Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2021

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 91 476 000,00 Kč Pokles 83 971 891,40 Kč 87 127 410,36 Kč 104 %
výdaje 97 218 000,00 Kč Pokles 66 666 853,00 Kč 53 660 757,24 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 94 282 000,00 Kč Pokles 64 076 936,00 Kč 51 746 209,91 Kč 81 %
Školství a sociální věci 386 000,00 Kč 386 000,00 Kč 282 561,23 Kč 73 %
Veřejná správa 2 550 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 1 578 069,10 Kč 75 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 103 917,00 Kč 53 917,00 Kč 52 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 376 000,00 Kč 376 000,00 Kč 277 560,00 Kč 74 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Pokles 98 440,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 276 000,00 Kč Navýšení 277 560,00 Kč 277 560,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 277 560,00 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 63 160 000,00 Kč Pokles 41 318 220,00 Kč 35 288 336,75 Kč 85 %
5021 Ostatní osobní výdaje 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 116 300,00 Kč 51 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 116 300,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 487,00 Kč 10 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 487,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 540,00 Kč 4 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 540,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 163 609,40 Kč 82 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 163 609,40 Kč - - - -
5141 Úroky vlastní 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 4 900 000,00 Kč Navýšení 6 350 000,00 Kč 6 335 662,58 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 6 335 662,58 Kč - - - -
5152 Teplo 13 200 000,00 Kč Pokles 12 200 000,00 Kč 12 199 915,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 12 199 915,00 Kč - - - -
5153 Plyn 200 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 47 520,76 Kč 95 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 47 520,76 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 1 400 000,00 Kč Pokles 1 100 000,00 Kč 1 086 695,73 Kč 99 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 086 695,73 Kč - - - -
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 103,00 Kč 103,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 86 300,00 Kč 81 680,00 Kč 95 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 81 680,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 550 000,00 Kč Navýšení 2 654 817,00 Kč 2 417 189,11 Kč 91 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 417 189,11 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 16 150 000,00 Kč Navýšení 17 150 000,00 Kč 11 899 658,17 Kč 69 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 11 899 658,17 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 83 976,00 Kč 84 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 83 976,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 4 000,00 Kč 33 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 24 300 000,00 Kč Pokles 1 150 000,00 Kč 850 000,00 Kč 74 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 850 000,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 18 422 000,00 Kč Pokles 14 658 716,00 Kč 9 615 718,78 Kč 66 %
5021 Ostatní osobní výdaje 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 280 650,00 Kč 43 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 280 650,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 25 000,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 28 499,00 Kč 95 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 28 499,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 10 341,00 Kč 52 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 10 341,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 12 279,08 Kč 41 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 12 279,08 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 63 421,77 Kč 91 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 63 421,77 Kč - - - -
5151 Studená voda 400 000,00 Kč Navýšení 450 000,00 Kč 432 496,89 Kč 96 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 432 496,89 Kč - - - -
5152 Teplo 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 599 205,33 Kč 40 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 599 205,33 Kč - - - -
5153 Plyn 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 863 306,85 Kč 78 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 863 306,85 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 894 541,62 Kč 60 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 894 541,62 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 4 500,00 Kč 45 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 500,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 1 600 000,00 Kč Pokles 1 468 000,00 Kč 838 745,48 Kč 57 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 838 745,48 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 7 142 000,00 Kč Navýšení 7 713 716,00 Kč 5 562 745,76 Kč 72 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 5 562 745,76 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 4 400 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 7 986,00 Kč 8 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 7 986,00 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 12 700 000,00 Kč Pokles 8 100 000,00 Kč 6 842 154,38 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč Pokles 198 000,00 Kč 99 489,83 Kč 50 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 99 489,83 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 2 062 492,78 Kč 98 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 062 492,78 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 10 400 000,00 Kč Pokles 5 261 598,00 Kč 4 139 769,77 Kč 79 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 139 769,77 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 538 402,00 Kč 538 402,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 538 402,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 001,23 Kč 50 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 001,23 Kč 50 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 5 001,23 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 2 550 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 1 578 069,10 Kč 75 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 550 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 1 578 069,10 Kč 75 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 578 069,10 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč Navýšení 103 917,00 Kč 53 917,00 Kč 52 %
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 103 917,00 Kč 53 917,00 Kč 52 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 53 917,00 Kč - - - -
Celkem 97 218 000,00 Kč Pokles 66 666 853,00 Kč 53 660 757,24 Kč 80 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (Odbor bytový ORJ 037), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Marek OlšákARES 1 773 648,55 Kč
DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0006 08.02.2021 8 422,60 Kč
bytové domy - oprava el. instalace... PDP Kč 1.167,45 0006 08.02.2021 8 950,45 Kč
Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0006 08.02.2021 6 630,90 Kč
Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0013 17.02.2021 16 623,25 Kč
DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0013 17.02.2021 15 964,30 Kč
DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 0018 24.02.2021 1 627,25 Kč
Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0018 24.02.2021 1 661,75 Kč
Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0018 24.02.2021 2 061,95 Kč
Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 0018 24.02.2021 2 133,25 Kč
Křížkovského nám. 4-dům - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 280,35 0018 24.02.2021 2 149,35 Kč
Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0018 24.02.2021 4 702,35 Kč
Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 0018 24.02.2021 4 751,80 Kč
Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0018 24.02.2021 8 211,00 Kč
Jičínská 275/37-oprava zv. instalace, Křížkovského nám.4-oprava osv. v domě...PDP Kč 1.255,05 0018 24.02.2021 9 622,05 Kč
DPS Revoluční 2/04 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.062,- 0018 24.02.2021 8 142,00 Kč
DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - oprava osvětlení, el. instalace...PDP Kč 1.616,85 0018 24.02.2021 12 395,85 Kč
drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0018 24.02.2021 14 219,75 Kč
Luční 3,č.b.2 - elektro připojení z el. rozvaděče...PDP Kč 1.969,65 0018 24.02.2021 15 100,65 Kč
DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0018 24.02.2021 19 881,20 Kč
DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0018 24.02.2021 23 028,75 Kč
DPS Pod Lipami 19-oprava osvětlení v domě...Luční 4-oprava osvětlení spol. prostor...,PDP Kč 1.909,20 0011 15.03.2021 14 637,20 Kč
Zborovská 11, dům - porevizní oprava elektro, PDP Kč 2.756,25 0011 15.03.2021 21 131,25 Kč
DPS Revoluční 2,č.b.214, DPS U jičínky 25,č.b.100 - porevizní oprava el. instalace, PDP Kč 4.192,80 0011 15.03.2021 32 144,80 Kč
Zborovská 11-oprava osv. spol. prostor,Dlouhá 19,č.b.44-porev. opravy elektro...PDP Kč 4.755,60 0011 15.03.2021 36 459,60 Kč
Faktura č. 2021095DPS U Jičínky 25/50, DPS Revoluční 4/30, Dolní brána 26 - opravy el, PDP Kč 3.027,15 0017 23.03.2021 23 208,15 Kč
Luční 4, bytč.1 - oprava osvětlení, PDP Kč 267,74 0017 23.03.2021 2 052,75 Kč
Resslova 1, byt č.6 - porevizní opravy v rozv, PDP Kč 327,75 0017 23.03.2021 2 512,75 Kč
Luční 4, oprava osvětlení spol. prostor, PDP Kč 336,75 0017 23.03.2021 2 581,75 Kč
DPS U Jičínky 25/100, DPS Pod Lipami 19/86 - oprava el, porevizní opr, PDP Kč 1.820,25 0017 23.03.2021 13 955,25 Kč
DPS U Jičínky 25/101, DPS Pod Lipami 19, DPS Revoluční 4 - opravy el, PDP Kč 2.115,30 0017 23.03.2021 16 217,30 Kč
Jičínská, Suvorovova, Revoluční...byty a NP-opr. osv. spol. prostor, porev.opr.,PDP Kč 3.493,35 0021 29.03.2021 26 782,35 Kč
DPS U Jičínky 25-opr. el. instalace u pečov., Bulharská 7...opr. el. instalace...PDP Kč 2.681,40 0022 30.03.2021 20 557,40 Kč
DPS-byty - porevizní opravy el. instalace, PDP Kč 5.007,75 0022 30.03.2021 38 392,75 Kč
Pod Lipami 19 - opravy hromosvodu, PDP Kč 12.201,75 [ISRS] 0012 19.04.2021 93 546,75 Kč
DPS Revoluční 2, bytč.14 - oprava vzduchotechniky, DPS U Jičínky 25, 4.NP - oprava elm rozvaděče, PDP Kč 1.080,15 0012 19.04.2021 8 281,15 Kč
DPS-byty a NP - oprava zás. a el. instalace, výměna digestoře...PDP Kč 1.656,- 0012 19.04.2021 12 696,00 Kč
DPS U Jičínky 25, byt č.74 - oprava elinstalace, PDP Kč 5.583,60 0012 19.04.2021 42 807,60 Kč
5.května 16, zvonkové tablo, domácí telefony, Masarykovo nám 4 - oprava zvonkové instalace, PDP Kč 3.141,- 0018 26.04.2021 24 081,00 Kč
DPS Pod Lipami 19 - opravy osvětlení stožár STA, PDP Kč 1.235,25 0018 26.04.2021 9 470,25 Kč
Revoluční 6, byt č. 11 - oprava VZT, DPS U Jičínky 25, byt č.77 - oprava elinstalace, PDP Kč 1.336,95 0018 26.04.2021 10 249,95 Kč
Trlicova 10 - porevizní opravy el, PDP Kč 1.402,20 0018 26.04.2021 10 750,20 Kč
Masarykovo nám 8/3 - oprava el PDP Kč 311,25 0018 26.04.2021 2 386,25 Kč
Tyršova 8 byt č.1 - oprava průtokového ohřívače, PDP Kč 169,50 0018 26.04.2021 1 299,50 Kč
Zborovská 11/63, Dlouhá 19/9, Křížkovského nám. 4 - opravy el, PDP Kč 1.107,75 0002 03.05.2021 8 492,75 Kč
Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0012 17.05.2021 8 680,00 Kč
DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0015 22.07.2021 1 560,00 Kč
DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0015 22.07.2021 72 477,60 Kč
DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0016 23.07.2021 17 499,55 Kč
Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 0002 02.08.2021 5 200,00 Kč
Suvorovova 152 - oprava el. instalace...PDP Kč 359,10 0022 29.09.2021 3 546,60 Kč
DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0002 01.10.2021 56 729,50 Kč
Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0005 07.10.2021 17 185,00 Kč
Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0008 10.12.2021 1 380,00 Kč
DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 0008 10.12.2021 17 550,00 Kč
DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0008 10.12.2021 48 680,00 Kč
DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0008 10.12.2021 26 588,00 Kč
Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0010 14.12.2021 20 360,75 Kč
DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0010 14.12.2021 5 069,00 Kč
Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0010 14.12.2021 32 495,55 Kč
Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0010 14.12.2021 41 492,00 Kč
Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0010 14.12.2021 5 132,45 Kč
Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0010 14.12.2021 2 886,50 Kč
Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0010 14.12.2021 4 025,00 Kč
Jičínská 275/37-oprava zv. instalace, Křížkovského nám.4-oprava osv. v domě...PDP Kč 1.255,05 0011 15.12.2021 1 437,50 Kč
Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0011 15.12.2021 18 758,80 Kč
Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0011 15.12.2021 29 879,30 Kč
Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0011 15.12.2021 114 632,00 Kč
DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - oprava osvětlení, el. instalace...PDP Kč 1.616,85 0013 16.12.2021 4 278,00 Kč
Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0013 16.12.2021 7 300,00 Kč
drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0013 16.12.2021 56 644,40 Kč
Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0013 16.12.2021 99 981,00 Kč
drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0014 17.12.2021 1 621,00 Kč
DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0014 17.12.2021 2 574,85 Kč
DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0014 17.12.2021 3 622,50 Kč
DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0014 17.12.2021 46 000,00 Kč
DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0014 17.12.2021 335 796,55 Kč
Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0015 20.12.2021 1 610,00 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 865 770,21 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44244070 0008 10.06.2021 3 779,00 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 0013 17.06.2021 6 847,10 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44236790, 44239310, 44239320... 0016 22.06.2021 7 029,95 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44236790, 44239310, 44239320... 0016 22.06.2021 3 665,05 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44236790, 44239310, 44239320... 0016 22.06.2021 7 009,25 Kč
pravidelná platba za období 2021/01 dle sml.č. 44243290 [ISRS] 0002 02.12.2021 56 695,00 Kč
pravidelná platba za období 2021/01 dle sml.č. 44243290 [ISRS] 0002 02.12.2021 6 900,00 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0015 20.12.2021 3 162,50 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0015 20.12.2021 26 392,50 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0015 20.12.2021 27 214,75 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml. č.44240000 0020 27.12.2021 11 155,00 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml. č.44240000 0020 27.12.2021 344 981,83 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml. č.44240000 0020 27.12.2021 360 938,28 Kč
Adam SváčekARES 792 419,82 Kč
Sokolovská 9 - oprava elektroinstalace v bytě, PDP Kč 300,75 0018 24.02.2021 2 305,75 Kč
U Jičínky 25, bytč. 102 - odstranění porevizních závad el, PDP Kč 205,65 0021 29.03.2021 1 576,65 Kč
chata Jičínka - montáž hlásičů kouře, PDP Kč 1.425,90 0022 29.09.2021 19 435,00 Kč
chata Jičínka - montáž hlásičů kouře, PDP Kč 1.425,90 0004 06.10.2021 960,00 Kč
chata Jičínka - montáž hlásičů kouře, PDP Kč 1.425,90 0005 07.10.2021 48 070,00 Kč
Divadelní 8 - elektropráce, úprava osvětlení...PDP Kč 1.487,43 0009 13.10.2021 1 401,85 Kč
Divadelní 8 - elektropráce, úprava osvětlení...PDP Kč 1.487,43 0009 13.10.2021 1 797,45 Kč
Divadelní 8 - elektropráce, úprava osvětlení...PDP Kč 1.487,43 0009 13.10.2021 2 120,60 Kč
Divadelní 8 - elektropráce, úprava osvětlení...PDP Kč 1.487,43 0009 13.10.2021 2 244,80 Kč
Divadelní 8 - elektropráce, úprava osvětlení...PDP Kč 1.487,43 0009 13.10.2021 5 032,40 Kč
Divadelní 8 - elektropráce, úprava osvětlení...PDP Kč 1.487,43 0009 13.10.2021 6 785,00 Kč
výměna osvětlení v prostorách radnice, Masarykovo náměstí 1 (chodby), PDP Kč 5.998,65 0001 01.12.2021 5 247,45 Kč
Sokolovská 9 - oprava elektroinstalace v bytě, PDP Kč 300,75 0016 21.12.2021 57 091,75 Kč
Sokolovská 9 - oprava elektroinstalace v bytě, PDP Kč 300,75 0016 21.12.2021 398 292,07 Kč
Sokolovská 9 - oprava elektroinstalace v bytě, PDP Kč 300,75 0016 21.12.2021 240 059,05 Kč
Aktiv Novostav, s.r.o.ARES 646 168,24 Kč
Gen. Hlaďo,č.b.4.-oprava teplovodního topení, Luční 2,č.b.15-oprava plyn. rozvodu v instalační šachtě, PDP Kč 975,- 0018 24.02.2021 7 475,00 Kč
byty v byt. domech města NJ- dodávka a montáž 9ks kuch. linek, zednické práce... PDP Kč 29.295,- [ISRS] 0018 24.02.2021 224 595,00 Kč
Revoluční 6,č.b.14 - oprava stropu v bytě, PDP Kč 1.174,95 0002 02.03.2021 9 007,95 Kč
Bulharská 9,č.b.11, 2 - oprava parapetů...PDP Kč 270,- 0003 03.03.2021 2 070,00 Kč
DPS Pod Lipami,č.b.314 - výměna kuch. linky, digestoře...PDP Kč 3.480,- 0009 11.03.2021 26 680,00 Kč
DPS Pod Lipami, č.b.90 - oprava stropu...PDP Kč 1.117,50 0015 19.03.2021 8 567,50 Kč
DPS U Jičínky 25, č.b.74 (volný byt)- výměna kuchyňské linky, sporáku, OP, PDP Kč 4.170,- 0019 25.03.2021 31 970,00 Kč
DPS Revoluční 6, byt č.430 - oprava vlhkých stěn(plíseň). PDP Kč 2.036,70 0020 26.03.2021 15 614,70 Kč
DPS U Jičínky, č.b.77 - zednické práce...PDP Kč 4.170,- 0021 29.03.2021 31 970,00 Kč
Dlouhá 19,č.b.68 - zednické a montážní práce...PDP Kč 37.593,66 [ISRS] 0023 31.03.2021 288 218,09 Kč
KONZULTA Brno a. s.ARES 600 090,70 Kč
služby InfoKanál za 1/2021 0018 26.10.2021 442 750,00 Kč
služby InfoKanál za 1/2021 0003 03.11.2021 97 520,00 Kč
služby InfoKanál za 1/2021 0006 08.11.2021 16 974,00 Kč
služby InfoKanál za 1/2021 0006 08.11.2021 42 846,70 Kč
Bohumil SmutekARES 547 115,60 Kč
Luční 2,3,4, Bulharská 7,9,11,13...-domy - opravy v domech... 0013 17.02.2021 4 543,00 Kč
drobné opravy v domech a bytech 0013 17.02.2021 19 171,00 Kč
