Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor Ľivotního prostředí (ORG 375) / 2021

Název:
Odbor Ľivotního prostředí (375)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 808 000,00 Kč Navýšení 7 912 055,50 Kč 4 877 377,39 Kč 62 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Lesní hospodářství 756 000,00 Kč Navýšení 800 100,00 Kč 394 366,82 Kč 49 %
Vodní hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 043,07 Kč 11 %
Životní prostředí 6 682 000,00 Kč Navýšení 6 741 955,50 Kč 4 443 967,50 Kč 66 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 355 714,00 Kč 46 %
5169 Nákup ostatních služeb 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 46 965,00 Kč 14 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 46 965,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 308 749,00 Kč 70 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 308 749,00 Kč - - - -
1031 Pěstební činnost 436 000,00 Kč Navýšení 480 100,00 Kč 188 024,62 Kč 39 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 95 000,00 Kč Navýšení 139 100,00 Kč 89 955,00 Kč 65 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 89 955,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 341 000,00 Kč 341 000,00 Kč 98 069,62 Kč 29 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 98 069,62 Kč - - - -
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 82 519,99 Kč 83 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 82 519,99 Kč 83 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 82 519,99 Kč - - - -
1037 Celospolečenské funkce lesů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 163,00 Kč 76 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 000,00 Kč Pokles 10 800,00 Kč 5 963,00 Kč 55 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 5 963,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 Kč Navýšení 9 200,00 Kč 9 200,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 9 200,00 Kč - - - -
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 108 659,21 Kč 54 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 108 659,21 Kč 54 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 108 659,21 Kč - - - -
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 043,07 Kč 11 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 39 043,07 Kč 13 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 39 043,07 Kč - - - -
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 240 000,00 Kč 2 240 000,00 Kč 1 622 609,00 Kč 72 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 74 415,00 Kč 60 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 74 415,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 180 000,00 Kč Pokles 2 055 000,00 Kč 1 548 194,00 Kč 75 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 548 194,00 Kč - - - -
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč Navýšení 159 955,50 Kč 87 504,00 Kč 55 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč Navýšení 159 955,50 Kč 87 504,00 Kč 55 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 87 504,00 Kč - - - -
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 430,00 Kč - - - -
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 350 000,00 Kč 3 350 000,00 Kč 2 314 484,50 Kč 69 %
5021 Ostatní osobní výdaje 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 130 720,00 Kč 97 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 130 720,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 137 000,00 Kč Pokles 3 136 500,00 Kč 2 180 264,50 Kč 70 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 180 264,50 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 000,00 Kč Navýšení 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 3 500,00 Kč - - - -
3792 Ekologická výchova a osvěta 155 000,00 Kč 155 000,00 Kč 62 226,00 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 155 000,00 Kč 155 000,00 Kč 62 226,00 Kč 40 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 62 226,00 Kč - - - -
Celkem 7 808 000,00 Kč Navýšení 7 912 055,50 Kč 4 877 377,39 Kč 62 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 375 (Odbor Ľivotního prostředí), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Marek OlšákARES 1 126 320,84 Kč
DPS Revoluční 2/04 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.062,- 0254 14.12.2021 1 126 320,84 Kč
OTIS a.s.ARES 401 037,46 Kč
NCNJ - pravidelná prohlídka a údržba výtahu za 1/2021, PDP Kč 3.150, (z částky Kč 15.000, částka Kč 1.200+252 je vč.DPH - sim karta) [ISRS] 0205 20.08.2021 401 037,46 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 183 920,00 Kč
Loučka 275 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 0115 07.12.2021 183 920,00 Kč
BONO auto a.s.ARES 121 500,00 Kč
vozidlo RZ 1TE 1234 - výměna ventilů, vyvážení kol... 0244 18.11.2021 121 500,00 Kč
Adam SváčekARES 83 732,00 Kč
Sokolovská 9 - oprava elektroinstalace v bytě, PDP Kč 300,75 0409 20.12.2021 83 732,00 Kč
H.S.TRADE a.s.ARES 54 450,00 Kč
FA - holografické samolepky 5000 ks 0041 06.09.2021 54 450,00 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 43 560,00 Kč
Hluboká 188 - vyúčtování vodné a stočné za 6.11.2020-8.2.2021 0088 06.12.2021 43 560,00 Kč
SAMAB PRESS GROUP, a.s.ARES 33 481,80 Kč
Novojičínský zpravodaj č.02 - 10 900ks 0210 20.09.2021 15 903,00 Kč
Novojičínský zpravodaj č.02 - 10 900ks 0211 20.09.2021 17 578,80 Kč
Roman MatalíkARES 25 238,80 Kč
Dolní Brána 22, č.b.3 -výměna plyn. topidla Mora 0164 17.06.2021 25 238,80 Kč
F. 67 s.r.o.ARES 23 651,20 Kč
vozidlo RZ 8T8 6622 - diagnostika, výmaz DTC 0195 23.07.2021 23 651,20 Kč
Alcaserv Czech, a.s.ARES 23 210,40 Kč
servis pobočkových telef. ústředen za 1/2021, sml. 06/SS/2011 0369 27.10.2021 23 210,40 Kč
ORTEX spol. s r.o.ARES 20 000,00 Kč
podpora SW Orsoft za 12/2020 [ISRS] 0050 07.06.2021 20 000,00 Kč
E LINKX a.s.ARES 18 000,00 Kč
Notebook HP ProBook 450 G7 0098 10.08.2021 18 000,00 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 17 564,00 Kč
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249110 [ISRS] 0032 03.06.2021 17 564,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 4 598,00 Kč
odměna SIPO 01/2021 0200 20.05.2021 4 598,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 2 180 264,50 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 135 000,00 Kč 130 720,00 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 59 850,00 Kč 44 % 70 870,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
5139 Nákup materiá.. 234 900,00 Kč 95 918,00 Kč 41 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 560,00 Kč 1 % 24 957,00 Kč 11 % 64 998,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 2 400,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 2 003,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5166 Konzultační, .. 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 125 000,00 Kč 74 415,00 Kč 60 % 22 687,50 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 22 687,50 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 29 040,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5169 Nákup ostatní.. 6 861 655,50 Kč 4 262 645,39 Kč 62 % 31 031,00 Kč 0 % 850,00 Kč 0 % 4 074,66 Kč 1 % 40 912,00 Kč 1 % 132 481,00 Kč 3 % 312 150,80 Kč 8 % 292 159,20 Kč 12 % 655 015,42 Kč 21 % 342 496,80 Kč 26 % 532 074,67 Kč 34 % 179 060,00 Kč 37 % 1 740 339,84 Kč 62 %
5179 Ostatní nákup.. 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 100 % 3 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté ne.. 440 000,00 Kč 308 749,00 Kč 70 % 10 081,00 Kč 2 % 6 283,00 Kč 4 % 15 439,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 42 639,00 Kč 17 % 19 390,00 Kč 21 % 11 142,00 Kč 24 % 121 954,00 Kč 52 % 2 496,00 Kč 52 % 5 944,00 Kč 53 % 38 864,00 Kč 62 % 34 517,00 Kč 70 %
5362 Platby daní a.. 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
Celkem 7 912 055,50 Kč 4 877 377,39 Kč 62 % 67 299,50 Kč 1 % 7 133,00 Kč 0 % 21 073,66 Kč 0 % 88 556,50 Kč 1 % 240 118,00 Kč 3 % 331 540,80 Kč 4 % 334 741,20 Kč 4 % 836 819,42 Kč 11 % 419 295,80 Kč 5 % 538 018,67 Kč 7 % 217 924,00 Kč 3 % 1 774 856,84 Kč 22 %