Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační (ORG 381) / 2021

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 2 676,00 Kč - - - -
výdaje 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 85 000 000,00 Kč Pokles 84 288 531,00 Kč 79 786 722,11 Kč 95 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 79 786 722,11 Kč - - - -
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 813 810,00 Kč 63 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 813 810,00 Kč - - - -
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 21 402 400,00 Kč Pokles 21 340 469,00 Kč 19 883 147,25 Kč 93 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 19 883 147,25 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 767 000,00 Kč Pokles 7 745 128,00 Kč 7 261 519,69 Kč 94 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 7 261 519,69 Kč - - - -
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 472 517,00 Kč 96 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 472 517,00 Kč - - - -
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 28 876,17 Kč 72 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 28 876,17 Kč - - - -
5132 Ochranné pomůcky 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 17 099,00 Kč 28 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 17 099,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 3 600,00 Kč 11 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 600,00 Kč - - - -
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 567 374,72 Kč 95 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 567 374,72 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 760 000,00 Kč Pokles 1 898 000,00 Kč 1 039 957,79 Kč 55 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 039 957,79 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 075 000,00 Kč Pokles 975 000,00 Kč 908 984,06 Kč 93 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 908 984,06 Kč - - - -
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 341 990,40 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 341 990,40 Kč - - - -
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 843 254,69 Kč 88 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 843 254,69 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 894 575,94 Kč 60 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 894 575,94 Kč - - - -
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 520,00 Kč 52 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 520,00 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 82 852,97 Kč 55 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 82 852,97 Kč - - - -
5161 Služby pošt 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 150 000,00 Kč 2 147 403,90 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 147 403,90 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 71 000,00 Kč Navýšení 111 000,00 Kč 104 702,00 Kč 94 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 104 702,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 108 002,32 Kč 86 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 108 002,32 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč Pokles 338 200,00 Kč 234 582,00 Kč 69 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 234 582,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 702 315,68 Kč 70 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 702 315,68 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 220 337,67 Kč 85 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 220 337,67 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 5 615 000,00 Kč 5 615 000,00 Kč 4 243 819,69 Kč 76 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 970 841,70 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 272 977,99 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 5 570 000,00 Kč Pokles 4 547 425,00 Kč 3 030 306,31 Kč 67 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 030 306,31 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 144 542,80 Kč 58 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 144 542,80 Kč - - - -
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 30 235,79 Kč 60 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 30 235,79 Kč - - - -
