Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Chata Jičínka (ORG 4381) / 2021

Název:
Chata Jičínka (4381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 165 240,00 Kč 61 %
výdaje 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 718,00 Kč 7 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 718,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 611,00 Kč 46 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 4 611,00 Kč - - - -
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 026,00 Kč 54 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 8 026,00 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 78 637,71 Kč 56 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 78 637,71 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč Navýšení 137 000,00 Kč 128 648,80 Kč 94 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 128 648,80 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 50 000,00 Kč Navýšení 227 000,00 Kč 226 856,85 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 226 856,85 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 17 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 17 700,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 17 700,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 Kč Navýšení 235 000,00 Kč 234 086,60 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 234 086,60 Kč - - - -
Celkem 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 4381 (Chata Jičínka), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 50 000,00 Kč 3 718,00 Kč 7 % 2 959,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 759,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5139 Nákup materiá.. 10 000,00 Kč 4 611,00 Kč 46 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 449,00 Kč 4 % 2 788,00 Kč 32 % 239,00 Kč 35 % 811,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 324,00 Kč 46 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 8 026,00 Kč 54 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 026,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5154 Elektrická en.. 140 000,00 Kč 78 637,71 Kč 56 % 15 116,36 Kč 11 % -0,36 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 47 121,71 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 16 400,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 137 000,00 Kč 128 648,80 Kč 94 % 7 490,00 Kč 5 % 1 500,00 Kč 7 % 44 000,00 Kč 39 % 2 490,00 Kč 40 % 7 050,00 Kč 46 % 41 952,80 Kč 76 % 6 699,00 Kč 81 % 1 423,00 Kč 82 % 2 440,00 Kč 84 % 7 205,00 Kč 89 % 3 786,00 Kč 92 % 2 613,00 Kč 94 %
5171 Opravy a udrž.. 227 000,00 Kč 226 856,85 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 8 215,90 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 59 755,85 Kč 30 % 46 724,15 Kč 51 % 59 991,80 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 52 169,15 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 18 000,00 Kč 17 700,00 Kč 98 % 7 700,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 1 200,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 760,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 8 040,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
6121 Budovy, haly .. 235 000,00 Kč 234 086,60 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 234 086,60 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 % 33 265,36 Kč 4 % 9 715,54 Kč 1 % 44 000,00 Kč 5 % 3 690,00 Kč 0 % 7 499,00 Kč 1 % 105 255,65 Kč 13 % 54 422,15 Kč 7 % 117 373,51 Kč 14 % 2 440,00 Kč 0 % 31 645,00 Kč 4 % 237 872,60 Kč 29 % 55 106,15 Kč 7 %