Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova (ORG 539) / 2021

Název:
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova (539)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 41 000 000,00 Kč 41 000 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 41 000 000,00 Kč 41 000 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 41 000 000,00 Kč 41 000 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 41 000 000,00 Kč 41 000 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 150 000,00 Kč - - - -
Celkem 41 000 000,00 Kč 41 000 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 41 000 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0 % 150 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 41 000 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0 % 150 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %