Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Vodní hospodářství - ORJ 102 (ORG 387) / 2021

Název:
Vodní hospodářství - ORJ 102 (387)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 985 000,00 Kč 1 985 000,00 Kč 138 115,76 Kč 7 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Vodní hospodářství 1 985 000,00 Kč 1 985 000,00 Kč 138 115,76 Kč 7 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2310 Pitná voda 265 000,00 Kč 265 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 1 470 000,00 Kč 1 470 000,00 Kč 138 115,76 Kč 9 %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 46 225,76 Kč 27 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 46 225,76 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 84 433,00 Kč 17 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 84 433,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 7 457,00 Kč 1 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 7 457,00 Kč - - - -
2333 Úpravy drobných vodních toků 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 985 000,00 Kč 1 985 000,00 Kč 138 115,76 Kč 7 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 185 000,00 Kč 46 225,76 Kč 25 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 46 225,76 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5169 Nákup ostatní.. 750 000,00 Kč 84 433,00 Kč 11 % 5 735,00 Kč 1 % 9 982,50 Kč 2 % 62 980,50 Kč 10 % 5 735,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5171 Opravy a udrž.. 1 050 000,00 Kč 7 457,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 457,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
Celkem 1 985 000,00 Kč 138 115,76 Kč 7 % 5 735,00 Kč 0 % 9 982,50 Kč 1 % 109 206,26 Kč 6 % 13 192,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %