Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Městská policie (ORG 406) / 2021

Název:
Městská policie (406)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 150 000,00 Kč Navýšení 199 000,00 Kč 29 685,65 Kč 15 %
výdaje 23 952 500,00 Kč 23 952 500,00 Kč 6 574 750,60 Kč 27 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 23 952 500,00 Kč 23 952 500,00 Kč 6 574 750,60 Kč 27 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 23 952 500,00 Kč 23 952 500,00 Kč 6 574 750,60 Kč 27 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 16 000 000,00 Kč 16 000 000,00 Kč 4 610 094,00 Kč 29 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 4 610 094,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 968 000,00 Kč 3 968 000,00 Kč 1 136 939,00 Kč 29 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 1 136 939,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 440 000,00 Kč 1 440 000,00 Kč 415 824,00 Kč 29 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 415 824,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 101 000,00 Kč 101 000,00 Kč 7 257,58 Kč 7 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 7 257,58 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 33 381,68 Kč 26 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 33 381,68 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 449,00 Kč 24 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 2 449,00 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 52 162,30 Kč 22 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 52 162,30 Kč - - - -
5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 40 208,00 Kč 37 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 40 208,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5 315,00 Kč 18 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 5 315,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 5 800,00 Kč 21 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 5 800,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 38 962,00 Kč 49 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 38 962,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 579 000,00 Kč 579 000,00 Kč 103 221,56 Kč 18 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 103 221,56 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 283 000,00 Kč 283 000,00 Kč 12 361,48 Kč 4 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 12 361,48 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 2 330,00 Kč 33 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 2 330,00 Kč - - - -
5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 000,00 Kč 10 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 102 445,00 Kč 102 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 102 445,00 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 23 952 500,00 Kč 23 952 500,00 Kč 6 574 750,60 Kč 27 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 16 000 000,00 Kč 4 610 094,00 Kč 29 % 1 203 914,00 Kč 8 % 1 130 946,00 Kč 15 % 1 111 903,00 Kč 22 % 1 163 331,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5031 Povinné pojis.. 3 968 000,00 Kč 1 136 939,00 Kč 29 % 299 315,00 Kč 8 % 282 245,00 Kč 15 % 275 752,00 Kč 22 % 279 627,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5032 Povinné pojis.. 1 440 000,00 Kč 415 824,00 Kč 29 % 108 621,00 Kč 8 % 102 429,00 Kč 15 % 100 072,00 Kč 22 % 104 702,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5133 Léky a zdravo.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv .. 275 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 101 000,00 Kč 7 257,58 Kč 7 % 7 257,58 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5139 Nákup materiá.. 127 500,00 Kč 33 381,68 Kč 26 % 169,40 Kč 0 % 1 694,00 Kč 1 % 18 058,85 Kč 16 % 13 459,43 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 %
5154 Elektrická en.. 10 000,00 Kč 2 449,00 Kč 24 % 3 069,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % -620,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 %
5156 Pohonné hmoty.. 240 000,00 Kč 52 162,30 Kč 22 % 6 403,50 Kč 3 % 9 953,90 Kč 7 % 10 634,70 Kč 11 % 11 950,30 Kč 16 % 13 219,90 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 110 000,00 Kč 40 208,00 Kč 37 % 8 470,00 Kč 8 % 8 671,97 Kč 16 % 7 462,02 Kč 22 % 15 604,01 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 %
5164 Nájemné 30 000,00 Kč 5 315,00 Kč 18 % 4 105,00 Kč 14 % 605,00 Kč 16 % 605,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
5166 Konzultační, .. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 27 000,00 Kč 5 800,00 Kč 21 % 0,00 Kč 0 % 1 900,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 3 900,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 %
5168 Služby zpraco.. 80 000,00 Kč 38 962,00 Kč 49 % 13 431,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 8 470,00 Kč 27 % 17 061,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 %
5169 Nákup ostatní.. 579 000,00 Kč 103 221,56 Kč 18 % 4 768,91 Kč 1 % 1 136,59 Kč 1 % 73 956,36 Kč 14 % 20 086,88 Kč 17 % 3 272,82 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
5171 Opravy a udrž.. 283 000,00 Kč 12 361,48 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 12 361,48 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 %
5173 Cestovné (tuz.. 7 000,00 Kč 2 330,00 Kč 33 % 0,00 Kč 0 % 1 330,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 1 000,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 %
5176 Účastnické po.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - - 5 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 10 000,00 Kč 1 000,00 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5362 Platby daní a.. 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd .. 100 000,00 Kč 102 445,00 Kč 102 % 16 962,00 Kč 17 % 49 042,00 Kč 66 % 11 224,00 Kč 77 % 25 217,00 Kč 102 % 0,00 Kč 102 % 0,00 Kč 102 % 0,00 Kč 102 % 0,00 Kč 102 % 0,00 Kč 102 % 0,00 Kč 102 % 0,00 Kč 102 % 0,00 Kč 102 %
6122 Stroje, příst.. 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 23 952 500,00 Kč 6 574 750,60 Kč 27 % 1 681 486,39 Kč 7 % 1 602 314,94 Kč 7 % 1 619 137,93 Kč 7 % 1 650 418,62 Kč 7 % 21 392,72 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %