Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Huckelovy vily (ORG 8518) / 2021

Název:
Huckelovy vily (8518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 2 230 000,00 Kč 2 230 000,00 Kč 9 738,66 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 230 000,00 Kč 2 230 000,00 Kč 9 738,66 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 2 230 000,00 Kč 2 230 000,00 Kč 9 738,66 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5154 Elektrická energie 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 4 008,66 Kč 5 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 008,66 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 3 630,00 Kč 24 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 3 630,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 2 100,00 Kč 2 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 100,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 2 230 000,00 Kč 2 230 000,00 Kč 9 738,66 Kč 0 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 240 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5032 Povinné pojis.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5154 Elektrická en.. 80 000,00 Kč 4 008,66 Kč 5 % 4 008,66 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 %
5162 Služby teleko.. 15 000,00 Kč 3 630,00 Kč 24 % 1 210,00 Kč 8 % 1 210,00 Kč 16 % 1 210,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 %
5169 Nákup ostatní.. 135 000,00 Kč 2 100,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 100,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 %
5171 Opravy a udrž.. 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 750 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 2 230 000,00 Kč 9 738,66 Kč 0 % 5 218,66 Kč 0 % 1 210,00 Kč 0 % 3 310,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %