Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Dalkia (ORG 516) / 2021

Název:
Dalkia (516)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 15 850 000,00 Kč Pokles 4 732 000,80 Kč 3 904 648,80 Kč 83 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 15 850 000,00 Kč Pokles 4 732 000,80 Kč 3 904 648,80 Kč 83 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3634 Lokální zásobování teplem 15 850 000,00 Kč Pokles 4 732 000,80 Kč 3 904 648,80 Kč 83 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 750 000,00 Kč 706 640,00 Kč 94 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 706 640,00 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 15 850 000,00 Kč Pokles 3 982 000,80 Kč 3 198 008,80 Kč 80 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 3 198 008,80 Kč - - - -
Celkem 15 850 000,00 Kč Pokles 4 732 000,80 Kč 3 904 648,80 Kč 83 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 750 000,00 Kč 706 640,00 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 161 670,00 Kč 22 % -8 000,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 552 970,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
6122 Stroje, příst.. 3 982 000,80 Kč 3 198 008,80 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 864 706,60 Kč 22 % 10 890,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 80 829,20 Kč 24 % 2 241 583,00 Kč 80 %
Celkem 4 732 000,80 Kč 3 904 648,80 Kč 83 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 161 670,00 Kč 3 % 856 706,60 Kč 18 % 10 890,00 Kč 0 % 552 970,00 Kč 12 % 0,00 Kč 0 % 80 829,20 Kč 2 % 2 241 583,00 Kč 47 %