Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační (ORG 381) / 2021

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 141 547 600,00 Kč Pokles 140 657 600,00 Kč 36 094 095,09 Kč 26 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 141 547 600,00 Kč Pokles 140 657 600,00 Kč 36 094 095,09 Kč 26 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 141 547 600,00 Kč Pokles 140 657 600,00 Kč 36 094 095,09 Kč 26 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 85 000 000,00 Kč Pokles 84 633 700,00 Kč 22 508 953,00 Kč 27 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 22 508 953,00 Kč - - - -
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 257 280,00 Kč 20 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 257 280,00 Kč - - - -
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 21 402 400,00 Kč Pokles 21 311 600,00 Kč 5 579 772,00 Kč 26 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 5 579 772,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 767 000,00 Kč Pokles 7 734 100,00 Kč 2 049 513,00 Kč 26 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 2 049 513,00 Kč - - - -
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 209 975,00 Kč 43 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 209 975,00 Kč - - - -
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomůcky 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 151 042,68 Kč 25 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 151 042,68 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 760 000,00 Kč 2 760 000,00 Kč 30 108,87 Kč 1 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 30 108,87 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 280 022,15 Kč 26 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 280 022,15 Kč - - - -
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 65 346,92 Kč 19 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 65 346,92 Kč - - - -
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 973 272,70 Kč 46 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 973 272,70 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 340 881,08 Kč 23 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 340 881,08 Kč - - - -
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 13 774,36 Kč 9 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 13 774,36 Kč - - - -
5161 Služby pošt 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 773 267,06 Kč 45 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 773 267,06 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 32 670,00 Kč 46 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 32 670,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 27 585,58 Kč 22 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 27 585,58 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 69 240,00 Kč 12 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 69 240,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 149 698,12 Kč 15 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 149 698,12 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 37 545,40 Kč 14 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 37 545,40 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 5 615 000,00 Kč 5 615 000,00 Kč 1 510 215,79 Kč 27 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 159 804,19 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 350 411,60 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 5 570 000,00 Kč Pokles 5 170 000,00 Kč 82 549,93 Kč 2 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 82 549,93 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 3 169,00 Kč 1 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 3 169,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 7 706,79 Kč 4 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 7 706,79 Kč - - - -
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 210,00 Kč 6 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 264 500,00 Kč 264 500,00 Kč 11 400,00 Kč 4 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 8 400,00 Kč - - - -
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 Kč 0,00 Kč 7 694,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 7 694,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0,00 Kč 0,00 Kč 7 587,66 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 7 587,66 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 14 250,00 Kč 68 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 14 250,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 894 364,00 Kč 128 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 894 364,00 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 141 547 600,00 Kč Pokles 140 657 600,00 Kč 36 094 095,09 Kč 26 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 84 633 700,00 Kč 22 508 953,00 Kč 27 % 5 825 835,00 Kč 7 % 5 624 180,00 Kč 14 % 5 486 386,00 Kč 20 % 5 561 552,00 Kč 27 % 11 000,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 300 000,00 Kč 257 280,00 Kč 20 % 54 470,00 Kč 4 % 58 450,00 Kč 9 % 70 990,00 Kč 14 % 73 370,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 21 311 600,00 Kč 5 579 772,00 Kč 26 % 1 459 201,00 Kč 7 % 1 409 279,00 Kč 13 % 1 379 234,00 Kč 20 % 1 332 058,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 %