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 11 300,00 Kč 56 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 11 300,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 264 500,00 Kč 264 500,00 Kč 33 600,00 Kč 13 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 30 600,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 14 250,00 Kč 68 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 14 250,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 700 000,00 Kč Navýšení 1 900 000,00 Kč 1 633 730,00 Kč 86 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 633 730,00 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 480 000,00 Kč Navýšení 1 280 000,00 Kč 1 269 488,08 Kč 99 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 269 488,08 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 62 000,00 Kč 61 020,30 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 61 020,30 Kč - - - -
Celkem 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (Odbor organizační), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5167 (Služby školení a vzdělávání)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
MBK Consulting, s.r.o.ARES 52 370,00 Kč
školení: Sociální sítě, on-line, dne 17.2.2021 (zaměstnanci) 0112 11.02.2021 3 570,00 Kč
školení: Sociální sítě, on-line, dne 17.2.2021 (zaměstnanci) 0297 24.11.2021 48 800,00 Kč
Institut pro veřejnou správu PrahaARES 43 590,00 Kč
školení: Vzdělávání vedoucích úřadů - zvl. část, 1.1.-28.2.2021 (zaměstnanec) 0069 12.01.2021 700,00 Kč
vstupní vzdělávání úředníků 1.3.-21.3.2021 zaměstnanec 0027 03.03.2021 250,00 Kč
školení: Správa živnostenského podnikání 18.1.-15.4.2021 0053 05.03.2021 9 540,00 Kč
Školeni: ZOZ Ochrana ovzduší, obecná i zvl. část, termín 9.8.-27.10.2021, Benešov (zaměstnanec) 0238 22.06.2021 19 000,00 Kč
Školení: ZOZ Silniční doprava, obecná i zvl. část, Benešov v termínu 9.8.-16.9.2021 (zaměstnanec) 0246 28.07.2021 14 100,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 28 362,00 Kč
odměna SIPO 01/2021 0159 19.05.2021 250,00 Kč
certifikáty pro zaměstnance 4ks - do 10.1.2021 0205 20.05.2021 23 232,00 Kč
odměna SIPO 01/2021 0227 24.05.2021 1 700,00 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0127 08.12.2021 1 590,00 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0126 08.12.2021 1 590,00 Kč
BORGIS- reklamní a výtvarné studio spol. s r.o.ARES 27 160,00 Kč
karton A5 0254 25.05.2021 10 000,00 Kč
karton A5 0002 31.05.2021 -800,00 Kč
polymery, podušky, složky 0008 01.06.2021 2 500,00 Kč
karton A5 0205 21.06.2021 10 000,00 Kč
razítko 5430 komplet, podušky... 0032 02.12.2021 300,00 Kč
razítko 5430 komplet, podušky... 0036 02.12.2021 1 980,00 Kč
razítko 5430 komplet, podušky... 0040 02.12.2021 3 180,00 Kč
Ing. Ivo ŠTEFEKARES 24 590,00 Kč
znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0129 13.05.2021 1 790,00 Kč
znalecký posudek č.1026/8/2021 na pozemek parc.č.649 v k.ú. NJ 0141 17.05.2021 2 200,00 Kč
znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0143 17.05.2021 3 200,00 Kč
znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0081 07.10.2021 17 400,00 Kč
Apptc.me s.r.o.ARES 21 780,00 Kč
školení: online IceWarp Web Klient, on-line, 04.02.2021 (zaměstnanci) 0202 25.01.2021 21 780,00 Kč
T.S.BOHEMIA a.s.ARES 20 600,00 Kč
papírová role SPP Brother DK-22205 - čárové kody na spisy 0274 22.11.2021 20 600,00 Kč
WEDOS Internet a.s.ARES 20 250,00 Kč
FA - doména icnj.cz, 24.02.2021 - 23.02.2022 0069 09.08.2021 20 250,00 Kč
SAMAB PRESS GROUP, a.s.ARES 18 930,00 Kč
Novojičínský zpravodaj č.02 - 10 900ks 0258 23.09.2021 2 450,00 Kč
Novojičínský zpravodaj č.02 - 10 900ks 0262 23.09.2021 16 480,00 Kč
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 18 750,00 Kč
vozidlo RZ 4T4 0121 - servis vozidla, výměna akumulátoru, čelisti brzdy, STK... [ISRS] 0227 23.08.2021 18 750,00 Kč
Bohumil SmutekARES 18 670,00 Kč
drobné opravy v domech a bytech 0146 11.11.2021 1 590,00 Kč
drobné opravy v domech a bytech 0147 11.11.2021 1 980,00 Kč
drobné opravy v domech a bytech 0148 11.11.2021 3 400,00 Kč
drobné opravy v domech a bytech 0271 22.11.2021 17 550,00 Kč
drobné opravy v domech a bytech 0008 31.12.2021 -17 550,00 Kč
drobné opravy v domech a bytech 0008 31.12.2021 11 700,00 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 16 510,00 Kč
Hoblíkova 592/3, 2292/13 - vyúčtování el. energie za 17.6.-31.12.2020 0117 14.06.2021 2 420,00 Kč
Masarykovo nám.1, 1132/1, Lidická 6, Kojetín 58...VO-vyúčtování el. energie za 3.1.-31.12.2020 0233 22.06.2021 6 000,00 Kč
Masarykovo nám.1, 1132/1, Lidická 6, Kojetín 58...VO-vyúčtování el. energie za 3.1.-31.12.2020 0234 22.06.2021 6 000,00 Kč
byty, NP - vyúčtování el. energie za 3.1.-31.12.2020 0247 23.06.2021 2 090,00 Kč
H.S.TRADE a.s.ARES 16 400,00 Kč
FA - holografické samolepky 5000 ks 0246 22.09.2021 16 400,00 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 16 030,00 Kč
Loučka 272, 275, 212 - vyúčtování Teplo TUV, SV pro ohřev TUV od 1.10.-31.12.2020 0166 19.05.2021 1 590,00 Kč
Loučka 272, 275, 212 - vyúčtování Teplo TUV, SV pro ohřev TUV od 1.10.-31.12.2020 0226 24.05.2021 1 690,00 Kč
Loučka 272 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 0140 08.12.2021 12 750,00 Kč
Jiří NeubauerARES 12 380,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 24.-31.7.2021, Třeboň 0127 13.05.2021 1 690,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 24.-31.7.2021, Třeboň 0128 13.05.2021 1 690,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 24.-31.7.2021, Třeboň 0202 20.05.2021 9 000,00 Kč
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 11 426,00 Kč
Masarykovo nám 45- úklidové služby v NCNJ za 1/2021 [ISRS] 0207 18.10.2021 1 690,00 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 1/2021 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] 0102 09.11.2021 2 000,00 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 1/2021 [ISRS] 0039 02.12.2021 2 890,00 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 1/2021 [ISRS] 0042 02.12.2021 4 846,00 Kč
INISOFT s.r.o.ARES 11 020,00 Kč
servisní podpora k produktům INISOFT na období od 3.2.2021 do 2.2.2022 0076 07.10.2021 1 600,00 Kč
servisní podpora k produktům INISOFT na období od 3.2.2021 do 2.2.2022 0103 11.10.2021 2 670,00 Kč
servisní podpora k produktům INISOFT na období od 3.2.2021 do 2.2.2022 0253 20.10.2021 6 750,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 10 890,00 Kč
Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0300 29.09.2021 2 620,00 Kč
Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0316 30.09.2021 1 690,00 Kč
Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0170 10.12.2021 1 700,00 Kč
Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0173 10.12.2021 2 300,00 Kč
Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 0228 14.12.2021 2 580,00 Kč
Statutární město OstravaARES 10 710,00 Kč
prolongační příprava strážníka v termínu od 25.-29.1.2021 0036 05.10.2021 1 690,00 Kč
prolongační příprava strážníka v termínu od 25.-29.1.2021 0045 06.10.2021 3 220,00 Kč
prolongační příprava strážníka v termínu od 25.-29.1.2021 0078 07.10.2021 5 800,00 Kč
EDUBASE s.r.o.ARES 10 140,00 Kč
školení-Webinář: Právní úprava přestupků, řízení o přestupcích (zaměstnanec) 0095 10.02.2021 1 690,00 Kč
školení - webinář: Správní trestání na úseku stavebního řádu, 25.3.21 (zaměstnanec) 0303 29.03.2021 1 690,00 Kč
školení-webinář: Stavební zákon aktuálně, 31.03.2021 (zaměstnanci) 0310 29.03.2021 3 380,00 Kč
školení-webinář: Rušení trvalého pobytu v praktických příkladech, 15.04.2021 - zaměstnanec 0113 20.04.2021 1 690,00 Kč
seminář Zákon o obcích a zákon o úřednících, webinář, 06.04.2021 (zaměstnanec) 0112 20.04.2021 1 690,00 Kč
AKADEMIE Libchavy s.r.o.ARES 9 100,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 1.-6.8.2021, Libchavy 0262 26.08.2021 9 100,00 Kč
BONO auto a.s.ARES 8 772,50 Kč
vozidlo RZ 1TE 1234 - výměna ventilů, vyvážení kol... 0233 18.11.2021 8 772,50 Kč
Roman MatalíkARES 8 754,35 Kč
Křížkovského nám. 4,č.b.9 - instalace plyn. topení Gamat 0154 17.06.2021 2 776,95 Kč
Křížkovského nám. 4,č.b.9 - instalace plyn. topení Gamat 0200 21.06.2021 5 977,40 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 7 510,00 Kč
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0019 02.06.2021 1 690,00 Kč
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0020 02.06.2021 2 620,00 Kč
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0023 02.06.2021 3 200,00 Kč
RENTEL a.s.ARES 5 977,40 Kč
e-learningový kurz Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část, 12.04.-22.05.2021 (zaměstnanec) 0433 26.04.2021 5 977,40 Kč
Mgr. Pavel FilipčíkARES 5 520,00 Kč
školení: Veřejné zakázky aktuálně - Změny v oblasti VZ v roce 2021, dne 26.1.2021 0060 08.02.2021 1 600,00 Kč
školení: Stavby na cizích pozemcích, on-line, dne 4.2.2021 (zaměstnanec) 0222 24.02.2021 1 600,00 Kč
školení: Bytové spoluvlastnictví po novele ObčZ, 24.2.2021 (zaměstnanec) 0128 15.03.2021 1 600,00 Kč
seminář-školení: Stavební zákon a nepovolená stavební činnost, on-line, 9.4.2021 - zaměstnanec 0413 26.04.2021 1 600,00 Kč
školení: Bytové spoluvlastnictví po novele ObčZ, 24.2.2021 (zaměstnanec) 0002 31.05.2021 -880,00 Kč
Regionpartner centrum pomoci regionům o.p.s.ARES 4 800,00 Kč
školení on-line: Youtube jako eso v marketingu a účinný nástroj propagace a PR dne 28.1.2021 0013 01.02.2021 4 800,00 Kč
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.ARES 4 770,00 Kč
školení: LGBTI v praxi matričního úředníka dne 21.1.2021 - on-line (zaměstnanci) 0118 14.01.2021 4 770,00 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 4 310,00 Kč
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX3061 [ISRS] 0163 17.09.2021 1 179,00 Kč
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX3061 [ISRS] 0163 17.09.2021 1 441,00 Kč
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX3061 [ISRS] 0234 22.09.2021 1 690,00 Kč
ZESS, a.s.ARES 4 200,00 Kč
Vína na propagaci města Nový Jičín - sklad 03 0282 24.09.2021 4 200,00 Kč
Ing. Dagmar SedláčkováARES 4 038,50 Kč
školení-videoseminář: Praktická aplikace DPH u ÚSC, 17.3.- 2.4.2021, on-line (zaměstnanci) 0228 23.03.2021 4 100,00 Kč
školení-videoseminář: Praktická aplikace DPH u ÚSC, 17.3.- 2.4.2021, on-line (zaměstnanci) 0002 31.05.2021 -61,50 Kč
ORKAM Plzeň s.r.o.ARES 4 000,00 Kč
školení-Webinář: Matrika dne 11.2.2021 (zaměstnanci) 0113 11.02.2021 4 000,00 Kč
Kalis, s.r.o.ARES 3 900,00 Kč
školení: Opatrovnictví a podpory osob od A do Z, on-line, 30.03.2021 (zaměstnanec) 0126 15.03.2021 1 300,00 Kč
školení: Jak správně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí, 30.03.2021 (zaměstnanci) 0132 15.03.2021 2 600,00 Kč
ROSI LOGISTIK s.r.o.ARES 3 580,00 Kč
BABY a SENIOR TAXI - přeprava osob za 1/2021 0237 22.09.2021 3 580,00 Kč
Petr BartušekARES 3 400,00 Kč
osazení dveřního křídla do vstupu skladu, vystěhování přilehlé místnosti 0329 26.11.2021 3 400,00 Kč
AQE advisors, a.s.ARES 2 700,00 Kč
školení: Moderní přístupy ke strategickému plánování a řízení dne 30.3.2021, on-line (zaměstnanec) 0071 09.03.2021 2 700,00 Kč
Aliaves & Co., a.s.ARES 2 620,00 Kč
školení: Správní řád paragraf po paragrafu, on-line, dne 14.1.2021 (zaměstnanec) 0055 11.01.2021 2 620,00 Kč
Zeměměřický úřadARES 2 620,00 Kč
služby a produkty CZEPOS 0249 23.06.2021 2 620,00 Kč
Adam SváčekARES 2 620,00 Kč
chata Jičínka - montáž hlásičů kouře, PDP Kč 1.425,90 0301 29.09.2021 2 620,00 Kč
Klub personalistů, o.p.s.ARES 2 620,00 Kč
školení: Konzultační seminář v oboru územního plánování, on-line, dne 23.3.2021 0070 09.03.2021 2 620,00 Kč
JRK Česká republika s.r.o.ARES 2 500,00 Kč
licenční poplatek ECONIT za 10-12/2020 [ISRS] 0152 17.06.2021 2 500,00 Kč
Ing. Pavla SeidlováARES 2 500,00 Kč
lekce aj pro zaměstnankyni za 2.pol.2020/21 0123 10.11.2021 2 500,00 Kč
Vodní zdroje s.r.o. EKOMONITORARES 2 400,00 Kč
školení - webinář: Aktuální témata lesního hospodářství dne 15.4.2021 (zaměstnanec) 0307 29.03.2021 2 400,00 Kč
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.ARES 2 200,00 Kč
školení-videokonference: Ochrana spotřebitele dne 22.1.2021 0010 01.02.2021 2 200,00 Kč
Jiřina GolováARES 2 090,00 Kč
zajištění pohřebních služeb zesnulého, úmrtí dne 01.01.2021 0065 03.12.2021 2 090,00 Kč
Klára ŠinkováARES 2 000,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 31.7-7.8.2021, apartmán Šaldorf, Klučov 0256 23.09.2021 2 000,00 Kč
HP TRONIC Zlín spol. s r.o.ARES 1 980,00 Kč
varná konvice Sencor SWK 1755 - 1ks 0167 17.08.2021 1 980,00 Kč
TSM spol. s r. o.ARES 1 890,00 Kč
školení on-line: Vedení účetnictví přísp. organizací od A do Z , 09.02.2021(zaměstnanec) 0179 18.02.2021 1 890,00 Kč
Ing. Pavel KomárekARES 1 850,00 Kč
předplatné: Věstník NBÚ č.1-2/2021 0165 17.08.2021 1 850,00 Kč
GORDIC spol. s r.o.ARES 1 690,00 Kč
