 744,00 Kč
Martin LorenzARES 2 602,00 Kč
Vrácení pokuty zaplacené po splatnosti - radarové měření, datum úhrady 15.01.2021. 0075 06.12.2021 2 602,00 Kč
Fyzická osoba 2 573,00 Kč
0271 30.08.2021 2 573,00 Kč
Petr TomisARES 2 496,00 Kč
Vrácení pokuty zaplacené po splatnosti - radar měření, datum úhrady 28.12.2020. 0097 10.09.2021 2 496,00 Kč
Slezská diakonieARES 2 400,00 Kč
Anna Ďurková, úhrada za poskytování soc. služby v chráněném bydlení, prosinec 2020 0166 21.07.2021 2 400,00 Kč
Fyzická osoba 2 269,00 Kč
0021 20.01.2021 2 269,00 Kč
Fyzická osoba 2 112,00 Kč
0040 05.08.2021 1 056,00 Kč
0041 05.08.2021 1 056,00 Kč
ČEZ ESCO a.s.ARES 2 068,00 Kč
čtvrtletní záloha na dodávku elektrické energie - kantýna Divadelní 1, dle smlouvy č. V2016-296/OO. 0010 25.08.2021 2 068,00 Kč
Fyzická osoba 1 808,00 Kč
0201 16.11.2021 1 808,00 Kč
Fyzická osoba 1 521,00 Kč
0302 29.03.2021 1 521,00 Kč
Fyzická osoba 1 466,00 Kč
0096 13.01.2021 1 466,00 Kč
Fyzická osoba 1 362,00 Kč
0001 17.03.2021 1 362,00 Kč
Celkem 199 820,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 135 000,00 Kč 130 720,00 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 59 850,00 Kč 44 % 70 870,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
5139 Nákup materiá.. 234 900,00 Kč 95 918,00 Kč 41 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 560,00 Kč 1 % 24 957,00 Kč 11 % 64 998,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 2 400,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 2 003,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5166 Konzultační, .. 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 125 000,00 Kč 74 415,00 Kč 60 % 22 687,50 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 22 687,50 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 29 040,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5169 Nákup ostatní.. 6 861 655,50 Kč 4 262 645,39 Kč 62 % 31 031,00 Kč 0 % 850,00 Kč 0 % 4 074,66 Kč 1 % 40 912,00 Kč 1 % 132 481,00 Kč 3 % 312 150,80 Kč 8 % 292 159,20 Kč 12 % 655 015,42 Kč 21 % 342 496,80 Kč 26 % 532 074,67 Kč 34 % 179 060,00 Kč 37 % 1 740 339,84 Kč 62 %
5179 Ostatní nákup.. 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 100 % 3 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté ne.. 440 000,00 Kč 308 749,00 Kč 70 % 10 081,00 Kč 2 % 6 283,00 Kč 4 % 15 439,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 42 639,00 Kč 17 % 19 390,00 Kč 21 % 11 142,00 Kč 24 % 121 954,00 Kč 52 % 2 496,00 Kč 52 % 5 944,00 Kč 53 % 38 864,00 Kč 62 % 34 517,00 Kč 70 %
5362 Platby daní a.. 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
Celkem 7 912 055,50 Kč 4 877 377,39 Kč 62 % 67 299,50 Kč 1 % 7 133,00 Kč 0 % 21 073,66 Kč 0 % 88 556,50 Kč 1 % 240 118,00 Kč 3 % 331 540,80 Kč 4 % 334 741,20 Kč 4 % 836 819,42 Kč 11 % 419 295,80 Kč 5 % 538 018,67 Kč 7 % 217 924,00 Kč 3 % 1 774 856,84 Kč 22 %