Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Chata Jičínka (ORG 4381) / 2021

Název:
Chata Jičínka (4381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 165 240,00 Kč 61 %
výdaje 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 718,00 Kč 7 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 718,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 611,00 Kč 46 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 4 611,00 Kč - - - -
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 026,00 Kč 54 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 8 026,00 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 78 637,71 Kč 56 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 78 637,71 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč Navýšení 137 000,00 Kč 128 648,80 Kč 94 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 128 648,80 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 50 000,00 Kč Navýšení 227 000,00 Kč 226 856,85 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 226 856,85 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 17 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 17 700,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 17 700,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 Kč Navýšení 235 000,00 Kč 234 086,60 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 234 086,60 Kč - - - -
Celkem 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 4381 (Chata Jičínka), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5154 (Elektrická energie)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
ČEZ ESCO a.s.ARES 47 121,71 Kč
U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0191 18.08.2021 47 121,71 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 30 232,36 Kč
Dlouhá 1863/48, H. Bečva, Masaryk. nám.2 - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-31.12.2020 0229 27.01.2021 15 116,36 Kč
Horní Bečva, chata Jičínka - vyúčtování el. energie za 15.7.-31.12.2020 0072 08.02.2021 15 116,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -15 116,36 Kč
Celkem 62 237,71 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES 16 400,00 Kč
Mylně uhrazena platba na příjmový účet, náleží na účet radarové měření, Toman Rousová Eva. 0026 04.10.2021 16 400,00 Kč
Celkem 16 400,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 50 000,00 Kč 3 718,00 Kč 7 % 2 959,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 759,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5139 Nákup materiá.. 10 000,00 Kč 4 611,00 Kč 46 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 449,00 Kč 4 % 2 788,00 Kč 32 % 239,00 Kč 35 % 811,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 324,00 Kč 46 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 8 026,00 Kč 54 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 026,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5154 Elektrická en.. 140 000,00 Kč 78 637,71 Kč 56 % 15 116,36 Kč 11 % -0,36 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 47 121,71 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 16 400,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 137 000,00 Kč 128 648,80 Kč 94 % 7 490,00 Kč 5 % 1 500,00 Kč 7 % 44 000,00 Kč 39 % 2 490,00 Kč 40 % 7 050,00 Kč 46 % 41 952,80 Kč 76 % 6 699,00 Kč 81 % 1 423,00 Kč 82 % 2 440,00 Kč 84 % 7 205,00 Kč 89 % 3 786,00 Kč 92 % 2 613,00 Kč 94 %
5171 Opravy a udrž.. 227 000,00 Kč 226 856,85 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 8 215,90 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 59 755,85 Kč 30 % 46 724,15 Kč 51 % 59 991,80 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 52 169,15 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 18 000,00 Kč 17 700,00 Kč 98 % 7 700,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 1 200,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 760,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 8 040,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
6121 Budovy, haly .. 235 000,00 Kč 234 086,60 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 234 086,60 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 % 33 265,36 Kč 4 % 9 715,54 Kč 1 % 44 000,00 Kč 5 % 3 690,00 Kč 0 % 7 499,00 Kč 1 % 105 255,65 Kč 13 % 54 422,15 Kč 7 % 117 373,51 Kč 14 % 2 440,00 Kč 0 % 31 645,00 Kč 4 % 237 872,60 Kč 29 % 55 106,15 Kč 7 %