vzdálená správa SKL - Sklady 0005 01.09.2021 1 690,00 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 1 690,00 Kč
Luční 3 - vyúčtování vodné a stočné za 19.12.2020 - 10.1.2021 0042 05.08.2021 1 690,00 Kč
T-MAPY spol. s r.o.ARES 1 645,60 Kč
aktualizace dat KN z ČÚZK 0163 21.07.2021 1 645,60 Kč
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 1 622,61 Kč
Dolní Brána 22 - oprava havárie kanalizace, PDP Kč 2.040,- 0074 08.11.2021 1 622,61 Kč
Kolumbus PMARES 1 590,00 Kč
školení on-line Ochrana zvířat proti týrání 26.3.2021 - zaměstnanec 0111 20.04.2021 1 590,00 Kč
PaedDr. Věra FacováARES 1 500,00 Kč
poradenské a konzultační služby pro zaměstnance 25.2.2021 - 1h (účastníci - viz. prezenční listina) [ISRS] 0060 10.05.2021 1 500,00 Kč
Travelbakers z.s.ARES 1 500,00 Kč
školení: Travelbakers, marketing v cestovním ruchu, on-line, dne 24.3.2021 (zaměstnanec) 0220 23.03.2021 1 500,00 Kč
Petr RosaARES 1 360,00 Kč
Masarykovo nám. 25-restaurace - oprava malby...PDP Kč 554,40 0101 07.12.2021 1 360,00 Kč
Verlag Dashöfer,nakladatelství,spol.s r.o.ARES 1 198,00 Kč
školení - on-line: Stavební, autorský a technický dozor investora, 06.04.2021 (zaměstnanec) 0320 30.03.2021 1 198,00 Kč
Náš-Net Group s.r.o.ARES 1 000,00 Kč
Revoluční 36, č.b.67 - připojení k internetu 2/2021 0180 18.08.2021 1 000,00 Kč
Daniel SchmidtARES 990,00 Kč
Údržba portálů icnj.cz za 1/2021 0122 13.09.2021 990,00 Kč
DUKACSO MORAVIA, spol. s r.o.ARES 750,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 29.7.-1.8.2021, Čejč 0221 24.05.2021 250,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 29.7.-1.8.2021, Čejč 0222 24.05.2021 250,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 29.7.-1.8.2021, Čejč 0223 24.05.2021 250,00 Kč
Solitea a.s.ARES 0,00 Kč
oprava OCR + přílohy 0329 26.10.2021 1 890,00 Kč
oprava OCR + přílohy 0003 22.11.2021 -1 890,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 39 610,00 Kč
Celkem 581 926,96 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES 11 840,00 Kč
Mylná platba ze dne 20.01.2021, plátce SVJ 1312 Divadelní - náleží na účet DPH 0056 09.08.2021 1 790,00 Kč
Mylná platba ze dne 20.01.2021, plátce SVJ 1312 Divadelní - náleží na účet DPH 0058 09.08.2021 2 000,00 Kč
Převod finančních prostředků skutečně uhrazených nájmů za měsíc 1/2021 do SVJ, viz příloha 0265 22.11.2021 4 200,00 Kč
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0257 22.11.2021 1 850,00 Kč
Převod finančních prostředků skutečně uhrazených nájmů za měsíc 1/2021 do SVJ, viz příloha 0260 22.11.2021 2 000,00 Kč
Vzdělávací centrum Morava s.r.o.ARES 10 740,00 Kč
Školení: Stavební právo - přestupky na úseku stavebního řádu, on-line, 26.01.2021 (zaměstnanec) 0116 14.01.2021 1 790,00 Kč
Školení: Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a spr. řádu, on-line, 05.02.2021 (zaměstnanec) 0049 05.02.2021 1 790,00 Kč
Školení: Účetnictví ÚSC a PO, on-line, 12.02.2021 (zaměstnanec) 0061 08.02.2021 1 790,00 Kč
Školení: Přestupky - aktuality a praxe, on-line, 16.03.2021 (zaměstnanec) 0065 09.03.2021 1 790,00 Kč
Školení: Živnostenské právo - aktuality a praxe, on-line, 08.04.2021 (zaměstnanec) 0221 23.03.2021 1 790,00 Kč
Stavební právo - aktuality a praxe, on-line, 15.04.2021 (zaměstnanec) 0115 20.04.2021 1 790,00 Kč
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.ARES 10 000,00 Kč
Školení: Problematika a vydávání matričních dokladů z matr. knih vedených do roku 1950, on-line, 16.02.2021 (zaměstnanec) 0110 11.02.2021 1 800,00 Kč
Školení: Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, on-line, 25.02.2021 (p. Pavlicová) 0214 23.02.2021 2 200,00 Kč
Školení: Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v roce 2021, on-line, 18.03.2021 (zaměstnanec) 0067 09.03.2021 2 000,00 Kč
Školení: Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v roce 2021, on-line, 18.03.2021 (zaměstnanec) 0152 16.03.2021 2 000,00 Kč
Školení: Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky …,, on-line, 06.04.2021 (zaměstnanec) 0322 30.03.2021 2 000,00 Kč
Domov Duha příspěvková organizaceARES 8 040,00 Kč
Jiřina Švehlíková, ubytování a strava v DZR, leden 2021. 0064 10.05.2021 2 000,00 Kč
Jiřina Švehlíková, ubytování a strava v DZR, leden 2021. 0066 10.05.2021 2 190,00 Kč
