Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Beskydské divadlo, přísp.org. (ORG 504) / 2021

Název:
Beskydské divadlo, přísp.org. (504)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 496 784,00 Kč Navýšení 614 763,77 Kč 92 743,77 Kč 15 %
výdaje 35 844 000,00 Kč Pokles 33 769 236,00 Kč 3 800 000,00 Kč 11 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 35 844 000,00 Kč Pokles 33 769 236,00 Kč 3 800 000,00 Kč 11 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3311 Divadelní činnost 35 844 000,00 Kč Pokles 33 769 236,00 Kč 3 800 000,00 Kč 11 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 35 844 000,00 Kč Pokles 33 769 236,00 Kč 3 800 000,00 Kč 11 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 3 800 000,00 Kč - - - -
Celkem 35 844 000,00 Kč Pokles 33 769 236,00 Kč 3 800 000,00 Kč 11 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 33 769 236,00 Kč 3 800 000,00 Kč 11 % 1 000 000,00 Kč 3 % 1 000 000,00 Kč 6 % 1 000 000,00 Kč 9 % 800 000,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
Celkem 33 769 236,00 Kč 3 800 000,00 Kč 11 % 1 000 000,00 Kč 3 % 1 000 000,00 Kč 3 % 1 000 000,00 Kč 3 % 800 000,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %