Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova (ORG 539) / 2021

Název:
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova (539)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 41 000 000,00 Kč Pokles 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 41 000 000,00 Kč Pokles 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 41 000 000,00 Kč Pokles 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 41 000 000,00 Kč Pokles 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 17 457 027,01 Kč - - - -
Celkem 41 000 000,00 Kč Pokles 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 % 150 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 8 712,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 41 261,00 Kč 1 % 1 343 156,34 Kč 9 % 9 309 799,84 Kč 62 % 6 604 097,83 Kč 100 %
Celkem 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 % 150 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 712,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 41 261,00 Kč 0 % 1 343 156,34 Kč 8 % 9 309 799,84 Kč 53 % 6 604 097,83 Kč 38 %