M. Vinklárková - víkendové obědy, prosinec 2020 0208 18.10.2021 1 850,00 Kč
M. Vinklárková - víkendové obědy, prosinec 2020 0209 18.10.2021 2 000,00 Kč
Okresní soudARES 7 690,00 Kč
Soudní poplatek, žaloba pro vyklizení bytu 0306 31.05.2021 1 600,00 Kč
Soudní poplatek, žaloba pro vyklizení bytu 0307 31.05.2021 1 690,00 Kč
Soudní poplatek, žaloba pro vyklizení bytu 0309 31.05.2021 2 200,00 Kč
Soudní poplatek, žaloba pro vyklizení bytu 0310 31.05.2021 2 200,00 Kč
Fyzická osoba 6 360,00 Kč
0176 10.12.2021 2 980,00 Kč
0267 15.12.2021 3 380,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 6 190,00 Kč
Zpěváková SIPO leden 2021 0262 22.04.2021 1 990,00 Kč
Zpěváková SIPO leden 2021 0263 22.04.2021 2 000,00 Kč
Bittnar SIPO leden 2021 0422 26.04.2021 2 200,00 Kč
Fyzická osoba 5 370,00 Kč
0189 20.05.2021 1 790,00 Kč
0190 20.05.2021 1 790,00 Kč
0191 20.05.2021 1 790,00 Kč
Ing. Aleš PeterekARES 3 990,00 Kč
Vrácení pokuty zaplacené po splatnosti - radarové měření, datum úhrady 11.01.2021. 0119 10.11.2021 1 990,00 Kč
Vrácení pokuty zaplacené po splatnosti - radarové měření, datum úhrady 11.01.2021. 0121 10.11.2021 2 000,00 Kč
Acha obec účtuje s.r.o.ARES 3 930,00 Kč
Školení: Rozpočtová skladba, e-learning, 15.1.21 - 15.2.21 (zaměstnanci) 0061 11.01.2021 4 000,00 Kč
Školení: Rozpočtová skladba, e-learning, 15.1.21 - 15.2.21 (zaměstnanci) 0002 31.05.2021 -70,00 Kč
Fyzická osoba 3 600,00 Kč
0273 26.05.2021 1 800,00 Kč
0308 31.05.2021 1 800,00 Kč
Fyzická osoba 3 590,00 Kč
0035 02.12.2021 1 590,00 Kč
0037 02.12.2021 2 000,00 Kč
Fyzická osoba 3 580,00 Kč
0197 20.05.2021 3 580,00 Kč
Fyzická osoba 3 580,00 Kč
0278 26.05.2021 3 580,00 Kč
INISOFT Consulting s.r.o.ARES 3 491,00 Kč
Školení: Odpadové hospodářství obce a zákonné povinnosti …,, on-line, 20.01.2021 (zaměstnanec) 0074 12.01.2021 3 491,00 Kč
MENU ROZVOZ CZ s.r.o.ARES 3 400,00 Kč
Božena Petríková, obědy prosinec 2020. 0023 05.05.2021 1 600,00 Kč
Božena Petríková, obědy prosinec 2020. 0024 05.05.2021 1 800,00 Kč
Slezská diakonieARES 3 156,00 Kč
Tereza Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0045 07.06.2021 956,00 Kč
Marie Vrbecká, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0047 07.06.2021 2 200,00 Kč
Seminaria s.r.o.ARES 2 700,72 Kč
Školení: Veřejné zakázky na stavební práce, on-line, 16.02.2021 (zaměstnanec) 0111 11.02.2021 2 700,72 Kč
Vodní zdroje s.r.o. EKOMONITORARES 2 541,00 Kč
Školení: Zákon o odpadech, webinář, 09.02.2021 (zaměstnanec) 0054 11.01.2021 2 541,00 Kč
ORKAM Plzeň s.r.o.ARES 2 420,00 Kč
Školení: Rodinné právo, 25.03.2021, on-line (zaměstnanec) 0224 23.03.2021 2 420,00 Kč
SCIENS s.r.o.ARES 2 190,00 Kč
Školení: Evidence obyvatel a trvalý pobyt, on-line, 25.03.202 (zaměstnanec) 0223 23.03.2021 2 190,00 Kč
Fyzická osoba 2 190,00 Kč
0015 02.09.2021 2 190,00 Kč
Ing. Lenka ŠÍŠOVÁARES 1 990,00 Kč
Školení: Efektivní komunikace s občanem, on-line, 22.04.2021 (zaměstnanec) 0151 16.03.2021 1 990,00 Kč
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s.ARES 1 900,00 Kč
Školení: Kronikářská praxe I., on-line, 24.02.2021 (zaměstnanec) 0160 17.02.2021 1 900,00 Kč
Regionpartner centrum pomoci regionům o.p.s.ARES 1 900,00 Kč
Školení: Projektová dokumentace a souvis. činnosti, on-line, 17.02.2021 (zaměstnanec) 0159 17.02.2021 1 900,00 Kč
Společenství pro dům Dlouhá č.p. 1862/50 Nový JičínARES 1 790,00 Kč
Úhrada záloh na služby a FO za 11/2020 ve výši 2.900 Kč - Petřek Pavel. 0080 10.06.2021 1 790,00 Kč
Fyzická osoba 1 490,00 Kč
0222 14.12.2021 1 490,00 Kč
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1581/24 v Novém Jičíně HusovaARES 650,00 Kč
Nárůst dluhů ve výši 100,00 Kč a úhrada dluhů ve výši 1686,00 Kč. 0146 17.06.2021 650,00 Kč
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu z.s.ARES 500,00 Kč
Školení: Uliční stromořadí - obnovení a pěstební cíle, on-line, 30.03.2021 (zaměstnanec) 0060 09.03.2021 500,00 Kč
Fyzická osoba 0,00 Kč
0127 12.08.2021 2 420,00 Kč
0004 30.09.2021 -2 420,00 Kč
Celkem 120 808,72 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
ORKAM Plzeň s.r.o.ARES -420,00 Kč
Vratka zaplacené DPH (školení bylo pro úředníky bez DPH) za on-line seminář Rodinné právo, 25.03.2021 (uhrazeno PV 835-21) 0234 24.03.2021 -420,00 Kč
Celkem -420,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 84 288 531,00 Kč 79 786 722,11 Kč 95 % 5 825 835,00 Kč 7 % 5 624 180,00 Kč 14 % 5 486 386,00 Kč 20 % 5 561 552,00 Kč 27 % 5 200 269,12 Kč 33 % 5 823 276,99 Kč 40 % 8 968 118,00 Kč 50 % 6 280 041,00 Kč 58 % 6 318 899,00 Kč 65 % 6 108 607,00 Kč 73 % 5 942 008,00 Kč 80 % 12 647 550,00 Kč 95 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 300 000,00 Kč 813 810,00 Kč 63 % 54 470,00 Kč 4 % 58 450,00 Kč 9 % 70 990,00 Kč 14 % 73 370,00 Kč 20 % 69 205,00 Kč 25 % 76 940,00 Kč 31 % 68 800,00 Kč 36 % 64 400,00 Kč 41 % 72 195,00 Kč 47 % 63 725,00 Kč 52 % 64 350,00 Kč 57 % 76 915,00 Kč 63 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 21 340 469,00 Kč 19 883 147,25 Kč 93 % 1 459 201,00 Kč 7 % 1 409 279,00 Kč 13 % 1 379 234,00 Kč 20 % 1 332 058,00 Kč 26 % 1 253 593,02 Kč 32 % 1 453 393,23 Kč 39 % 2 244 261,00 Kč 49 % 1 577 114,00 Kč 57 % 1 588 575,00 Kč 64 % 1 534 561,00 Kč 71 % 1 492 116,00 Kč 78 % 3 159 762,00 Kč 93 %
5032 Povinné pojis.. 7 745 128,00 Kč 7 261 519,69 Kč 94 % 529 554,00 Kč 7 % 511 433,00 Kč 13 % 500 528,00 Kč 20 % 507 998,00 Kč 26 % 483 629,88 Kč 33 % 520 027,81 Kč 39 % 814 437,00 Kč 50 % 572 337,00 Kč 57 % 576 505,00 Kč 65 % 556 898,00 Kč 72 % 541 491,00 Kč 79 % 1 146 681,00 Kč 94 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 472 517,00 Kč 96 % 168 806,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 41 169,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 153 945,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 108 597,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 40 000,00 Kč 28 876,17 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 28 876,17 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5132 Ochranné pomů.. 60 000,00 Kč 17 099,00 Kč 28 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 509,00 Kč 4 % 2 523,00 Kč 8 % 12 067,00 Kč 28 %
5133 Léky a zdravo.. 32 500,00 Kč 3 600,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 900,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 900,00 Kč 6 % 1 800,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 567 374,72 Kč 95 % 19 561,00 Kč 3 % 45 470,56 Kč 11 % 43 914,56 Kč 18 % 42 096,56 Kč 25 % 47 874,56 Kč 33 % 40 367,56 Kč 40 % 40 237,56 Kč 47 % 40 161,56 Kč 53 % 62 831,56 Kč 64 % 42 170,56 Kč 71 % 50 429,56 Kč 79 % 92 259,12 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný.. 1 898 000,00 Kč 1 039 957,79 Kč 55 % 7 760,00 Kč 0 % 2 810,83 Kč 1 % 12 466,00 Kč 1 % 7 070,04 Kč 2 % 8 309,50 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 496 387,78 Kč 28 % 14 597,49 Kč 29 % 137 313,00 Kč 36 % 4 280,98 Kč 36 % 348 962,17 Kč 55 %
5139 Nákup materiá.. 975 000,00 Kč 908 984,06 Kč 93 % 21 367,45 Kč 2 % 223 259,94 Kč 25 % 26 570,76 Kč 28 % 8 824,00 Kč 29 % 164 568,21 Kč 46 % 45 741,45 Kč 50 % 27 731,51 Kč 53 % 19 888,05 Kč 55 % 172 244,84 Kč 73 % 50 210,09 Kč 78 % 1 560,00 Kč 78 % 147 017,76 Kč 93 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 341 990,40 Kč 98 % 30 134,27 Kč 9 % -58 524,60 Kč -8 % 101 487,25 Kč 21 % -7 000,00 Kč 19 % -750,00 Kč 19 % 75 141,93 Kč 40 % 38 419,15 Kč 51 % -8 350,00 Kč 49 % 48 543,72 Kč 63 % 32 022,08 Kč 72 % -8 050,00 Kč 69 % 98 916,60 Kč 98 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 1 843 254,69 Kč 88 % -39 719,14 Kč -2 % 562 240,00 Kč 25 % 296 673,79 Kč 39 % 158 278,05 Kč 47 % 76 570,35 Kč 50 % 96 478,27 Kč 55 % 6 317,42 Kč 55 % -7 200,00 Kč 55 % 38 100,00 Kč 57 % 124 787,22 Kč 63 % 235 321,54 Kč 74 % 295 407,19 Kč 88 %
5154 Elektrická en.. 1 500 000,00 Kč 894 575,94 Kč 60 % 75 158,87 Kč 5 % 30 227,00 Kč 7 % 66 333,47 Kč 11 % 169 091,74 Kč 23 % 61 661,18 Kč 27 % 61 464,00 Kč 31 % 145 282,84 Kč 41 % 11 633,53 Kč 41 % 59 259,27 Kč 45 % 144 116,72 Kč 55 % 17 017,02 Kč 56 % 53 330,30 Kč 60 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 520,00 Kč 52 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 520,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5156 Pohonné hmoty.. 150 000,00 Kč 82 852,97 Kč 55 % 3 142,64 Kč 2 % 3 960,98 Kč 5 % 2 509,76 Kč 6 % 4 160,98 Kč 9 % 4 237,59 Kč 12 % 9 153,78 Kč 18 % 9 102,76 Kč 24 % 5 268,65 Kč 28 % 3 432,63 Kč 30 % 9 576,41 Kč 36 % 9 445,53 Kč 43 % 18 861,26 Kč 55 %
5161 Služby pošt 2 150 000,00 Kč 2 147 403,90 Kč 100 % 47 957,21 Kč 2 % 296 876,31 Kč 16 % 35 926,71 Kč 18 % 392 506,83 Kč 36 % 59 220,26 Kč 39 % 373 875,43 Kč 56 % 52 353,08 Kč 59 % 41 278,40 Kč 60 % 321 091,47 Kč 75 % 56 135,88 Kč 78 % 58 167,01 Kč 81 % 412 015,31 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 111 000,00 Kč 104 702,00 Kč 94 % 5 808,00 Kč 5 % 5 808,00 Kč 10 % 8 954,00 Kč 19 % 8 954,00 Kč 27 % 12 100,00 Kč 37 % 8 954,00 Kč 46 % 5 808,00 Kč 51 % 12 100,00 Kč 62 % 6 208,00 Kč 67 % 12 100,00 Kč 78 % 5 808,00 Kč 83 % 12 100,00 Kč 94 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 108 002,32 Kč 86 % 0,00 Kč 0 % 2 420,00 Kč 2 % 16 373,72 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 17 583,72 Kč 29 % 8 791,86 Kč 36 % 1 210,00 Kč 37 % 16 373,72 Kč 50 % 8 791,86 Kč 57 % 11 291,86 Kč 66 % 8 791,86 Kč 73 % 16 373,72 Kč 86 %
5166 Konzultační, .. 338 200,00 Kč 234 582,00 Kč 69 % 22 150,00 Kč 7 % 15 730,00 Kč 11 % 14 050,00 Kč 15 % 17 310,00 Kč 20 % 25 780,00 Kč 28 % 22 150,00 Kč 35 % 13 680,00 Kč 39 % 13 680,00 Kč 43 % 22 392,00 Kč 49 % 28 200,00 Kč 58 % 20 940,00 Kč 64 % 18 520,00 Kč 69 %
5167 Služby školen.. 1 000 000,00 Kč 702 315,68 Kč 70 % 37 712,00 Kč 4 % 35 430,72 Kč 7 % 52 628,00 Kč 13 % 20 527,40 Kč 15 % 90 580,50 Kč 24 % 74 990,35 Kč 31 % 15 745,60 Kč 33 % 60 830,00 Kč 39 % 85 200,00 Kč 47 % 44 560,00 Kč 52 % 119 465,11 Kč 64 % 64 646,00 Kč 70 %
5168 Služby zpraco.. 260 000,00 Kč 220 337,67 Kč 85 % 15 899,00 Kč 6 % 7 031,00 Kč 9 % 9 377,20 Kč 12 % 4 935,70 Kč 14 % 5 849,20 Kč 17 % 23 263,20 Kč 26 % 21 395,17 Kč 34 % 5 522,60 Kč 36 % 14 441,20 Kč 41 % 30 872,30 Kč 53 % 49 084,40 Kč 72 % 32 666,70 Kč 85 %
5169 Nákup ostatní.. 5 615 000,00 Kč 4 243 819,69 Kč 76 % 212 097,04 Kč 4 % 749 154,03 Kč 17 % 48 875,31 Kč 18 % 500 147,41 Kč 27 % 399 710,68 Kč 34 % 420 911,75 Kč 42 % 304 865,22 Kč 47 % 276 483,14 Kč 52 % 366 280,45 Kč 58 % 348 450,90 Kč 65 % 273 703,52 Kč 69 % 343 140,24 Kč 76 %
5171 Opravy a udrž.. 4 547 425,00 Kč 3 030 306,31 Kč 67 % 0,00 Kč 0 % 51 616,18 Kč 1 % 19 148,25 Kč 2 % 11 785,50 Kč 2 % 63 194,01 Kč 3 % 54 257,10 Kč 4 % 48 056,58 Kč 5 % 11 146,37 Kč 6 % 529 140,54 Kč 17 % 1 590 631,53 Kč 52 % 179 121,01 Kč 56 % 472 209,24 Kč 67 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 144 542,80 Kč 58 % 2 205,00 Kč 1 % 2 089,00 Kč 2 % 1 190,00 Kč 2 % -4 367,00 Kč 0 % -1 258,00 Kč -0 % 13 288,00 Kč 5 % 12 736,00 Kč 10 % 5 762,00 Kč 13 % 26 536,00 Kč 23 % 20 674,00 Kč 32 % 45 247,80 Kč 50 % 20 440,00 Kč 58 %
5175 Pohoštění 50 000,00 Kč 30 235,79 Kč 60 % 1 800,00 Kč 4 % 917,00 Kč 5 % 190,00 Kč 6 % 4 799,79 Kč 15 % 2 583,00 Kč 21 % 633,00 Kč 22 % 3 814,00 Kč 29 % 1 679,00 Kč 33 % 2 425,00 Kč 38 % 3 042,00 Kč 44 % 4 330,00 Kč 52 % 4 023,00 Kč 60 %
5176 Účastnické po.. 20 000,00 Kč 11 300,00 Kč 56 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 1 990,00 Kč 16 % 5 000,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 3 100,00 Kč 56 %
5179 Ostatní nákup.. 264 500,00 Kč 33 600,00 Kč 13 % 5 400,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 4 800,00 Kč 4 % 1 200,00 Kč 4 % 2 400,00 Kč 5 % 3 600,00 Kč 7 % 4 800,00 Kč 8 % 6 000,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 5 400,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 %
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 14 250,00 Kč 68 % 14 250,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5424 Náhrady mezd .. 1 900 000,00 Kč 1 633 730,00 Kč 86 % 148 075,00 Kč 8 % 238 755,00 Kč 20 % 206 891,00 Kč 31 % 300 643,00 Kč 47 % 156 826,00 Kč 55 % 49 501,00 Kč 58 % 35 684,00 Kč 60 % 75 827,00 Kč 64 % 36 123,00 Kč 66 % 69 661,00 Kč 69 % 143 403,00 Kč 77 % 172 341,00 Kč 86 %
5909 Ostatní neinv.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 1 280 000,00 Kč 1 269 488,08 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 391 503,04 Kč 31 % 871 985,04 Kč 99 %
6122 Stroje, příst.. 62 000,00 Kč 61 020,30 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 61 020,30 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
Celkem 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 % 8 668 624,34 Kč 6 % 9 818 613,95 Kč 7 % 8 406 707,78 Kč 6 % 9 157 111,00 Kč 6 % 8 203 737,78 Kč 6 % 9 291 976,88 Kč 7 % 13 036 799,89 Kč 9 % 9 580 353,80 Kč 7 % 10 379 713,03 Kč 7 % 11 199 452,85 Kč 8 % 9 652 057,38 Kč 7 % 20 541 289,65 Kč 15 %