Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Chata Jičínka (ORG 4381) / 2021

Název:
Chata Jičínka (4381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 165 240,00 Kč 61 %
výdaje 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 718,00 Kč 7 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 718,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 611,00 Kč 46 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 4 611,00 Kč - - - -
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 026,00 Kč 54 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 8 026,00 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 78 637,71 Kč 56 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 78 637,71 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč Navýšení 137 000,00 Kč 128 648,80 Kč 94 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 128 648,80 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 50 000,00 Kč Navýšení 227 000,00 Kč 226 856,85 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 226 856,85 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 17 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 17 700,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 17 700,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 Kč Navýšení 235 000,00 Kč 234 086,60 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 234 086,60 Kč - - - -
Celkem 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 4381 (Chata Jičínka), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Fyzická osoba 44 000,00 Kč
0140 15.03.2021 44 000,00 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 40 631,80 Kč
Kojetín 58 - vyúčtování el. energie za 10.1.-31.12.2020 0165 17.06.2021 40 631,80 Kč
Ing. Jiří VálaARES 5 000,00 Kč
chata Jičínka - zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby 0235 28.01.2021 5 000,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 2 340,00 Kč
Zborovská 11-dům - revize el. instalace 0144 20.07.2021 2 340,00 Kč
ROSI LOGISTIK s.r.o.ARES 2 340,00 Kč
BABY a SENIOR TAXI - přeprava osob za 1/2021 0157 13.10.2021 2 340,00 Kč
Služby HB s.r.o.ARES 1 950,00 Kč
chata Jičínka - odvoz pevných dom. odpadů za 4.Q/2020 0098 13.01.2021 1 950,00 Kč
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.ARES 1 950,00 Kč
užívání SW Konkurzy a insolvence 2021 0417 26.04.2021 1 950,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 5 808,00 Kč
Celkem 104 019,80 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES 3 184,00 Kč
J.Pavelková - péče, prosinec 2020 0071 19.04.2021 135,00 Kč
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020002298 Kč 600,-, VS 9020000216,9020022972,973,974,975 Kč 3.600,- 0004 20.07.2021 1 626,00 Kč
Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. 0004 11.08.2021 1 423,00 Kč
Fyzická osoba 2 459,00 Kč
0012 08.10.2021 2 459,00 Kč
Fyzická osoba 2 440,00 Kč
0008 03.09.2021 2 440,00 Kč
Fyzická osoba 2 207,00 Kč
0008 08.11.2021 2 207,00 Kč
Fyzická osoba 2 193,00 Kč
0021 29.07.2021 2 193,00 Kč
Fyzická osoba 1 866,00 Kč
0002 07.10.2021 1 866,00 Kč
Fyzická osoba 1 579,00 Kč
0001 02.11.2021 1 579,00 Kč
Město Rožnov pod RadhoštěmARES 1 500,00 Kč
vydání kolaudačního rozhodnutí na chatu Jičínku, Horní Bečva 0048 05.02.2021 1 500,00 Kč
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1878/12 v Novém Jičíně DvořákovaARES 1 321,00 Kč
Úhrada dluhu Anna Winklerová. 0017 21.06.2021 1 321,00 Kč
Domov Duha příspěvková organizaceARES 1 242,00 Kč
Jiřina Švehlíková, ubytování a strava v DZR, leden 2021. 0008 05.05.2021 1 242,00 Kč
NJNet s.r.o.ARES 540,00 Kč
J.Mol - internet - leden 2021 0014 04.10.2021 405,00 Kč
J.Mol - internet - leden 2021 0018 04.10.2021 135,00 Kč
Fyzická osoba 540,00 Kč
0012 02.07.2021 405,00 Kč
0013 02.07.2021 135,00 Kč
ČESKÁ TELEVIZEARES 405,00 Kč
Poplatek za 1.Q/2021 - 2ks přijímačů, platba za 1 ks a měsíc činí 135,-. 0051 11.01.2021 405,00 Kč
Fyzická osoba 405,00 Kč
0063 19.04.2021 405,00 Kč
ČESKÝ ROZHLASARES 135,00 Kč
Poplatek za rozhlas na 1.Q/2021 - 20ks organizační odbor, 1ks chata Jičínka, platba za 1ks a měsíc činí 45,-. 0057 11.01.2021 135,00 Kč
Celkem 22 016,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 2 613,00 Kč
0010 14.12.2021 2 613,00 Kč
Celkem 2 613,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 50 000,00 Kč 3 718,00 Kč 7 % 2 959,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 759,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5139 Nákup materiá.. 10 000,00 Kč 4 611,00 Kč 46 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 449,00 Kč 4 % 2 788,00 Kč 32 % 239,00 Kč 35 % 811,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 324,00 Kč 46 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 8 026,00 Kč 54 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 026,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5154 Elektrická en.. 140 000,00 Kč 78 637,71 Kč 56 % 15 116,36 Kč 11 % -0,36 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 47 121,71 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 16 400,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 137 000,00 Kč 128 648,80 Kč 94 % 7 490,00 Kč 5 % 1 500,00 Kč 7 % 44 000,00 Kč 39 % 2 490,00 Kč 40 % 7 050,00 Kč 46 % 41 952,80 Kč 76 % 6 699,00 Kč 81 % 1 423,00 Kč 82 % 2 440,00 Kč 84 % 7 205,00 Kč 89 % 3 786,00 Kč 92 % 2 613,00 Kč 94 %
5171 Opravy a udrž.. 227 000,00 Kč 226 856,85 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 8 215,90 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 59 755,85 Kč 30 % 46 724,15 Kč 51 % 59 991,80 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 52 169,15 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 18 000,00 Kč 17 700,00 Kč 98 % 7 700,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 1 200,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 760,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 8 040,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
6121 Budovy, haly .. 235 000,00 Kč 234 086,60 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 234 086,60 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 % 33 265,36 Kč 4 % 9 715,54 Kč 1 % 44 000,00 Kč 5 % 3 690,00 Kč 0 % 7 499,00 Kč 1 % 105 255,65 Kč 13 % 54 422,15 Kč 7 % 117 373,51 Kč 14 % 2 440,00 Kč 0 % 31 645,00 Kč 4 % 237 872,60 Kč 29 % 55 106,15 Kč 7 %