DPS Pod Lipami 19-dům - demontáž a montáž pošt. schránek 85ks, OSB deska pod schránky... 0018 24.02.2021 48 708,00 Kč
drobné opravy v bytech a domech, Luční 3/2, Pod Lipami 19/58, ... 0011 15.03.2021 9 195,00 Kč
byty a domy - drobné opravy, Masarykovo nám 22, Masarykovo nám. 2/3, Žerotínova 9,... 0011 15.03.2021 11 163,00 Kč
byty, domy - drobné opravy... 0011 15.03.2021 4 685,00 Kč
Zborovská 11, Loučka 272, Dlouhá 19 - drobné opravy v domech 0021 29.03.2021 6 737,00 Kč
byt. domy - drobné opravy 0022 30.03.2021 3 402,00 Kč
byty a dům - drobné opravy 0022 30.03.2021 9 039,00 Kč
DPS Pod Lipami 19-dům - demontáž a montáž pošt. schránek 85ks, OSB deska pod schránky... 0021 30.11.2021 21 291,10 Kč
DPS Pod Lipami 19-dům - demontáž a montáž pošt. schránek 85ks, OSB deska pod schránky... 0021 30.11.2021 15 306,50 Kč
DPS Pod Lipami 19-dům - demontáž a montáž pošt. schránek 85ks, OSB deska pod schránky... 0009 13.12.2021 393 875,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 531 809,50 Kč
odměna SIPO 01/2021 0018 25.05.2021 25 645,00 Kč
odměna SIPO 01/2021 0018 25.05.2021 25 645,00 Kč
certifikáty pro zaměstnance - 2ks - do 20.1.2021 0013 17.08.2021 18 084,90 Kč
certifikáty pro zaměstnance - 2ks - do 20.1.2021 0013 17.08.2021 38 673,35 Kč
kompletace zásilek na Postserise, služba DopisOnline - tisk...za 01/2021 0014 20.10.2021 2 237,90 Kč
kompletace zásilek na Postserise, služba DopisOnline - tisk...za 01/2021 0014 20.10.2021 2 755,40 Kč
kompletace zásilek na Postserise, služba DopisOnline - tisk...za 01/2021 0015 21.10.2021 15 237,50 Kč
zákaznické jízdy do 31.1.2021 - do 31.1.2021 0003 03.11.2021 6 673,00 Kč
zákaznické jízdy do 31.1.2021 - do 31.1.2021 0003 03.11.2021 31 407,00 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0006 08.12.2021 53 259,95 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0010 14.12.2021 312 190,50 Kč
Daniel SchmidtARES 424 705,39 Kč
FA - Údržba portálů za měsíc 12/2020 0015 20.05.2021 17 295,00 Kč
FA - Údržba portálů za měsíc 12/2020 0015 20.05.2021 18 719,00 Kč
servisní a hostingové služby pro katalog sociálních služeb NJ na období 01-12/2021 0015 20.09.2021 7 070,00 Kč
Údržba portálů icnj.cz za 1/2021 0022 29.09.2021 381 621,39 Kč
Ing. Ivo ŠTEFEKARES 403 914,50 Kč
znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0015 20.05.2021 8 050,00 Kč
znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0018 25.05.2021 24 644,50 Kč
znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0016 21.12.2021 50 370,00 Kč
znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0016 21.12.2021 320 850,00 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 385 234,48 Kč
Hotel Praha - obsluha plyn. kotelny za 1/2021 [ISRS] 0009 13.09.2021 303 600,00 Kč
Loučka 272 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 0005 07.12.2021 16 271,93 Kč
Loučka 275 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 0005 07.12.2021 14 846,50 Kč
Loučka 272 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 0006 08.12.2021 50 516,05 Kč
Jiří BártekARES 310 559,46 Kč
kytice za 1/2021 0004 06.10.2021 15 327,55 Kč
kytice za 1/2021 0004 06.10.2021 17 650,89 Kč
kytice za 1/2021 0006 08.10.2021 266 435,22 Kč
kytice za 1/2021 0009 13.10.2021 5 970,80 Kč
kytice za 1/2021 0009 13.10.2021 5 175,00 Kč
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.ARES 255 485,92 Kč
školení online: Práva a povinnosti OSPOD v civilním soudním řízení dne 25.1.2021 0019 27.07.2021 228 822,02 Kč
školení online: Práva a povinnosti OSPOD v civilním soudním řízení dne 25.1.2021 0002 02.08.2021 26 663,90 Kč
MANUTAN s.r.o.ARES 229 995,05 Kč
řezačka papíru Fellowes Proton 1ks 0003 03.12.2021 10 235,00 Kč
řezačka papíru Fellowes Proton 1ks 0005 07.12.2021 8 396,15 Kč
řezačka papíru Fellowes Proton 1ks 0005 07.12.2021 1 408,75 Kč
řezačka papíru Fellowes Proton 1ks 0005 07.12.2021 3 284,40 Kč
řezačka papíru Fellowes Proton 1ks 0005 07.12.2021 15 859,65 Kč
řezačka papíru Fellowes Proton 1ks 0005 07.12.2021 37 018,50 Kč
laminátor s řezačkou Olympia A 240 1ks 0005 07.12.2021 53 612,90 Kč
laminátor s řezačkou Olympia A 240 1ks 0006 08.12.2021 52 298,55 Kč
laminátor s řezačkou Olympia A 240 1ks 0006 08.12.2021 7 630,00 Kč
řezačka papíru Fellowes Proton 1ks 0006 08.12.2021 7 302,50 Kč
řezačka papíru Fellowes Proton 1ks 0006 08.12.2021 6 803,40 Kč
řezačka papíru Fellowes Proton 1ks 0007 09.12.2021 26 145,25 Kč
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 202 508,91 Kč
mimořádná dezinfekce budov města NJ, bytových domů, NCNJ za 1/2021 [ISRS] 0016 22.10.2021 100 579,00 Kč
mimořádná dezinfekce budov města NJ, bytových domů, NCNJ za 1/2021 [ISRS] 0017 25.10.2021 3 967,50 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 1/2021 [ISRS] 0002 02.12.2021 56 637,50 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 1/2021 [ISRS] 0002 02.12.2021 41 324,91 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 160 872,90 Kč
Dlouhá 1863/48, H. Bečva, Masaryk. nám.2 - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-31.12.2020 0010 14.06.2021 11 799,00 Kč
Dlouhá 1863/48, H. Bečva, Masaryk. nám.2 - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-31.12.2020 0010 14.06.2021 17 979,10 Kč
Dlouhá 1863/48, H. Bečva, Masaryk. nám.2 - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-31.12.2020 0011 15.06.2021 26 650,10 Kč
Dlouhá 1863/48, H. Bečva, Masaryk. nám.2 - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-31.12.2020 0011 15.06.2021 7 774,00 Kč
Kojetín 58 - vyúčtování el. energie za 10.1.-31.12.2020 0013 17.06.2021 23 130,00 Kč
Masarykovo nám. 1 - vyúčtování el. energie za 1.-31.12.2020 0004 07.07.2021 23 724,50 Kč
Masarykovo nám. 1 - vyúčtování el. energie za 1.-31.12.2020 0005 08.07.2021 18 596,00 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování el. energie za 1.-31.12.2020 0007 12.07.2021 31 220,20 Kč
Petr RosaARES 135 703,34 Kč
Dlouhá 19, č.b.44 - výmalba v bytě... PDP Kč 2.464,95 0006 08.02.2021 18 897,95 Kč
Jičínská 272, č.b.38 - oprava malby ...PDP Kč 922,95 0006 08.02.2021 7 075,95 Kč
U Jičínky 25, č.b.101 - výmalba, opravy prasklin... PDP Kč 495,15 0009 11.02.2021 3 796,15 Kč
Zborovská, č.b.40 - malířské práce... PDP Kč 661,20 0009 11.02.2021 5 069,20 Kč