5032 Povinné pojis.. 7 734 100,00 Kč 2 049 513,00 Kč 26 % 529 554,00 Kč 7 % 511 433,00 Kč 13 % 500 528,00 Kč 20 % 507 998,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 209 975,00 Kč 43 % 168 806,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 41 169,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomů.. 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravo.. 32 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 151 042,68 Kč 25 % 19 561,00 Kč 3 % 45 470,56 Kč 11 % 43 914,56 Kč 18 % 42 096,56 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5137 Drobný hmotný.. 2 760 000,00 Kč 30 108,87 Kč 1 % 7 760,00 Kč 0 % 2 810,83 Kč 0 % 12 466,00 Kč 1 % 7 070,04 Kč 1 % 2,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
5139 Nákup materiá.. 1 075 000,00 Kč 280 022,15 Kč 26 % 21 367,45 Kč 2 % 223 259,94 Kč 23 % 26 570,76 Kč 25 % 8 824,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 65 346,92 Kč 19 % 30 134,27 Kč 9 % -58 524,60 Kč -8 % 101 487,25 Kč 21 % -7 000,00 Kč 19 % -750,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 973 272,70 Kč 46 % -39 719,14 Kč -2 % 562 240,00 Kč 25 % 296 673,79 Kč 39 % 158 278,05 Kč 47 % -4 200,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5154 Elektrická en.. 1 500 000,00 Kč 340 881,08 Kč 23 % 75 158,87 Kč 5 % 30 227,00 Kč 7 % 66 333,47 Kč 11 % 169 091,74 Kč 23 % 70,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty.. 150 000,00 Kč 13 774,36 Kč 9 % 3 142,64 Kč 2 % 3 960,98 Kč 5 % 2 509,76 Kč 6 % 4 160,98 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 %
5161 Služby pošt 1 700 000,00 Kč 773 267,06 Kč 45 % 47 957,21 Kč 3 % 296 876,31 Kč 20 % 35 926,71 Kč 22 % 392 506,83 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 %
5162 Služby teleko.. 71 000,00 Kč 32 670,00 Kč 46 % 5 808,00 Kč 8 % 5 808,00 Kč 16 % 8 954,00 Kč 29 % 8 954,00 Kč 42 % 3 146,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 27 585,58 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 2 420,00 Kč 2 % 16 373,72 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 8 791,86 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5166 Konzultační, .. 578 200,00 Kč 69 240,00 Kč 12 % 22 150,00 Kč 4 % 15 730,00 Kč 7 % 14 050,00 Kč 9 % 17 310,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 %
5167 Služby školen.. 1 000 000,00 Kč 149 698,12 Kč 15 % 37 712,00 Kč 4 % 35 430,72 Kč 7 % 52 628,00 Kč 13 % 20 527,40 Kč 15 % 3 400,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 %
5168 Služby zpraco.. 260 000,00 Kč 37 545,40 Kč 14 % 15 899,00 Kč 6 % 7 031,00 Kč 9 % 9 377,20 Kč 12 % 4 935,70 Kč 14 % 302,50 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 %
5169 Nákup ostatní.. 5 615 000,00 Kč 1 510 215,79 Kč 27 % 212 097,04 Kč 4 % 749 154,03 Kč 17 % 48 875,31 Kč 18 % 500 147,41 Kč 27 % -58,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 %
5171 Opravy a udrž.. 5 170 000,00 Kč 82 549,93 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 51 616,18 Kč 1 % 19 148,25 Kč 1 % 11 785,50 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 3 169,00 Kč 1 % 2 205,00 Kč 1 % 2 089,00 Kč 2 % 1 190,00 Kč 2 % -4 367,00 Kč 0 % 2 052,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč 7 706,79 Kč 4 % 1 800,00 Kč 1 % 917,00 Kč 1 % 190,00 Kč 1 % 4 799,79 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 %
5176 Účastnické po.. 20 000,00 Kč 1 210,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 %
5179 Ostatní nákup.. 264 500,00 Kč 11 400,00 Kč 4 % 5 400,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 4 800,00 Kč 4 % 1 200,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - - 4 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5182 Poskytované z.. 0,00 Kč 7 694,00 Kč - - - - 74 771,00 Kč - - - - -21 756,00 Kč - - - - 28 421,00 Kč - - - - -20 087,00 Kč - - - - -53 655,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaj.. 0,00 Kč 7 587,66 Kč - - - - 239,20 Kč - - - - -96,00 Kč - - - - 1 427,70 Kč - - - - -1 570,90 Kč - - - - 7 587,66 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 14 250,00 Kč 68 % 14 250,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5424 Náhrady mezd .. 700 000,00 Kč 894 364,00 Kč 128 % 148 075,00 Kč 21 % 238 755,00 Kč 55 % 206 891,00 Kč 85 % 300 643,00 Kč 128 % 0,00 Kč 128 % 0,00 Kč 128 % 0,00 Kč 128 % 0,00 Kč 128 % 0,00 Kč 128 % 0,00 Kč 128 % 0,00 Kč 128 % 0,00 Kč 128 %
5909 Ostatní neinv.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 480 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 140 657 600,00 Kč 36 094 095,09 Kč 26 % 8 747 634,54 Kč 6 % 9 796 761,95 Kč 7 % 8 436 556,48 Kč 6 % 9 135 453,10 Kč 6 % -22 310,98 Kč -0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %