Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Sníľení en.. náročnostiI VO NJ-Efekt 2021 (ORG 5435) / 2021

Název:
Sníľení en.. náročnostiI VO NJ-Efekt 2021 (5435)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 6 600 000,00 Kč Pokles 3 600 000,00 Kč 122 114,00 Kč 3 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 600 000,00 Kč Pokles 3 600 000,00 Kč 122 114,00 Kč 3 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3631 Veřejné osvětlení 6 600 000,00 Kč Pokles 3 600 000,00 Kč 122 114,00 Kč 3 %
6121 Budovy, haly a stavby 6 600 000,00 Kč Pokles 3 600 000,00 Kč 122 114,00 Kč 3 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 122 114,00 Kč - - - -
Celkem 6 600 000,00 Kč Pokles 3 600 000,00 Kč 122 114,00 Kč 3 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 3 600 000,00 Kč 122 114,00 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 62 945,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 59 169,00 Kč 3 %
Celkem 3 600 000,00 Kč 122 114,00 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 62 945,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 59 169,00 Kč 2 %