Bulharská 11 byt č.9 - malířské a natěračské práce po zatečení střechy, PDP Kč 3.249,90 0018 26.04.2021 3 249,90 Kč
Jičínská 272, č.b.38 - oprava malby ...PDP Kč 922,95 0002 02.08.2021 34 845,00 Kč
Jičínská 272, č.b.38 - oprava malby ...PDP Kč 922,95 0003 03.08.2021 3 300,50 Kč
U Jičínky 25, č.b.101 - výmalba, opravy prasklin... PDP Kč 495,15 0020 26.08.2021 55 029,69 Kč
U Jičínky 25, č.b.101 - výmalba, opravy prasklin... PDP Kč 495,15 0020 26.08.2021 4 439,00 Kč
DUKACSO MORAVIA, spol. s r.o.ARES 130 158,44 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 29.7.-1.8.2021, Čejč 0018 25.05.2021 28 405,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 29.7.-1.8.2021, Čejč 0018 25.05.2021 31 837,75 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 29.7.-1.8.2021, Čejč 0018 25.05.2021 33 102,75 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 29.7.-1.8.2021, Čejč 0018 25.05.2021 36 812,94 Kč
CORSAT s.r.o.ARES 126 165,58 Kč
Žižkova 20 dům - měření signálu, oprava a montáž filtru, nastavení zesilovače, PDP Kč 108,75 0013 17.02.2021 833,75 Kč
DPS Pod Lipami 19 - nejdou programy, oprava odbočovače...PDP Kč 137,40 0013 17.02.2021 1 053,40 Kč
Luční 2- dosměrování antény, montáž filtru, přeprogramování zesilovače...PDP Kč 196,95 0002 02.03.2021 1 509,95 Kč
Zborovská 11 - kontrola a oprava zesilovače, PDP Kč 652,98 0018 26.04.2021 5 006,18 Kč
Revoluční 36 - výměna zesilovače, PDP Kč 1.259,10 0018 26.04.2021 9 653,10 Kč
Žižkova 20 dům - měření signálu, oprava a montáž filtru, nastavení zesilovače, PDP Kč 108,75 0018 25.11.2021 2 875,00 Kč
Žižkova 20 dům - měření signálu, oprava a montáž filtru, nastavení zesilovače, PDP Kč 108,75 0018 25.11.2021 6 739,00 Kč
Žižkova 20 dům - měření signálu, oprava a montáž filtru, nastavení zesilovače, PDP Kč 108,75 0018 25.11.2021 10 258,00 Kč
Žižkova 20 dům - měření signálu, oprava a montáž filtru, nastavení zesilovače, PDP Kč 108,75 0018 25.11.2021 17 792,80 Kč
Žižkova 20 dům - měření signálu, oprava a montáž filtru, nastavení zesilovače, PDP Kč 108,75 0018 25.11.2021 29 336,50 Kč
Žižkova 20 dům - měření signálu, oprava a montáž filtru, nastavení zesilovače, PDP Kč 108,75 0018 25.11.2021 41 107,90 Kč
Penepex s.r.o.ARES 114 607,62 Kč
Krups F08801 Aqua Filter Claris 3 ks a F0540010 odvápňovač do firemního kávovaru v NCNJ. 0016 23.07.2021 10 552,40 Kč
Krups F08801 Aqua Filter Claris 3 ks a F0540010 odvápňovač do firemního kávovaru v NCNJ. 0016 23.07.2021 25 645,00 Kč
Krups F08801 Aqua Filter Claris 3 ks a F0540010 odvápňovač do firemního kávovaru v NCNJ. 0018 26.07.2021 15 743,50 Kč
Krups F08801 Aqua Filter Claris 3 ks a F0540010 odvápňovač do firemního kávovaru v NCNJ. 0018 26.07.2021 17 469,65 Kč
Krups F08801 Aqua Filter Claris 3 ks a F0540010 odvápňovač do firemního kávovaru v NCNJ. 0018 26.07.2021 4 097,22 Kč
Krups F08801 Aqua Filter Claris 3 ks a F0540010 odvápňovač do firemního kávovaru v NCNJ. 0018 26.07.2021 14 327,85 Kč
Krups F08801 Aqua Filter Claris 3 ks a F0540010 odvápňovač do firemního kávovaru v NCNJ. 0019 27.07.2021 26 772,00 Kč
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 112 005,40 Kč
Dolní Brána 22 - oprava havárie kanalizace, PDP Kč 2.040,- 0013 17.02.2021 15 640,00 Kč
Revoluční 6, č.b.3 - oprava spadlého stropu, PDP Kč 2.325,- 0013 17.02.2021 17 825,00 Kč
DPS U Jičínky 25, č.b.101 - výměna kuch. linky... PDP Kč 2.850,- 0011 15.03.2021 21 850,00 Kč
Luční 3 - oprava kotelny poi havárii...PDP Kč 6.352,50 0005 05.11.2021 5 769,55 Kč
Revoluční 6, č.b.3 - oprava spadlého stropu, PDP Kč 2.325,- 0006 08.11.2021 10 370,70 Kč
Revoluční 6, č.b.3 - oprava spadlého stropu, PDP Kč 2.325,- 0007 09.11.2021 17 154,55 Kč
Luční 3 - oprava kotelny poi havárii...PDP Kč 6.352,50 0008 10.11.2021 7 682,00 Kč
Revoluční 6, č.b.3 - oprava spadlého stropu, PDP Kč 2.325,- 0008 10.11.2021 12 206,10 Kč
Luční 3 - oprava kotelny poi havárii...PDP Kč 6.352,50 0015 22.11.2021 3 507,50 Kč
Pražská plynárenská a.s.ARES 99 544,00 Kč
Masarykovo nám. 2/2 - vyúčtování plynu za 1.-20.1.2021 0002 02.08.2021 54 165,00 Kč
Masarykovo nám. 1/1 - vyúčtování plynu za 1/2021 0016 23.11.2021 18 342,50 Kč
Masarykovo nám. 1/1 - vyúčtování plynu za 1/2021 0016 23.11.2021 10 867,50 Kč
Masarykovo nám. 1/1 - vyúčtování plynu za 1/2021 0017 24.11.2021 4 266,50 Kč
Masarykovo nám. 1/1 - vyúčtování plynu za 1/2021 0017 24.11.2021 2 932,50 Kč
byty - vyúčtování el. energie za 1.-26.1.2021 0021 28.12.2021 8 970,00 Kč
Evžen MinářARES 97 570,00 Kč
Masarykovo nám. 27,č.b.2 - oprava plyn. kotle 0003 03.03.2021 3 280,00 Kč
Masarykovo nám.4,č.b.3 - výměna plyn. kotle 0011 15.03.2021 47 690,00 Kč
Gen. Hlaďo 22,č.b.4 - oprava plyn. kotle 0018 24.03.2021 1 290,00 Kč
Žižkova 20, č.b.3 - výměna plyn sporáku 0021 29.03.2021 30 720,00 Kč
Masarykovo nám 27 byt č. 2 - oprava plynového kotle 0020 28.04.2021 6 740,00 Kč
Hřbitovní 44/5 - výměna plynového sporáku 0020 28.04.2021 6 820,00 Kč
Žižkova 20/3 - oprava plynového kotle 0004 05.05.2021 1 030,00 Kč
EMPEMONT s.r.o.ARES 91 736,65 Kč
pravidelná prohlídka vč. výměny 10ks zál. baterií, 3ks modulů, 4ks antén... 0016 22.06.2021 20 368,80 Kč
pravidelná prohlídka vč. výměny 10ks zál. baterií, 3ks modulů, 4ks antén... 0017 23.06.2021 24 316,75 Kč
pravidelná prohlídka vč. výměny 10ks zál. baterií, 3ks modulů, 4ks antén... 0017 23.06.2021 33 919,25 Kč
pravidelná prohlídka vč. výměny 10ks zál. baterií, 3ks modulů, 4ks antén... 0018 24.06.2021 13 131,85 Kč
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.ARES 83 610,75 Kč
školení-videokonference: Ochrana spotřebitele dne 22.1.2021 0019 27.07.2021 33 695,00 Kč
školení-videokonference: Ochrana spotřebitele dne 22.1.2021 0019 27.07.2021 49 915,75 Kč
Institut pro veřejnou správu PrahaARES 82 635,55 Kč
Školeni: ZOZ Ochrana ovzduší, obecná i zvl. část, termín 9.8.-27.10.2021, Benešov (zaměstnanec) 0011 15.09.2021 31 543,35 Kč
Školeni: ZOZ Ochrana ovzduší, obecná i zvl. část, termín 9.8.-27.10.2021, Benešov (zaměstnanec) 0011 15.09.2021 3 691,50 Kč
Školeni: ZOZ Ochrana ovzduší, obecná i zvl. část, termín 9.8.-27.10.2021, Benešov (zaměstnanec) 0011 15.09.2021 6 842,50 Kč
Školeni: ZOZ Ochrana ovzduší, obecná i zvl. část, termín 9.8.-27.10.2021, Benešov (zaměstnanec) 0011 15.09.2021 13 259,50 Kč
Školeni: ZOZ Ochrana ovzduší, obecná i zvl. část, termín 9.8.-27.10.2021, Benešov (zaměstnanec) 0011 15.09.2021 27 298,70 Kč
O2 Czech Republic a.s.ARES 79 906,60 Kč
tísňové volání 156 za 12/2020 a vedení databáze 0022 31.05.2021 8 087,95 Kč
tísňové volání 156 za 12/2020 a vedení databáze 0005 07.06.2021 4 968,00 Kč
tísňové volání 156 za 12/2020 a vedení databáze 0005 07.06.2021 11 666,75 Kč
tísňové volání 156 za 12/2020 a vedení databáze 0005 07.06.2021 49 145,25 Kč
vyúčtování služeb za 23.12.2020-22.1.2021 0009 11.08.2021 1 726,15 Kč
vyúčtování služeb za 23.12.2020-22.1.2021 0009 11.08.2021 3 335,00 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - 8000306675, CZISDN2A 556700156, 556702034 0012 16.11.2021 977,50 Kč
MIXA VENDING s.r.o.ARES 77 734,05 Kč
Přírodní voda 18,9l - 1ks 0004 04.08.2021 3 321,00 Kč
čistící tablety Jura - 6ks 0017 23.08.2021 3 904,25 Kč
čistící tablety Jura - 6ks 0017 23.08.2021 53 159,90 Kč
čistící tablety Jura - 6ks 0017 23.08.2021 17 348,90 Kč
Ateliér Genius loci, s.r.o.ARES 76 373,98 Kč
prezentace studie vč. zapracování pro záměr akce - Regenerace panelového sídliště Nerudova v NJ [ISRS] 0013 18.11.2021 7 820,00 Kč
prezentace studie vč. zapracování pro záměr akce - Regenerace panelového sídliště Nerudova v NJ [ISRS] 0018 25.11.2021 68 553,98 Kč
T-Mobile Czech Republic a.s.ARES 69 022,50 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - počet čísel 35 - 603557190,1,2,3, ... [ISRS] 0005 05.11.2021 54 452,50 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - počet čísel 35 - 603557190,1,2,3, ... [ISRS] 0011 15.11.2021 14 570,00 Kč
WITRA spol. s r. o.ARES 61 306,50 Kč
B. Martinů-bývalá kotelna - dodání 2ks hasicích práškových přístrojů 0022 29.09.2021 20 165,25 Kč
B. Martinů-bývalá kotelna - dodání 2ks hasicích práškových přístrojů 0022 29.09.2021 3 030,25 Kč
B. Martinů-bývalá kotelna - dodání 2ks hasicích práškových přístrojů 0022 29.09.2021 1 105,15 Kč
B. Martinů-bývalá kotelna - dodání 2ks hasicích práškových přístrojů 0022 29.09.2021 17 106,25 Kč
B. Martinů-bývalá kotelna - dodání 2ks hasicích práškových přístrojů 0022 29.09.2021 19 899,60 Kč
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.ARES 57 474,70 Kč
klinické vyšetření osoby ze dne 9.1.2021 na LSPP NNJ - pro MP NJ 0016 21.05.2021 57 474,70 Kč
INISOFT s.r.o.ARES 55 200,00 Kč
servisní podpora k produktům INISOFT na období od 3.2.2021 do 2.2.2022 0008 12.10.2021 55 200,00 Kč
Ing. Jitka ŠtefkováARES 53 820,00 Kč
činnost BOZP do 3.2.2021 na akci Výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu, Sokolovská 617/9 v NJ 0006 08.11.2021 53 820,00 Kč
Praktik Papír s.r.o.ARES 52 218,00 Kč
Černý karton B1, bílý karton B1 na vernisáže v NCNJ 0020 29.11.2021 1 150,00 Kč
Černý karton B1, bílý karton B1 na vernisáže v NCNJ 0020 29.11.2021 31 041,00 Kč
Černý karton B1, bílý karton B1 na vernisáže v NCNJ 0002 02.12.2021 20 027,00 Kč
BENDIG POBP s.r.o.ARES 52 159,40 Kč
služby PO a BOZP za 1/2021, samolepky HV, HUV [ISRS] 0006 08.09.2021 52 159,40 Kč
Český svaz včelařů z.s. základní organizace Nový JičínARES 51 290,00 Kč
služby spojené s léčením a hospodařením včelstev na rok 2021 0021 29.06.2021 25 645,00 Kč
služby spojené s léčením a hospodařením včelstev na rok 2021 0021 29.06.2021 25 645,00 Kč
Zdeněk VavřínARES 49 565,00 Kč
poruchová služba pro domy SVJ ve správě BPM za 12/2020, odpočet Kč 300,- 0012 17.05.2021 9 257,50 Kč
poruchová služba pro domy SVJ ve správě BPM za 12/2020, odpočet Kč 300,- 0012 17.05.2021 14 662,50 Kč
poruchová služba pro domy SVJ ve správě BPM za 12/2020, odpočet Kč 300,- 0012 17.05.2021 25 645,00 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 45 811,40 Kč
Loučka 272 - vodné stočné 18.6.20-31.12.20 0022 30.04.2021 11 960,00 Kč
Loučka 272 - vodné stočné 18.6.20-31.12.20 0008 11.05.2021 4 157,25 Kč
Loučka 272 - vodné stočné 18.6.20-31.12.20 0008 11.05.2021 29 694,15 Kč
Marek MacíkARES 44 337,33 Kč
Opravy MK - zpracování rozpočtů II. a III. etapy 0007 09.08.2021 37 030,00 Kč
Opravy MK - zpracování rozpočtů II. a III. etapy 0007 09.08.2021 7 307,33 Kč
ANAG spol. s r. o.ARES 42 010,08 Kč
předplatné: Ćasopis mzdová účetní 2021 č.1-12 0007 09.06.2021 6 182,40 Kč
předplatné: Ćasopis mzdová účetní 2021 č.1-12 0007 09.06.2021 35 827,68 Kč
NJNet s.r.o.ARES 41 058,45 Kč
připojení k síti Internet za 1/2021 0006 08.09.2021 3 392,50 Kč
připojení k síti Internet za 1/2021 0006 08.09.2021 11 401,10 Kč
připojení k síti Internet za 1/2021 0006 08.09.2021 26 264,85 Kč
Ing. Pavla SeidlováARES 40 192,50 Kč
lekce aj pro zaměstnankyni za 2.pol.2020/21 0012 16.11.2021 40 192,50 Kč
Denisa BracháčkováARES 38 296,70 Kč
misky na polévku PP 144, víčka pro misky na pol... 0021 29.06.2021 15 959,70 Kč
misky na polévku PP 144, víčka pro misky na pol... 0022 30.06.2021 22 337,00 Kč
GORDIC spol. s r.o.ARES 37 091,00 Kč
vzdálená správa SKL - Sklady 0017 23.08.2021 655,00 Kč
vzdálená správa SKL - Sklady 0017 23.08.2021 36 436,00 Kč
Dům Lékařů,a.s.ARES 35 693,70 Kč
PSNJ - antigenní testy zaměstnanců [ISRS] 0012 16.11.2021 13 915,00 Kč
PSNJ - antigenní testy zaměstnanců [ISRS] 0015 22.11.2021 2 773,80 Kč
PSNJ - antigenní testy zaměstnanců [ISRS] 0015 22.11.2021 5 072,65 Kč
PSNJ - antigenní testy zaměstnanců [ISRS] 0015 22.11.2021 6 742,45 Kč
PSNJ - antigenní testy zaměstnanců [ISRS] 0015 22.11.2021 7 189,80 Kč
VYSOT, s.r.o.ARES 34 830,05 Kč
Bulharská 17 - výměna 6ks oken ve sklepě, PDP Kč 4.543,05 0003 03.03.2021 34 830,05 Kč
Walstead Moraviapress s.r.o.ARES 31 780,00 Kč
předplatné: Sbírky zákonů ČR 2020 č.1-248, č.1-248, Rejstřík ročníku 2019 - č.998 0016 21.05.2021 31 780,00 Kč
Naděžda ByrtusováARES 31 107,50 Kč
ochranné pomůcky - rukavice nitril., krém na ruce.. 0013 17.08.2021 31 107,50 Kč
Roman MatalíkARES 29 995,00 Kč
Hřbitovní 44,č.b.6 - výměna topidla 0015 19.03.2021 19 595,00 Kč
Dolní Brána 22, č.b.3 -výměna plyn. topidla Mora 0015 21.06.2021 10 400,00 Kč
C SYSTEM CZ a.s.ARES 29 394,00 Kč
servisní služby od 8.-31.12.2020 - HW komponenty [ISRS] 0004 07.07.2021 20 481,50 Kč
servisní služby SL-NET-PRO za 1/2021 - dohled na HW komponenty [ISRS] 0016 21.12.2021 8 912,50 Kč
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 24 665,75 Kč
