Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Chata Jičínka (ORG 4381) / 2021

Název:
Chata Jičínka (4381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 165 240,00 Kč 61 %
výdaje 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 718,00 Kč 7 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 718,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 611,00 Kč 46 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 4 611,00 Kč - - - -
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8 026,00 Kč 54 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 8 026,00 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 78 637,71 Kč 56 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 78 637,71 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč Navýšení 137 000,00 Kč 128 648,80 Kč 94 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 128 648,80 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 50 000,00 Kč Navýšení 227 000,00 Kč 226 856,85 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 226 856,85 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 17 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 17 700,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 17 700,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 Kč Navýšení 235 000,00 Kč 234 086,60 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 234 086,60 Kč - - - -
Celkem 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 4381 (Chata Jičínka), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
OTIS a.s.ARES 59 991,80 Kč
NCNJ - pravidelná prohlídka a údržba výtahu za 1/2021, PDP Kč 3.150, (z částky Kč 15.000, částka Kč 1.200+252 je vč.DPH - sim karta) [ISRS] 0174 17.08.2021 49 580,00 Kč
NCNJ - pravidelná prohlídka a údržba výtahu za 1/2021, PDP Kč 3.150, (z částky Kč 15.000, částka Kč 1.200+252 je vč.DPH - sim karta) [ISRS] 0174 17.08.2021 10 411,80 Kč
Český svaz včelařů z.s. základní organizace Nový JičínARES 59 755,85 Kč
služby spojené s léčením a hospodařením včelstev na rok 2021 0280 28.06.2021 49 385,00 Kč
služby spojené s léčením a hospodařením včelstev na rok 2021 0280 28.06.2021 10 370,85 Kč
Jiřina GolováARES 52 169,15 Kč
zajištění pohřebních služeb zesnulého, úmrtí dne 01.01.2021 0087 06.12.2021 43 115,00 Kč
zajištění pohřebních služeb zesnulého, úmrtí dne 01.01.2021 0087 06.12.2021 9 054,15 Kč
Ing. Jiří VálaARES 46 724,15 Kč
chata Jičínka - zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby 0069 09.07.2021 38 615,00 Kč
chata Jičínka - zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby 0069 09.07.2021 8 109,15 Kč
Adam SváčekARES 8 215,90 Kč
chata Jičínka - montáž hlásičů kouře, PDP Kč 1.425,90 0103 10.02.2021 6 790,00 Kč
chata Jičínka - montáž hlásičů kouře, PDP Kč 1.425,90 0103 10.02.2021 1 425,90 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 226 856,85 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 50 000,00 Kč 3 718,00 Kč 7 % 2 959,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 759,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5139 Nákup materiá.. 10 000,00 Kč 4 611,00 Kč 46 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 449,00 Kč 4 % 2 788,00 Kč 32 % 239,00 Kč 35 % 811,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 324,00 Kč 46 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 8 026,00 Kč 54 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 026,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5154 Elektrická en.. 140 000,00 Kč 78 637,71 Kč 56 % 15 116,36 Kč 11 % -0,36 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 47 121,71 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 16 400,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 137 000,00 Kč 128 648,80 Kč 94 % 7 490,00 Kč 5 % 1 500,00 Kč 7 % 44 000,00 Kč 39 % 2 490,00 Kč 40 % 7 050,00 Kč 46 % 41 952,80 Kč 76 % 6 699,00 Kč 81 % 1 423,00 Kč 82 % 2 440,00 Kč 84 % 7 205,00 Kč 89 % 3 786,00 Kč 92 % 2 613,00 Kč 94 %
5171 Opravy a udrž.. 227 000,00 Kč 226 856,85 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 8 215,90 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 59 755,85 Kč 30 % 46 724,15 Kč 51 % 59 991,80 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 52 169,15 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 18 000,00 Kč 17 700,00 Kč 98 % 7 700,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 1 200,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 760,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 8 040,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
6121 Budovy, haly .. 235 000,00 Kč 234 086,60 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 234 086,60 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 % 33 265,36 Kč 4 % 9 715,54 Kč 1 % 44 000,00 Kč 5 % 3 690,00 Kč 0 % 7 499,00 Kč 1 % 105 255,65 Kč 13 % 54 422,15 Kč 7 % 117 373,51 Kč 14 % 2 440,00 Kč 0 % 31 645,00 Kč 4 % 237 872,60 Kč 29 % 55 106,15 Kč 7 %