vozidlo RZ 4T4 0121 - servis vozidla, výměna akumulátoru, čelisti brzdy, STK... [ISRS] 0016 20.08.2021 16 387,50 Kč
vozidlo RZ 4T4 0121 - servis vozidla, výměna akumulátoru, čelisti brzdy, STK... [ISRS] 0017 23.08.2021 1 926,25 Kč
mikrobaterie 1ks - do klíče od fabie [ISRS] 0015 20.12.2021 6 352,00 Kč
OTIS a.s.ARES 24 475,93 Kč
NCNJ - pravidelná prohlídka a údržba výtahu za 1/2021, PDP Kč 3.150, (z částky Kč 15.000, částka Kč 1.200+252 je vč.DPH - sim karta) [ISRS] 0017 23.08.2021 24 475,93 Kč
CORPUS - THERAPY, s.r.o.ARES 24 408,00 Kč
masáže pro zaměstnance 0013 17.08.2021 24 408,00 Kč
CZC.cz s.r.o.ARES 24 380,00 Kč
monitor LCD ProLite XB2483HSU-B3 0015 21.10.2021 24 380,00 Kč
Josef IndrákARES 23 430,00 Kč
Purkyňova 40 - opravy po havárii rozvodů vody v domě 0015 22.04.2021 23 430,00 Kč
Veronika ŠindelováARES 20 591,04 Kč
Hřbitovní 44,č.b.6 - výměna balkonového okna v obývacím pokoji po požáru v bytě, PDP Kč 2.685,79 0021 29.03.2021 20 591,04 Kč
MP toner,spol.s r.o.ARES 18 826,65 Kč
Drátěné kalíšky na tužky, odkládací trojboxy, stojany na listy, stojany na časopisy pro NCNJ 0017 23.08.2021 1 250,05 Kč
Drátěné kalíšky na tužky, odkládací trojboxy, stojany na listy, stojany na časopisy pro NCNJ 0017 23.08.2021 1 782,50 Kč
Drátěné kalíšky na tužky, odkládací trojboxy, stojany na listy, stojany na časopisy pro NCNJ 0017 23.08.2021 15 794,10 Kč
NOVOS NJ, s.r.o.ARES 18 459,80 Kč
doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) [ISRS] 0016 22.06.2021 18 459,80 Kč
Stavby COMPLET s.r.o.ARES 18 003,25 Kč
Havlíčkova 11,č.b.3 - vložkování komínu, PDP Kč 1.917,- 0003 03.03.2021 14 697,00 Kč
Luční 3 - zkušební díry pro kontrolu uchycení stávajícího svodu, PDP Kč 431,25 0004 04.03.2021 3 306,25 Kč
PROMOS spol. s r.o.  projekce, montáže, servisARES 17 159,00 Kč
elektroda defibrilační EL-AED-DE dětská 1ks - ND 0002 02.12.2021 1 687,00 Kč
elektroda defibrilační EL-AED-DE dětská 1ks - ND 0002 02.12.2021 15 472,00 Kč
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN S.P.ARES 16 284,00 Kč
pronájem zařízení pro e-pasy za 1/2021 0012 18.10.2021 16 284,00 Kč
innogy Energo, s.r.o.ARES 16 157,50 Kč
Suvorovova, areál Pneuservis Hanzelka - vyúčtování stlačeného zemního plynu CNG za 1/2021 - 1TU 1030 [ISRS] 0005 07.10.2021 16 157,50 Kč
ERDING, a.s.ARES 13 651,00 Kč
Kotelna Loučka - zapojení ovládání nového hořáku původního kotle K1, PDP Kč 5.256,09 0005 05.11.2021 7 471,00 Kč
Kotelna Loučka - zapojení ovládání nového hořáku původního kotle K1, PDP Kč 5.256,09 0015 22.11.2021 6 180,00 Kč
Náš-Net Group s.r.o.ARES 12 707,50 Kč
Revoluční 36, č.b.67 - připojení k internetu 2/2021 0017 23.08.2021 12 707,50 Kč
TSM spol. s r. o.ARES 11 896,00 Kč
školení on-line: Vedení účetnictví přísp. organizací od A do Z , 09.02.2021(zaměstnanec) 0006 08.12.2021 11 896,00 Kč
Martin MinářARES 9 330,00 Kč
Dlouhá 19,č.b.50 - dodání plyn. sporáku MORA P140 0007 09.03.2021 7 930,00 Kč
Luční 2, byt č.15 - vpuštění plynu, montážní práce 0021 29.03.2021 700,00 Kč
Luční 3, č.b.1 - zapojení plyn. sporáku 0012 19.04.2021 700,00 Kč
SOLVILLAGE s.r.o.ARES 9 257,50 Kč
Sokolovská 617/9 - výměna střešní krytiny - výkon TDI za 1/2021 0014 20.10.2021 9 257,50 Kč
Aleš NovotnýARES 9 251,75 Kč
Masarykovo nám.2-oprava střechy, 28.října 8-oprava světlíku, 5.května 4-oprava svodu, PDP Kč 420,- 0011 15.03.2021 3 220,00 Kč
Dobrovského 7, Resslova 2-opr. střechy, Masarykovo nám.26,č.b.1-opr. světlíku, PDP Kč 786,75 0021 29.03.2021 6 031,75 Kč
František HaitlARES 9 194,25 Kč
Masarykovo nám. 1, č.b.3 - výměna plyn. sporáku Mora K 662BW, PDP Kč 1.199,25 0020 26.03.2021 9 194,25 Kč
Jaroslav HesARES 8 476,65 Kč
Masarykovo nám. 4/4 - vložkování komínů na plynná paliva... PDP Kč 1.105,65 0003 03.03.2021 8 476,65 Kč
ČEZ Prodej s.r.o.ARES 8 307,00 Kč
Beskydská 176 - vyúčtování elektřiny za 19.10.2020-8.2.2021 0005 07.12.2021 8 307,00 Kč
Vladimír FikáčekARES 7 880,00 Kč
Žižkova 20 - deratizace sklepních prostor v domě a dvoru 0004 04.08.2021 7 880,00 Kč
Mgr. Pavel FilipčíkARES 7 705,00 Kč
školení: Veřejné zakázky aktuálně - Změny v oblasti VZ v roce 2021, dne 26.1.2021 0020 26.08.2021 7 705,00 Kč
Zeměměřický úřadARES 7 705,00 Kč
služby a produkty CZEPOS 0021 29.06.2021 7 705,00 Kč
NEWPS.CZ s.r.o.ARES 7 278,35 Kč
uživatelská podpora za 1/2021 0016 22.10.2021 7 278,35 Kč
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH MORAVY A SLEZSKAARES 5 953,55 Kč
členské příspěvky rok 2021 - 1,2 Kč/obyv 0004 05.05.2021 2 003,30 Kč
členské příspěvky rok 2021 - 1,2 Kč/obyv 0004 05.05.2021 3 375,25 Kč
členské příspěvky rok 2021 - 1,2 Kč/obyv 0008 11.05.2021 575,00 Kč
TITAN - Multiplast s.r.o.ARES 5 200,00 Kč
ochranná přepážka plastová 5ks 0008 10.12.2021 5 200,00 Kč
Lesy České republiky s.p.ARES 4 590,00 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4.čtvrtl. 2020 - LS FM 0008 10.06.2021 1 121,00 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4.čtvrtl. 2020 - LS FM 0008 10.06.2021 2 344,00 Kč
Poradenské služby (OLH) ze zákona za 4. čtvrtl. 2020 - LS Vítkov 0011 15.06.2021 1 125,00 Kč
KLEIN JAROSLAV,VODA-PLYN-TOPENÍ,ARES 4 528,70 Kč
Luční 2, č.b.12-montáž plyn. hadice ke sporáku, Dlouhá 19, č.b.55-montáž zpět. klapek, PDP Kč 276,- 0011 15.03.2021 2 116,00 Kč
Dlouhá 19, byt č. 44 - vyčištění kanalizace a montáž sifonu, byt č.55 montáž klapek vodoměru, PDP Kč 314,70 0018 26.04.2021 2 412,70 Kč
ORTEX spol. s r.o.ARES 3 947,95 Kč
podpora SW Orsoft za 12/2020 [ISRS] 0010 14.06.2021 3 947,95 Kč
ha-vel internet s.r.o.ARES 3 910,00 Kč
Divadelní 139/1 - připojení a poplatek za 1/2021 - služba KIVS-CMS [ISRS] 0020 29.11.2021 3 910,00 Kč
KEMOstav s.r.o.ARES 3 800,75 Kč
Sokolovská 617/9 - stavební práce na akci - Výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu, PDP Kč 343.643,72 [ISRS] 0018 25.11.2021 3 800,75 Kč
Elis Textil Servis s.r.o.ARES 2 743,90 Kč
Masarykovo nám. 1, radnice - údržba rohože za 1/2021 0022 29.09.2021 2 743,90 Kč
Dušan JančaARES 2 237,00 Kč
Bulharská 15, Zborovská 11 - oprava a servis plastových oken 0018 24.02.2021 2 237,00 Kč
Klára ŠinkováARES 1 863,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 31.7-7.8.2021, apartmán Šaldorf, Klučov 0019 24.09.2021 1 863,00 Kč
m-ARK Marketing a reklama s.r.o.ARES 1 800,00 Kč
FA - prezentace v magazínu LOOK AT IT 2021 Valašsko a Beskydy 0011 15.09.2021 1 800,00 Kč
Apptc.me s.r.o.ARES 1 620,00 Kč
školení: online IceWarp Web Klient, on-line, 04.02.2021 (zaměstnanci) 0007 09.06.2021 1 620,00 Kč
WINKEY INTERNATIONAL LTD. International HouseARES 1 150,00 Kč
Office Proffesional Plus 2019,10 kusů elektronické licence pro NCNJ 0013 17.08.2021 1 150,00 Kč
Techem, spol. s r. o.ARES 575,00 Kč
Revoluční 6,č.b.11 - přeplombování ITN, plomba, západka...PDP Kč 18,75 0020 26.02.2021 143,75 Kč
Trlicova 10,č.b.38, Pod Lipami,č.b.75-volný - přeplombování ITN, plomba, západka...PDP Kč 37,50 0020 26.02.2021 287,50 Kč
Pod Lipami 19, č.b. 33 - servis ITN, PDP 18,75 0018 26.04.2021 143,75 Kč
Alza.cz a.s.ARES 143,75 Kč
Externí disk Seagate Expansion Portable 2TB, pouzdro na pevný disk 0022 29.12.2021 143,75 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 1 036 545,65 Kč
Celkem 11 871 795,17 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Společenství vlastníků jednotek domu č.p.450ARES 27 863,00 Kč
Úhrada dluhu Veronika Pobořilová. 0015 21.06.2021 27 863,00 Kč
Celkem 27 863,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 880 000,00 Kč 396 950,00 Kč 45 % 26 950,00 Kč 3 % 32 200,00 Kč 7 % 36 700,00 Kč 11 % 50 700,00 Kč 17 % 34 500,00 Kč 21 % 25 800,00 Kč 24 % 33 700,00 Kč 27 % 29 900,00 Kč 31 % 32 200,00 Kč 34 % 34 000,00 Kč 38 % 32 500,00 Kč 42 % 27 800,00 Kč 45 %
5031 Povinné pojis.. 45 000,00 Kč 29 986,00 Kč 67 % 3 621,00 Kč 8 % 1 414,00 Kč 11 % 1 488,00 Kč 14 % 5 828,00 Kč 27 % 1 538,00 Kč 31 % 1 612,00 Kč 34 % 1 662,00 Kč 38 % 1 563,00 Kč 42 % 1 587,00 Kč 45 % 4 117,00 Kč 54 % 2 753,00 Kč 60 % 2 803,00 Kč 67 %
5032 Povinné pojis.. 35 000,00 Kč 10 881,00 Kč 31 % 1 314,00 Kč 4 % 513,00 Kč 5 % 540,00 Kč 7 % 2 115,00 Kč 13 % 558,00 Kč 14 % 585,00 Kč 16 % 603,00 Kč 18 % 567,00 Kč 19 % 576,00 Kč 21 % 1 494,00 Kč 25 % 999,00 Kč 28 % 1 017,00 Kč 31 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 12 279,08 Kč 41 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 279,08 Kč 41 %
5139 Nákup materiá.. 270 000,00 Kč 227 031,17 Kč 84 % 0,00 Kč 0 % 1 379,40 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 4 779,99 Kč 2 % 62 316,52 Kč 25 % 10 145,95 Kč 29 % 34 941,00 Kč 42 % 80 700,23 Kč 72 % 593,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 7 003,00 Kč 75 % 25 172,08 Kč 84 %
5141 Úroky vlastní 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 6 800 000,00 Kč 6 768 159,47 Kč 100 % 244 813,67 Kč 4 % 469 392,18 Kč 11 % 805 803,31 Kč 22 % 302 220,38 Kč 27 % 405 280,67 Kč 33 % 718 049,43 Kč 43 % 365 075,29 Kč 49 % 320 886,11 Kč 53 % 514 487,52 Kč 61 % 1 418 652,57 Kč 82 % 148 587,31 Kč 84 % 1 054 911,03 Kč 100 %
5152 Teplo 13 700 000,00 Kč 12 799 120,33 Kč 93 % 346 351,51 Kč 3 % 3 093 704,42 Kč 25 % 1 578 782,67 Kč 37 % 1 377 442,27 Kč 47 % 600 600,68 Kč 51 % 551 602,77 Kč 55 % 611 931,96 Kč 60 % 254 574,08 Kč 61 % 436 939,41 Kč 65 % 1 081 749,09 Kč 73 % 1 303 028,41 Kč 82 % 1 562 413,06 Kč 93 %
5153 Plyn 1 150 000,00 Kč 910 827,61 Kč 79 % 78 500,00 Kč 7 % 37 900,00 Kč 10 % 171 493,24 Kč 25 % 90 609,97 Kč 33 % -7 267,31 Kč 32 % 87 838,28 Kč 40 % 88 131,10 Kč 48 % 81 850,00 Kč 55 % 78 937,83 Kč 62 % 77 334,50 Kč 68 % 41 411,53 Kč 72 % 84 088,47 Kč 79 %
5154 Elektrická en.. 2 600 000,00 Kč 1 981 237,35 Kč 76 % 121 987,40 Kč 5 % 157 057,55 Kč 11 % 91 750,63 Kč 14 % 365 586,81 Kč 28 % 168 158,99 Kč 35 % 73 859,01 Kč 38 % 248 037,78 Kč 47 % 200 544,59 Kč 55 % 74 856,19 Kč 58 % 246 018,69 Kč 67 % 166 746,83 Kč 74 % 66 632,88 Kč 76 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 5 001,23 Kč 50 % 3 475,70 Kč 35 % 823,18 Kč 43 % -689,70 Kč 36 % 261,27 Kč 39 % -1 556,70 Kč 23 % 493,33 Kč 28 % 2 925,36 Kč 57 % -139,90 Kč 56 % 250,18 Kč 58 % 717,00 Kč 66 % 245,18 Kč 68 % -1 803,67 Kč 50 %
5163 Služby peněžn.. 104 020,00 Kč 54 020,00 Kč 52 % 2 998,00 Kč 3 % 4 240,00 Kč 7 % 3 940,00 Kč 11 % 4 102,00 Kč 15 % 4 414,00 Kč 19 % 8 223,00 Kč 27 % 4 103,00 Kč 31 % 4 539,00 Kč 35 % 4 006,00 Kč 39 % 4 324,00 Kč 43 % 4 575,00 Kč 48 % 4 556,00 Kč 52 %
5166 Konzultační, .. 96 300,00 Kč 86 180,00 Kč 89 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 36 300,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 4 500,00 Kč 42 % 32 120,00 Kč 76 % 7 260,00 Kč 83 % 6 000,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 %
5169 Nákup ostatní.. 6 420 817,00 Kč 4 933 493,52 Kč 77 % 302 555,91 Kč 5 % 246 841,59 Kč 9 % 258 058,15 Kč 13 % 283 934,28 Kč 17 % 219 509,89 Kč 20 % 333 023,69 Kč 26 % 196 298,09 Kč 29 % 734 363,79 Kč 40 % 169 257,44 Kč 43 % 589 761,35 Kč 52 % 337 945,48 Kč 57 % 1 261 943,86 Kč 77 %
5171 Opravy a udrž.. 27 062 156,00 Kč 19 524 896,71 Kč 72 % 45 771,88 Kč 0 % 2 951 128,98 Kč 11 % 1 061 931,82 Kč 15 % 290 584,78 Kč 16 % 1 273 236,85 Kč 21 % 1 045 597,70 Kč 25 % 783 183,34 Kč 28 % 889 374,60 Kč 31 % 1 337 043,00 Kč 36 % 2 166 612,90 Kč 44 % 1 577 535,81 Kč 50 % 6 102 895,05 Kč 72 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 83 976,00 Kč 84 % 6 758,00 Kč 7 % 6 758,00 Kč 14 % 7 568,00 Kč 21 % 6 848,00 Kč 28 % 6 848,00 Kč 35 % 6 848,00 Kč 42 % 6 848,00 Kč 48 % 6 848,00 Kč 55 % 6 848,00 Kč 62 % 7 268,00 Kč 69 % 7 268,00 Kč 77 % 7 268,00 Kč 84 %
5362 Platby daní a.. 16 000,00 Kč 8 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 000,00 Kč 12 % 4 000,00 Kč 38 % 2 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5909 Ostatní neinv.. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 6 789 158,00 Kč 5 275 315,77 Kč 78 % 285 546,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 37 000,00 Kč 5 % 1 200,00 Kč 5 % 811 800,00 Kč 17 % 8 000,00 Kč 17 % 77 696,00 Kč 18 % 638 049,58 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 103 818,00 Kč 29 % 3 312 206,19 Kč 78 %
6122 Stroje, příst.. 538 402,00 Kč 538 402,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 538 402,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 66 666 853,00 Kč 53 660 757,24 Kč 80 % 1 470 643,07 Kč 2 % 7 003 352,30 Kč 11 % 4 054 366,12 Kč 6 % 2 788 212,75 Kč 4 % 3 583 937,59 Kč 5 % 2 909 978,16 Kč 4 % 2 455 135,92 Kč 4 % 3 248 120,08 Kč 5 % 2 689 701,57 Kč 4 % 5 639 309,10 Kč 8 % 4 278 818,55 Kč 6 % 13 539 182,03 Kč 20 %